Molitva Bogorodici – sve molitve Djevi Mariji na jednom mestu

FOTO: PRINTSCREEN

Molitva Bogorodici je molitva sa kojom ljudi nalaze utehu, živa voda sa kojom naša duša gasi žeđ, tamjan najprijatniji Gospodu Bogu našem. Svi mi imamo potrebu da se molimo. Po hrišćanskom verovanju Bogorodica, zvana Djeva Marija ili samo Marija je majka Isusa Hrista.

Advertisement

Pretpostavlja se da je rođena 20. godine pre nove ere od roditelja Ane i Joakima. Bila je devica u vreme začeća Isusa Hrista udata za Josifa. Hrišćansko predanje kaže da je dete bilo začeto posredstvom Duha Svetoga i da je Marija ostala devica nakon porođaja.

Na početku Crkve je bilo neslaganja oko ovog predanja, međutim kasnije je ustanovljena dogma o bezgrešnom začeću i nakon toga je počela priča o njenoj bogorodičnosti. Tek posle 3. vaseljenskog sabora, nakon mnogobrojnih rasprava, počeo je da se koristi zvaničan naziv “Bogorodica”.

Advertisement

Prva molitva Bogorodici “Bogorodice Djevo”

Bogorodice Djevo,
raduj se Blagodatna Marijo,
Gospod je s Tobom:
blagoslovena si Ti među ženama,
i blagosloven je Plod utrobe Tvoje,
jer si rodila Spasitelja duša naših.

Rođene Presvete Bogorodice Marije

Rođenje Deve Marije je unapred prorečeno, prvo od Boga, jer će “seme ženino satrti glavu zmije” (1 Moj 3,15), pa onda i od proroka staroga zaveta. Djeva Marija je rođena u Nazaretu u Galileji. Na svet su je doneli Bogom izabrani roditelji, Joakim i Ana koji su živeli svetim i pravednim načinom života, a koji su bili poreklom iz dva Bogom izabrana naroda: Davidovog i Aronovog.

Nakon što je Djeva Marija napunila pola godine, majka Ana ju je postavila na zemlju kako bi videla da li može da stoji i tom prilikom je Marija napravila 7 koraka. Oduševljena majka je tada izgovorila: “Živ Gospod Bog moj, ti nećeš hoditi po zemlji, dok ja ne prinesem tebe u hram Gospodnji”, da bi kada je napunila tri godine došlo vreme da Mariju prinese na dar Bogu kao šisto jagnje.

Advertisement
Ikona Presvete Bogorodice
FOTO: YOUTUBE PRINTSCREEN

Vavedenje Presvete Bogorodice

Na dan ulaska u Jerusalimski hram, koji danas slavimo kao Vavedenje odnosno ulazak svete Bogorodice u hram, u susret su im izašli mnogi sveštenici među kojima je bio i prvosveštenik Zaharije. Tada se dogodilo čudo: “Oko hrama bilo je 15 stepenica, na svakoj od njih pevali su jedan psalm sveštenici i leviti, uzlazeći na služenje. Na prvi stepenik od ovih, postavili su roditelji mladu Mariju. Deva Gospodnja sama, ne podržavana i ne olakšavana ničijom rukom, uzišla je po svim stepenicima tako, kao da je u punom uzrastu.”

Druga molitva Bogorodici

„Prepodobna Carice moja, Presveta nado moja, utočište sirotih, zaštitnice putnika, pomoćnice onima koji su u bedi. Vidi moju nevolju, vidi moju muku. Sa svih strana sam opkoljen iskušenjem, a nema nikog da me brani, Ti mi sama pomogni jer sam nemoćan. Nahrani me kao stranca, uputi me kao zabludelog, izleči me i spasi kao beznadežnog. Nemam druge pomoći ni druge zaštite, ni utehe osim Tebe, o, Majko svih nevoljnih i opterećenih. Stoga, pogledaj na mene grešnog i potištenog, zakrili me Presvetim pokrovom svojim da bih se izbavio od zala koja su me opkolila i ja ću uvek slaviti preslavno ime Tvoje. Amin!

Zaruke Djeve Marije

Kada je napunila 12 godina došlo je vreme da stupi u brak. Takav je bio običaj. Zaručili su je sa starcem Josifom, poštenim i pravednim čovekom koji je bio potomak Davidov. Starac Josif je bio Bogom odabran da čuva i hrani Gospoda našeg Isusa Hrista.

Advertisement
Molitva Bogorodici
FOTO: YOUTUBE PRINTSCREEN

Bezgrešno Začeće

Kada je napunila 15 godina dobila je blagu vest (što danas slavimo kao “Blagovesti“, jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika) od strane Arhanđela Gavrila da će roditi Sina Božijeg. Pri susretu sa rođakom Jelisavetom koja je bila trudna a kojoj je zaigralo dete u utrobi, Jelisaveta joj je rekla: “Blagoslovena si Ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje!” (Lk 1,42).

Josif muž Marijin je nakon nekoga vremena primetio da je ona trudna. Nije znao šta da radi jer mu Marija nije ništa govorila a u ta vremena su ljudi za neveru bili kamenovani. Tada je Josif odlučio da je napusti kako Mariju nebi osramotili i kaznili. Tu noć kada je planirao da ode ukazao mu se anđeo Gospodnji koji mu je rekao: “Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Mariju ženu svoju; jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetoga. Pa će roditi sina, i nadeni mu ime Isus; jer će on spasti narod svoj od greha njihovih..” (Mt 1,20).

Advertisement

Treća molitva Bogorodici

Molitva Presvetoj Bogorodici za decu

O, Presveta i Preblagoslovena Djevo Bogorodice, Majko Najslađeg Gospoda našeg Isusa Hrista, Carice nebesa i zemlje, Svemilostiva Zastupnice roda hrišćanskog, Pribežište i Spasenje onih, koji Ti pritiču, padam pred Tobom i poklanjam Ti se pred svetom ikonom Tvojom i smireno Te molim: spasi i sačuvaj pod pokrovom Tvojim moju decu (imena), sačuvaj ih od gladi, pogibelji, zemljotresa, potopa, ognja, mača, neprijateljskog napada, međusobnih prepirki, od svih neprijatelja vidljivih i nevidljivih, od svake nesreće i bolesti, iskušenja i iznenadne smrti.

Na svakom mestu i u svako vreme budi im, Carice Nebeska, neoboriva Stena i krepko Zastupanje. Kao što si Nevečernju Svetlost iz utrobe Tvoje podigla, ozari duše njihove, Prečista i odagnaj svaki mrak iz srca njihovih. Daruj im umilenje, smirenje, pokajanje, čistotu pomisli i duh skrušenosti. Pokrij rizom preneporočnom Tvojeg Materinstva, vaspitaj, ocelomudri, otvori um za primanje svakog korisnog učenja, sačuvaj ih u strahu Božijem i poslušanju roditeljima nauči. Sama budi neprestana topla Molitvenica i Zastupnica pred rođenim od Tebe Gospodom i Bogom našim Isusom Hristom, umoli ga da im daruje korisno za spasenje njihovo.

Tvoja Materinska molitva je veoma moćna da umoli vladiku i Tvojim zauzimanjem i zastupanjem izbavi ih od sledovanju knezu ovoga veka, večne osude i udostoj da na Srašnom Sudu Hristovome stanu s desne strane Sina Tvoga i učini ih naslednicima večnih dobara. O, Sveblaga, pribegavam Tvojoj milosti, Bogorodice Djevo, Tvojim svetim molitvama i Materinskoj Tvojoj brizi poveravam decu moju (imena), jer si Ti, Jedina Čista i Blagoslovena, Božanski Pokrov slugama Tvojim, da Te veličamo, Sveblagomoćna Gospođo Bogoroditeljko i slavimo ovaploćenog od Tebe Hrista Boga našeg, jer Njemu priliči svaka slava, čast i poklonjenje sa Bespočetnim Njegovim Ocem i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin!

Rođenje Isusa Hrista

Kada se približilo vreme Isusova rođenja tadašnji rimski car Oktavijan je naredio da se uradi popis stanovnika. S obzirom da su Josif i Marija bili porekom iz roda Davidova za njih je popis bio u Vitlejemu. Kada su stigli tražili su mesto gde će da prenoće ali je sve bilo popunjeno. Zbog toga su se sklonili u pećinu kraj grada. Tu je rođen Isus Hrist. Kao što je to bio starozavetni običaj, na četrdeseti dan posle rođenja Isusa, odneli su ga u hram u Jerusalim. U hramu je bio pobožan starac Simeon kome je Duh Sveti javio da će videti Pomazanika Gospodnjega pre nego umre.

Advertisement

Nakon nekoga vremena tadašnji kralj Irod je naredio da se ubija sva deca starosti do 2 godine jer se bojao da će mu Isus preuzeti presto. Tada je anđeo Gospodnji javio Josifu: “Ustani, uzmi dete i mater njegovu, pa beži u Egipat, i budi onde dok ti ne kažem: jer će Irod tražiti dete da ga pogubi.”(Mt 2,14). Posle smrti kralja Iroda, anđeo je javio Josifu u snu: “Ustani, uzmi dete i mater njegovu i idi u zemlju Izrailjevu; jer su pomrli oni koji su tražili dušu deteta. (Mt 2,10)”.

Praznici u čast Presvete Bogorodice

  • Rođenje Presvete Bogorodice (Mala Gospojina)
  • Vavedanje Presvete Bogorodice
  • Blagovesti
  • Sretenje
  • Uspenje Presvete Bogorodice (Velika Gospojina)
  • Sabor Presvete Bogorodice
  • Pokrov Presvete Bogorodice
  • Polaganje pojasa Presvete Bogorodice
  • Polaganje rize Presvete Bogorodice

Četvrta molitva Bogorodici

Priđimo Presvetoj Bogorodici svi koji smo u mukama i pripadnimo Njenoj časnoj ikoni, sa Verom je zovući iz dubine duše, usliši naše molitve Presveta Djevo, nazvana Brzopomoćnica, jer mi sluge tvoje, imamo tebe u nevoljama, kao sigurnu Pomoćnicu.

Peta molitva Bogorodici

Preblagoslovena Vladičice, Prisnodjevo Bogorodice, Koja si Boga Reč, Koji je iznad svake reči, rodila i blagodat Njegovu više od svih primila, Koja si more Božanstvenih darova i čudesima nepresušna reka i Koja izlivaš blagodat na sve koji sa verom pribegavaju Tebi!

Klanjajući se čudotvornoj ikoni Tvojoj, molimo Te, svemilostiva Majko čovekoljubivog Vladike: izlij prebogatu milost Tvoju na nas i požuri da ispuniš moljenja naša koja prinosimo Tebi, Brzopomoćnice, jer utehu i spasenje svima pripremaš. Poseti, Preblaga, sluge Tvoje blagodaću Tvojom, podaj bolnima iscelenje i savršeno zdravlje, mir uznemirenima, slobodu zarobljenima i utehu svima koji stradaju.

Izbavi, Svemilostiva svaki grad i svaku zemlju od gladi, pomora, zemljotresa, potopa, ognja i mača i svake kazne vremene i večne, materinskom smelošću Svojom odvrati gnev Božiji. Od duševne raslabljenosti, napada strasti i grehopada oslobodi sluge Tvoje, da bi smo bez spoticanja u svakom blagočešću poživeli u ovom veku a u budućem bili udostojeni večnih blaga blagodaću i čovekoljubljem Sina Tvoga i Boga, jer Njemu dolikuje svaka slava, čast i poklonjenje sa Bespočetnim Ocem Njegovim i Presvetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ikona Bogorodice
FOTO: YOUTUBE PRINTSCREEN

Molitva Bogorodici za svaki dan u nedelji

Molitva Bogorodici u nedelju

Prepuna milosti, Prečista Djevo Bogorodice, Majko milosrđa i čovekoljublja, veoma velika Nado i Uzdanje naše! O, Majko Vozljubljenog, veoma željenog i iznad svake ljubavi uzvišenog Spasitelja Isusa Hrista, Čovekoljupca i Boga moga, Svetlosti pomračene duše moje! K Tebi ja mnogogrešni i bez nade u drugoga prilazim, Izvore milosrđa i čovekoljublja. Pomiluj me, pomiluj me, vapijem k Tebi bolno, smiluj se na mene ranjenoga, među ljute razbojnike paloga, i sa haljinom u koju me obuče otac. Avaj meni koji ležim nag i bez učinjenih dobrih dela! Zasmrdeše i trunu rane moje od nerazumnog života moga.

Zaštitnice moja, Presveta Bogorodice, molim Te ponizno, pogledaj na mene milostivim okom Svojim, i ne prezri mene pomračenog i celog ukaljanog, svog u varljivu slast utopljenog, i u greh palog, bez nade da mogu sam da ustanem. Smiluj se na mene i pruži mi ruku pomoći, podigni me iz dubine grehova, o Radosti moja! Izvuci me, izbavi me od onih koji su me opkolili, i neka zasija svetlost lica Tvoga na slugu Tvoga. Spasi propalog, očisti nečistog, podigni u zlo palog, jer Ti sve možeš, jer si Majka Boga Koji može sve.

Izlij na mene milost srca Svoga, i daj i meni da imam srce milostivo. Tebe kao jedinu i istinitu nadu stekoh u životu svome. Ne odbaci mene koji k Tebi prilazim, no pogledaj na tugu moju, Djevo Bogorodice! Duševne želje moje i ove molitve primi i spasi me, Posrednice spasenja moga! Amin.

Molitva Bogorodici u ponedeljak

Od nečistih usta mojih primi molitvu ovu, o Prečista, Čedna i Neporočna Djevo Bogorodice! Ne ogluši se o reči moje, o Radosti moja, no me pogledaj i pomiluj, Majko Tvorca moga! Za vreme života moga ne odstupaj od mene, jer si Gospodarka moja i na Tebe svu nadu svoju polažem. Stoga i u vreme smrti moje dođi mi, Pomoćnice moja, i ne posrami me ni tada.

Znam, znam, Djevo Prečista, za mnoge grehove sam kriv, i kao pokajnik drhtim pomišljajući na čas suda. No, Radosti moja, pokaži mi tada lik Svoj, izlij na mene milost Svoju, Zastupnice spasenja moga. Očisti me, Gospodarice, ukloni gnev zlih duhova i strašna i odvratna ispitivanja njihova. Izbavi me zloba njihovih i svu tadašnju tugu i žalost moju u radost pretvori, svetlošću i svetošću Svojom i udostoj me da bez teškoća prođem kraj načala i vlasti tame i da se udostojim da se poklonim na Nebesima Hristu Bogu našem, koji večno u slavi prebiva sa Bespočetnim Ocem Njegovim i Presvetim i Blagim Duhom Njegovim u sve vekove vekova. Amin.

Molitva Bogorodici u utorak

O, Presveta Vladičice moja Bogorodice, od Angela, Arhangela, Heruvima i Serafima uzvišenija i od svih Svetih najsvetija, Djevo Sveneporočna, Mati Božija! Spasi me, spasi me smirenog i grešnog slugu Tvoga. Ti si mi sve, Svemilostiva Gospođo, svu nadu moju u Boga, preko Tvog zastupništva, polažem i nemam drugog zaklona za spasenje osim Tebe, Svedobra i Svemila Bogomajko! Ti si snaga moja, Vladičice, Ti si sila moja, Ti si radost i tuga moja, Ti si zaklon moj u iskušenjima. Ti si uspravljenje moje u padanju, Ti si spasenje moje i najsigurnije nadanje moje.

O, Mati Tvorca i Gospoda moga! Pomozi mi, neukom plivaču na uzburkanoj pučini životnoga mora, teško oborenom i u bedu palom, u gresima potopljenom. Pruži mi ruku i pomozi mi, Pomoćnice moja, i izbavi me iz tame duboke, da ne ostanem u beskonačnom očajanju. Mnoštvo grehova i strasti podigoše se na mene, i po želji mojoj učinjeni gresi pritiskuju me. No Ti, Majko milog srca, jedino pristanište gde nema poroka, nauči me da ne grešim i spasi me. Ti si onima bez nade i izgubljenima, pa i meni svejadnom, jedina Nada i Zastupnica spasenja, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ikona Bogorodice Mlekopitateljnica
FOTO: YOUTUBE PRINTSCREEN

Molitva Bogorodici u sredu

Preblagoslovena Bogorodice, Ti si uzdanje moje, Ti si mi tvrda stena i milo nadanje i sklonište za spasenje, jer sam iznemogao od napada strasti mojih. Spasi me od svih neprijatelja koji gone dušu moju i love je raznim iskušenjima. Na putu ovom po kojem idem mnoga osećanja obuzeše me, mnoge sablazni, mnoge neugodnosti,
mnoge, mnoge laži.

Mnoge slabosti duševne i telesne uhvatiše me, te stalno upadam u grehe, i već ja, okajani, stekoh osećanja zloga duha, vezan sam i oni me drže, i šta da radim očajan, ja ne znam?! Ako želim da se pokajem, bezosećanjem i tvrdoglavošću vezan sam, ako počnem da plačem, nemam smirenja srdačnog, i ni jedna kap suze ne pojavi se. Avaj pokajanja moga! Avaj bede moje! Avaj ništavila moga!

Kome ću pribeći za učinjene prestupe, osim k Tebi Presveta Majko Gospoda i Spasa našega. Svima koji su bez nade Ti si jedina Nada, Tvrđava i Zaštitnica, i zato se Tebi oni obraćaju! Ne odbacuj ni mene grešnoga, Tebe sam našao kao jedinu utehu u životu mome. Presveta Bogorodice, Djevo Marija, k Tebi jedinoj u svakoj muci prilazim sa slobodom. Ne zaboravi me u životu ovom, a u dan smrti moje dođi mi u pomoć, Pomoćnice moja, da se neprijatelji moji postide kada Te ugledaju, i da blagodaću Tvojom budu pobeđeni, Vladičice i Posrednice u spasenju mome. Amin!

Molitva Bogorodici u četvrtak

Ko je dostojan da Tebe hvali, Presveta Djevo, čija su usta sposobna Tebe da veličaju? To svaki um prevazilazi! Sva velika i slavna dela koja su se dogodila sa Tobom, jesu tajne, Preblagoslovena Bogorodice, i prevazilaze svaki smisao i reči. Lepoti devojaštva Tvoga i previsokoj čistoti Tvojoj zadiviše se Heruvimi i uplašiše se Serafimi, čudesno rođenje Tvoje ni čovečiji ni Anđeoski jezik iskazati ne može. Od Tebe se Večni i Jedinorodni Sin Božiji, Bog Reč, neiskazano ovaplotio, rodio se, i sa ljudima živeo, i Tebe kao Majku Svoju neizrecivo u slavi uzdigao. Kao Caricu svih stvorenja Te pokaza, a nama Te dade kao sigurno utočište spasenja. Zbog toga svi koji pod pokrov Tvoj prilaze, različitim tugama i bolestima obuhvaćeni, primaju od Tebe velike utehe i ozdravljenja, i Tobom se od raznih beda spasavaju.

Ti si zaista Majka svih ožalošćenih i brigama životnim opterećenih. Radost si tužnih, Lekarka bolesnih, Čuvarka mladih, Pomoćnica ostarelih, Pohvala pravednih, Spasenje i Nadanje grešnih i Putovođa ka pokajanju. A svima uvek posredništvom Tvojim pomažeš i sve zastupaš, puna dobrote prema onima koji prilaze k Tebi s verom i ljubavlju. Ti i meni pomozi očajnom, radi trudova mojih, Zastupnice mila roda hrišćanskog! Pomozi mi da ne ostanem do kraja u gresima, jer nemam koga drugog da me zaštiti i pokrije, osim Tebe. Vladičice, Majko Života, ne napuštaj me i ne preziri me! Ti blagodaću Božijom znaš sve sudbine ljudske, spasi me, nedostojnog slugu Tvoga, jer si Blagoslovena u sve vekove vekova. Amin.

Molitva Bogorodici u petak

Tebi predajem u zaštitu život moj i po Bogu svu nadu spasenja moga polažem na Tebe Vladičice, Djevo Bogorodice! Moli Te, sluga Tvoj, ne prezri me što imam bezbroj grehova, no pogledaj na tugu moju, i u nedoumici podaj mi olakšanje i utehu, da ne bih do kraja poginuo. Raširi desnicu Svoju, Čista, omij me od nečistote zlih dela mojih i postavi me na pravi put zapovesti Hrista, Cara i Boga moga, i da ih usrdno ispunjavam, pomoći Tvojom osnažen. Od grehova mojih opakih izbavi me, Vladičice, i pokajanje spasonosno mi podari, da ga prinesem ka Sinu Tvome i Bogu, Materinskim zastupništvom Svojim. Svetlosti neiskazana, Ti svetlošću neshvatljivom sijaš, osvetli tamu moju duševnu, u kojima se bezbrojni gresi kriju.

Radosti moja, izbavi me od mnoštva nevidljivih vragova, gresi moji su teški i mnogo ih imam, vrazi su moji vrlo opaki, smrt mi je blizu, savest me moja izobličava, grize, mesto me ognjeno plaši, crv neprestani, škrgut zuba, krajnja tama pakla u strah me uvodi, jer me očekuje plata po delima mojim grešnim. Avaj meni! Šta ću činiti tada i kome ću prići da bi spasena bila duša moja? K Tebi jedinoj, Slatka Marija Bogorodice Preblaga! Na Tebe se uzdam, u gorčini smrti, Izbaviteljice svih onih koji Te zovu iz pakla ljutog. Ti i meni pomozi, Dobroto, jer neću imati tada niotkuda pomoći, osim Tebe, Sveopevana. Spasi me od užasa smrtnoga časa i zla nečistih duhova i od mitarstava u vazduhu posle smrti. Javi se, molim Te, pokaži mi tada Presveto lice Tvoje, Vladičice, i ne ostavi me bez pomoći.

O, mila Majko, osvrni se milošću k meni, jer sam se delima zlim lišio milosti Nebeske. I umoli Onoga koga si rodila u telu, Hrista Spasitelja i Boga našega, koji je na Krstu, nas radi, prečistu Krv Svoju prolio, da i ja budem pričasnik zasluga Njegovih pred Ocem Njegovim. I da radi njih primim oproštaj grehova i večno spasenje i proslavim neiskazanu ljubav srca Tvoga, Presveta Bogorodice, i beskrajno milostivo zastupništvo Tvoje u beskonačnom životu budućih vekova. Amin.

Grobnica Presvete Bogorodice Getsimanija Jerusalim
Grobnica Presvete Bogorodice, Getsimanija, Jerusalim. Foto: Wikimedia Commons/WomEOS

Molitva Bogorodici u subotu

Raduj se, Djevo Bogorodice, Pristanište i Zastupništvo siromašnoj duši mojoj i Nado spasenja moga! Raduj se, jer si radost primila od Angela koji Ti je javio blagu vest da ćeš roditi Boga Reč! Raduj se, jer si nosila Tvorca sveta u utrobi Tvojoj! Raduj se, jer si rodila u telu Boga, Spasitelja sveta! Raduj se, jer si u rođenju sačuvala djevstvo! Raduj se, jer si od mudraca darove primila i videla ih kako su se poklonili Onome koga si Ti rodila! Raduj se, jer su Te i pastiri posetili, koji su reči anđelske slušali o Njemu, i Tebi to ispričali, a Ti si sve to u srce svoje slagala!

Raduj se, jer si Mladenca Isusa, Sina Tvoga i Boga, u hramu među učiteljima zakona našla i obradovala Mu se! Raduj se, jer iako si strašne bolove na krsnom stradanju, raspeće i smrt Sina Tvoga i Boga videla, u slavi Nebeskoj sa učenicima Njegovim si Ga gledala! Raduj se, jer si rodila Onoga koji je poslao Duha Svetoga u vidu ognjenih jezika na učenike svoje! Raduj se, jer si na zemlji anđelskim životom živela!

Raduj se, jer si čistotom i svetošću sve anđelske činove i sve svete likove prevazišla! Raduj se, jer si pri prestavljenju svome slavom uzveličana, dolaskom po dušu Tvoju Sina Tvoga i Boga! Raduj se, jer si se posle tri dana vaskrsla javila Apostolima Tvojim! Raduj se, jer si na Nebu od Oca i Sina i Duha Svetoga dijademom večnog carstva ukrašena! Raduj se, jer si od svih Nebeskih sila pesmama proslavljena! Raduj se, jer si sela u slavu Božanstva, pred presto Presvete Trojice! Raduj se, jer si Boga sa čovekom grešnim pomirila! Raduj se, Nebeskih i zemaljskih stvorenja Gospodarice i Carice! Raduj se, jer si se udostojila da je sve moguće zastupništvu Tvome! Raduj se, jer se svi verni, koji Tebe prizivaju, zastupništvom Tvojim spasavaju! Raduj se, jer se Tobom tužni teše, bolesni isceljuju i stradalnici na vreme pomoć dobijaju!

Molim Te, obradovana Vladičice, pokreni i u meni tugu zbog grehova mojih i daruj mi radost spasenja. Podari mi suze utehe, neprestano umiljenje, istinito pokajanje i savršenu popravku života. Ne gnušaj se mene, Vladičice, no primi milostivo ovaj molebni glas moj, koji ja ubogi Tebi prinosim. Priđi mi u pomoć u vreme kada budem bez pomoći, u času strašnom, kada se duša moja bude razdvajala od okaljanog tela moga. Tada mi priđi, molim Te, i oslobodi me od grehova mojih, i od kazne za njih večne, da se ne bi radovali zli dusi niti geena ognjena. O, Vladičice moja, ne dopusti da duša moja vidi strašno mučenje koje su joj demoni pripremili, no priđi i spasi slugu Tvoga u času onom užasnom, da Te slavim u vekove, jer si Ti jedina Nada moja i Zastupnica spasenja moga. Amin.

Advertisement

AKATIST Presvetoj Vladičici – Molitva Bogorodici

Kondak 1.
Tebi, od svih pokoljenja izabranoj Majci Božjoj i Carici, koja brzo pomažeš, molitve
smirenih slušaš i potoke isceljenja sa ikone Svoje svete na verne izlivaš, zahvalno pojanje
uznosimo; Ti, pak, svemilosrdna Zastupnice, prikloni se milostivo ka našim pohvalama i
od svih nedaća oslobodi nas, koji Ti kličemo:
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer moljenja naša koja su za naše dobro ispunjavaš!

Ikos 1.
Angeli Te sa strahopoštovanjem služe, a sve sile nebeske neućutno Te veličaju, Bogorodice
Djevo, jer si Cara Angelskog, Hrista Boga rodila; Mi, pak, grešni, usuđujući se da ih
podražavamo, mada Te dostojno hvaliti ne umemo, ponizno Ti ovako kličemo:

Advertisement

Raduj se, stanište večnog Boga!
Raduj se, neprestano divljenje angela!
Raduj se, sveta trpezo koja nas hlebom života hraniš!
Raduj se, maslino blagog ploda koja srca naša jelejem milosti pomazuješ!
Raduj se, nepresušna reko čuda!
Raduj se, uvređenih zaštitnice!
Raduj se, žalosnih utešiteljko!
Raduj se, nevoljnih pomoćnice!
Raduj se, bolesnih isceliteljko!
Raduj se, ukrepiteljko slabih!
Raduj se, zarobljenih osloboditeljko!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer moljenja naša koja su za naše dobro ispunjavaš.

Kondak 2.
Videvši, Vladičice, Tvoje neiscrpno milosrđe, i mnoga čuda koja pokaza i koja uvek
pokazuješ kroz svete ikone Tvoje, jer si njima, kao zvezdama svetlošću Božanskom
ozarenim, čitav svet hrišćanski ukrasila, mi Te veličamo, jer si rod ljudski Svojom dobrom
voljom uzveličala, i sa ljubavlju se klanjamo izobraženju Tvog svetog lika, kličući Sinu
Tvome, Hristu Bogu: Aliluja!

Ikos 2.
Um nebeski pokazavši Bogorodice, blagovolela si da u zemaljskom nasleđu Svome, Svetoj
gori Atonskoj, mnogim čudima proslaviš ikonu Tvoju, koju si Sama, glasom Božanstvenim
koji je iz nje potekao Brzopomoćnicom nazvala, tako da su svi, znajući za takvu naklonost
Tvoju prema njoj u pesmama klicali:

Raduj se, u Hristu svih nas milosrdna Mati!
Raduj se, Duha Svetog obitavalište!
Raduj se, projavljivanje ljubavi Božije prema čoveku!
Raduj se, ljudskog roda uzdizanje!
Raduj se, sveta palato Boga Logosa!
Raduj se, veća od Svetinje nad svetinjama!
Raduj se, jer si božanstvenog Agneca rodila!
Raduj se, jer nam je od Tebe klas života izrastao!
Raduj se, svezlatni sasude hrane netruležne!
Raduj se, hraniteljko Hranitelja vaseljene!
Raduj se, jer se tvojim okriljem nadamo spasenju!
Raduj se, jer se uzdamo da molitvama Tvojim nasleđe nebesko dobijemo!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer moljenja naša koja su za naše dobro ispunjavaš!

Advertisement

Kondak 3.
Silom Božijom delujući, trpezara dohijarse obitelji, Nila, koji ne pokaza poštovanje pred
Tvojom svetom ikonom, kaznila si slepilom i slabošću telesnom, Bogorodice Djevo, kako
se drugi ne bi usudili da Te žaloste kroz prečistu ikonu Tvoju, koju si kao zalog naklonosti
Svoje čitavoj Atonskoj gori milostivo darovala, da bi svi stanovnici njeni glasovima
uskliknuli od Tebe rođenom Bogu Logosu: Aliluja.

Ikos 3.
Imajući veliku ljubav prema ljudima iskupljenim krvlju Sina Tvog i Boga, sveblaga
Vladičice, pokajanje trpezara Nila milostivo si primila i isceljenje od slepila i slabosti mu
darovala, da bi Ti neprestano služio i neućutno molitve prinosio pred isceliteljskom
ikonom Tvojom, ovako Ti kličući:

Raduj se, sveti izdanče Joakima i Ane!
Raduj se, jer si rodila Onoga Koji je glavu drevne zmije zgazio!
Raduj se, preblagoslovena među ženama!
Raduj se, jer si neporočnog Spasitelja duša naših rodila!
Raduj se, jer si devstvenost i rađanje čudesno spojila!
Raduj se, jer si i u jednom i u drugom neporočna ostala!
Raduj se, veliko čudo čitave vaseljene!
Raduj se, grešnika pokajanje!
Raduj se, jer pokajnike u vrlini utvrđuješ!
Raduj se, jer bez zlopamćenja kažnjavaš!
Raduj se, milosrdna urazumiteljko!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer moljenja naša koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 4.
Oni koji od bure žitejske pobegoše i u tiho pristanište na goru Atonsku pritekoše dobijaju
ovde blagodatnu utehu i pomoć božanstvenu od svete ikone Tvoje, Bogorodice, sa koje
lučama čuda zračiš i potoke milosti neoskudno izlivaš. Zato svi koji žele da u pustinjama
Atona požanju spasenje, veličajući majčinsko Tvoje sažaljenje, zahvalno pevaju Bogu:
Aliluja!

Ikos 4.
Čuvši glas Tvoj od svete ikone Tvoje, Vladičice, trpezar Nil razumede da ćeš
Brzopomoćnica biti svima koji s verom i ljubavlju pristupaju čudotvornoj ikoni Tvojoj, i
primivši od nje urazumljenje u neznanju svome i prosvetljenje svojih oslepljenih očiju, od
srca Ti iskreno uskliknu:

Advertisement

Raduj se, jer privremenim kaznama nerazumne umudruješ!
Raduj se, jer pokajanje grešnika milostivo prihvataš!
Raduj se, jer na put pokajanja zabludele upravljaš!
Raduj se, jer rane grehovne milosrdno isceljuješ!
Raduj se, jer u neradu ogrezle sa puno ljubavi opominješ!
Raduj se, jer nedaćama zbog telesnih stradanja od večnih muka izbavljaš!
Raduj se, jer uzburkanost strasti umiruješ!
Raduj se, jer ruku pomoći Svoje posrnulima pružaš!
Raduj se, nado beznadežnih!
Raduj se, uteho ožalošćenih!
Raduj se, odećo nagima!
Raduj se, jer na sirote motriš!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 5.
Kada bogoglasne reči Tvoje razabraše, inoci dohijarski Tebi, božanstvenoj Brzopomoćnici,
kod trpezarije hram sazidaše u kome se nalazi čudotvorna ikona Tvoja, Prečista Djevo, a
svi verni teše se znamenjem Tvoje milosti; Nemoj te milosti lišiti ni nas koji Ti sa dužnim
poštovanjem pevamo i kličemo čudotvorcu Bogu: Aliluja!

Ikos 5.
Videvši potoke čudesa koji se izlivaju od svete Tvoje ikone Brzopomoćnice, svi monasi
Gore Atonske pritekoše da joj se poklone. A Ti si, Majko Božija, kome god je bilo potrebno
darove milosti Svoje izobilno darovala od Svoje čudotvorne ikone, postičući nas da Ti
blagodarno kličemo:

Advertisement

Raduj se, Mati milosrđa i milosti!
Raduj se, produhovljeni prestole Svedržitelja!
Raduj se, jer si telo dala Sinu Božijem!
Raduj se, kovčeže besemenog začeća!
Raduj se, jer si besplotno ovaplotila!
Raduj se, jer si Boga sa čovekom sjedinila!
Raduj se, prepodobnih najželjenije sazercanje!
Raduj se, božanstveno radovanje isposnika!
Raduj se, tiho veselje pustinožitelja!
Raduj se, jer si pukove demonske pobedila!
Raduj se, jer si neprijatelje spasenja ljudskog postidela!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 6.
Propoveda gora Atonska o milosti i čudima Tvojim, preblagoslovena Mati Gospoda našeg,
i blistavo se ukrašava mnogim čudotvornim ikonama Tvojim, među kojima ikona Tvoja
koju si Sama Brzopomoćnicom nazvala, kao pun mesec lučama čuda neugasivo blista,
ozarujući duše naše svetlošću Božije blagodati i podstičući nas da pohvalno kličemo
Trojedinom Bogu Koji Te proslavi: Aliluja!

Ikos 6.
U prečistoj ikoni Svojoj zablistala si, Bogogorodice Marija, svetlošću spasenja svima onima
koji lutaju po mraku grehova i strasti, i nazvala si je Brzopomoćnicom onima koji se pred
njom iskreno, s verom i pobožnošću mole, dajući brzu pomoć onima koji Ti ovako kliču:

Raduj se, munjo koja dušu obasjavaš!
Raduj se, grome koga se sablaznitelji plaše!
Raduj se, mirno utočište premorenih uzburkanošću mora žitejskog!
Raduj se, tiho pristanište talasima strasti preplavljenim!
Raduj se, celomudrenosti učiteljice mladima!
Raduj se, zaštito i ogrado devstvenosti!
Raduj se, jer skamenjenost srca umekšavaš!
Raduj se, jer hladnoću duševnu blagodatno zagrevaš!
Raduj se, jer na stazu spasenja verne upućuješ!
Raduj se, jer od puteva pogibeljnih one koji Ti pritiču udaljuješ!
Raduj se, Posrednice naša kod Sina Tvog i Boga!
Raduj se, jer Ga stalno moliš da pomiluje nas grešne!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 7.
Želeći da svima pokažeš ljubav Svoju veliku prema rodu hrišćanskome, Ti si, preblaga
Bogorodice, kao izabrano mesto Svoje Goru Atonsku odabrala i u njoj obitelji monaške
umnožila, kako bi svi, napadnuti mirjanskom ispraznošću ovde mogli steći mirno i
sigurno pristanište ka spasenju i uz Tvoju pomoć udostojiti se nasleđa nebeskog da sa
svetima Presvetoj Trojici pevaju: Aliluja!

Ikos 7.
Novo znamenje milosrđa Svoga pokazala si, Vladičice, čudesnim proslavljanjem svete
ikone Tvoje Brzopomoćnice, ne samo monasima Gore Atonske, već i svim pravoslavnim
hrišćanima, među kojima se poštuje izobraženje ove ikone Tvoje, da bi Ti svi klicali:

Advertisement

Raduj se, Mati Boga našega!
Raduj se, u rađanju i po rađanju Djevo!
Raduj se, jer Te veličaju sva pokolenja!
Raduj se, jer Ti Silni učini veličinu!
Raduj se, jer pogleda Gospod na smirenje Tvoje!
Raduj se, jer Car nad carevima požele dobrotu Tvoju!
Raduj se, blagoslovena Kćeri Oca nebeskog!
Raduj se, bezbračna Roditeljko Prevečnog Sina!
Raduj se, neporočno pristanište Duha Svetoga!
Raduj se, poverenice Božanstvene blagodati!
Raduj se, višnjeg sveta ukrase!
Raduj se, zemaljskog sveta pomoći!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 8.
Stranci smo i pridošlice na zemlji, po reči apostolskoj. Nema ovde grada u koji ćemo se
skloniti, i kome ćemo, ako ne Tebi, Sveblaga, priteći u žalostima strastvovanja našeg? Ne
odbaci nas, Majko Božija, ne reci nam: ʺNe poznajem vas, grehova vaših radiʺ, već pomiluj
nas, sirote i bespomoćne, i primi nas u večno okrilje, Pokroviteljko naša, da u slavi
nebeskoj radosno Hristu, Caru Slave kličemo: Aliluja!

Ikos 8.
Svima je vernim uteha da gledaju u svetu ikonu Tvoju, Vladičice. Na njoj vidimo da na
ruci Svojoj držiš prevečnog Mladenca, Gospoda Našeg Isusa Hrista, i Njemu se dostojno
klanjamo kao Tvorcu i Bogu našem, a Tebi vaistinoj Bogorodici sa umilenjem govorimo:

Raduj se, prisnodjevo, arhangelskom blagovešću obradovana!
Raduj se, nevesto nenevesna!
Raduj se, Mati Svetla duhovnoga, koje sve duše obasjavaš!
Raduj se, produhovljeni Prestole Tvorca neba i zemlje!
Raduj se, krotka golubice!
Raduj se, neporočna agnice!
Raduj se, čašo iz koje radost ističe!
Raduj se, neiscrpni sasude vode žive!
Raduj se, miropoložnice miomirisa Hristovog!
Raduj se, jer se njome zlosmradije strasti naših proteruje!
Raduj se, jer njome poznasmo Sina Božjeg!
Raduj se, jer se njome poučismo da se Presvetoj Trojici klanjamo!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 9.
Sva pokolenja dužna su da Te veličaju, blagoslovena Bogorodice Marija, svi od istoka pa
do zapada da hvale ime Tvoje, monasi da Te Zaštitnicom svojom nazivaju, i to najviše oni
koji se na Tobom izabranoj Gori Atonskoj podvizavaju. Jer, nju si naročitom naklonošću
Svojom osenila, mnoga čudesa na njoj satvorivši i preobilnu milost Svoju žiteljima njenim
pokazavši, da bi zbog Tebe zahvalno pevali Bogu: Aliluja!

Advertisement

Ikos 9.
Lažna mudrost drevnih mudraca ne može poznati tajnu Tvog prisnodejstva, Bogorodice,
niti može objasniti silu Tvoju čudotvornu, koja iz ikona Tvojih ističe za isceljenje bolesnih i
na svaku telesnu i duševnu korist ljudima. Mi se pravoverno i bez svake sumnje
poklanjamo ikoni Tvojoj svetoj i ovako Ti kličemo:

Raduj se, jer neverni o Tebi sa sumnjom slušaju!
Raduj se, pouzdana pohvalo vernih!
Raduj se, jer si iz utrobe čiste Hrista neporočno rodila!
Raduj se, jer u rađanju Svome zaključanu utrobu devstvenosti nisi povredila!
Raduj se, preblagoslovena Mati i Djevo!
Raduj se, sveproslavljena Bogorodice!
Raduj se, Djevo pohvalo!
Raduj se, neprestano radovanje majki!
Raduj se, jedina neporočna i blaga među ženama!
Raduj se, jer si obećanog Uništitelja glave zmijine rodila!
Raduj se, jer od drevne oluje pale praroditelje izbavljaš!
Raduj se, jer si raćanjem Svojim za ljude zaključani Edem otvorila!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 10.
Pripremivši spasenje hrišćanima, blagoizvolela si, Bogorodice, da zemaljsko nasleđe Svoje,
Goru Atonsku, za naselje monasima odrediš i u viđenju si rekla prvom pustinožitelju
Atonskom, prepodobnom Petru, da ova gora uvek bude obitavalište monasima, utešivši
ga blagim obećanjem da ćeš biti Pomoćnica i Zaštitnica svima koji se na njoj bogougodno
podvizavaju, darovima je potrebnim snabdevajući i od svih nevolja spasavajući, da
neprestano poju Bogu: Aliluja!

Ikos 10.
Stena si zaštite, Djevo, monasima pravoslavnim i svim podvižnicima devstvenosti i čistote.
Zato si nasleđe Svoje zemaljsko, Goru Atonsku nedostupnom ženama učinila, da bi bez
grehovne sablazni monasi u njoj obitavali, u Tebe jedinu po Bogu nadu u spasenje
uznoseći i ovako Ti kličući:

Raduj se, neuveli cvete devstvenosti!
Raduj se, poljski ljiljane čistote!
Raduj se, svetlosna senice nebeska, koja podvižnike čistote zakrijulješ!
Raduj se, sviče Božije premudrosti, jer ljubitelje celomudrenosti urazumljuješ!
Raduj se, jer si monasima koji se revnosno podvizavaju Zastupnica spasenja!
Raduj se, ogrado i pokrove pustinožiteljima Gore Atonske!
Raduj se, jer u srca bogoljubiva blagodatnu radost izlivaš!
Raduj se, jer dušama ožalošćenim duhovnu utehu daruješ!
Raduj se, odgajiteljko djeva i siročadi bez majki!
Raduj se, jer se ljubavlju Ženika besmrtnog devstveno naslađuješ!
Raduj se, u teškoj borbi sa napadima plotskih strasti snažna Pomoćnice!
Raduj se, uvek budna Čuvarko monaških obitelji!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Advertisement

Kondak 11.
Ne prezri, Čista, pojanje naše smireno, koje Ti od punoće ljubavi i usrdnosti prinosimo, i
ne odvrati se od nas, mnogim gresima uprljanih, već nam pomozi, Sveblaga, da se
pokajanjem očistimo od grehovne nečistote i uzrastemo u čistom i bogougodnom žitiju,
imajući Tebe kao Podvigopoložnicu i Pomoćnicu, da bismo mogli dostojno i pravedno
klicati Gospodu: Aliluja!

Ikos 11.
Svetlim lučama čuda ikona Tvoja sveta neprestano blista, Bogorodice Djevo, i čitav svet
blagodatno ozaruje, odgoneći svako delovanje đavolsko silom Božijom, koja iz nje ističe;
Zato se mi grešni radujemo i, imajući takav zalog Tvoje naklonosti prema nama, Tebi,
Brzopomoćnici moljenja naših, blagodarno kličemo:

Raduj se, jutarnja zvezdo sunca nezalaznog!
Raduj se, zoro dana koji nema večeri!
Raduj se, jer si nam jutrom spasenja zablistala!
Raduj se, jer si besmrtnog Ženika ljudskih duša rodila!
Raduj se, jer naše bogougodne želje ispunjavaš!
Raduj se, jer nam u patnjama i nevoljama brzo u pomoć pristižeš!
Raduj se, raju duhovni, svakom duhovnom utehom preispunjeni!
Raduj se, jer iz preobilja svoga i na nas kaplje utehe izlivaš!
Raduj se, jer vrelinu naših strasti rashlađuješ!
Raduj se, jer onima koji blagodatno bestrašće traže njega usrdno daruješ!
Raduj se, jer u istinu voliš sve koji u čistoti celomudrenosti žive!
Raduj se, jer u snovima i vizijama izabranike Božije posećuješ!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 12.
Blagodat Božija u svetoj ikoni Tvojoj, koju si Sama, Bogomati Vladičice, Brzopomoćnicom
nazvala, privlači k sebi sve ožalošćene i natovarene, i oni utešeni odlaze sa ovog izvora
milosti i milosrđa Tvoga U žalostima utehu, u iskušenjima zaštitu, u bolestima isceljenje,
izobilno dobijajući od čudotvorne ikone Tvoje, Sveblaga, zahvalno kliču Darovatelju
dobara Bogu: Aliluja!

Ikos 12.
Pojući o čudima Tvojim, Vladičice, i milosti velikoj prema rodu hrišćanskom, znamo da je
to nedovoljno da proslavi Tebe, časniju od heruvima i neuporedivo slavniju od serafima,
ali nadajući se neizrecivom milosrđu Tvome, Sveblaga, smirenog duha Ti ove pesme
prinosimo:

Advertisement

Raduj se, mirno pristanište podvižnicima pobožnosti!
Raduj se, slatka sledbenice bezmolnika!
Raduj se, odšelnika u gorama i pustinjama blagodarna uteho!
Raduj se, jer tajne u svetu sluge Božije tajanstveno urazumljuješ!
Raduj se, grešnika koji se kaju s Bogom pomirenje!
Raduj se, vrhovna upraviteljko gore Atonske!
Raduj se, jer si pustinoljubivog Petra posetom Svojom ovde ozarila!
Raduj se, jer si bogomudrog Atanasija ovde oblagodatila!
Raduj se, jer si mnoge prepodobne sa Atosa slavom nebeskom proslavila!
Raduj se, jer stanovnicima gore ove naročitu ljubav pokazuješ!
Raduj se, jer bez plate tela naša isceljulješ!
Raduj se, putevoditeljko duša naših u višnje Carstvo!
Raduj se, sveblaga Brzopomoćnice, jer nam moljenja koja su za naše dobro ispunjavaš!

Kondak 13.
O, sveopevana Mati, Brzopomoćnice po svojoj svetoj ikoni nazvana Bogorodice Marija!
Milostivo primi ovo malo moljenje naše, jer Ti ga usrdno prinosimo sa verom i ljubavlju i
umoli Trojicu Kojoj se stalno klanjamo da nas izbavi od ognja paklenoga, tame neprozirne,
i večnog mučenja, da bi smo predstojanjem Tvojim nasledili Carstvo nebesko i udostojili se
da sa svetima pevamo Bogu: Aliluja!

(ovaj kondak se čita 3 puta, pa onda opet ikos 1. i kondak 1.)

Poslušajte ovaj prelepi video, Molitva Bogorodici – Majci Božijoj

Još jedna Molitva Bogorodici

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s tobom!

O, svemilostiva Mati i Pomoćnice hrišćana! Tebi se raduju anđeli i služe arhanđeli!

Raduj se, Uteho ožalošćenih i Palico slepih, Pomoćnico i Zastupnico slugu tvojih!
Raduj se, Sveti Prestole, sedište Višnjega!
Raduj se, krasna Palato Cara sve tvari!
Raduj se, zlatna Kadilnice tvoga Tvorca!
Raduj se, Vladarko Marijo, stube od zlata!
Raduj se, sunčani prestole nebeskoga Cara, Djevo sveta i neporočna!

Sačuvaj me pod okriljem Tvojim, koji nosim i čitam ovu molitvu. U ruke Tvoje predajem dušu svoju. Udostoj me da se izobilno umnoži pravda moja, te da uđem u Carstvo nebesko, po rečima Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista. O, Presveta Djevo Marijo i neporočna Vladarko, stube i tvrđavo vere! Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Raduj se, neporočna Mati bez muža, koja si u svojoj Prečistoj i bezgrešnoj utrobi nosila Nosioca neba i zemlje i svega što je na njima! Budi mi pomoćnica i zastupnica, sluzi tvome, sačuvaj me u životnim brigama ovoga sveta i svima protivnim okolnostima. Podari mi dug vek i produži život moj, kao nekada Jezekiji (caru jevrejskom), ispuni ga zemaljskim dobrima, u slavu i čast Presvetog imena Tvoga, da Ti pevam i slavim Te vavek. O, Vladarko anđela i Gospođo mira, utrobom svojom šira od neba. Raduj se, blagodatna, s tobom je Gospod!

Gospođo gospođa, Svetinjo svetinja, časnija od heruvima i serafima, pokrij me i sačuvaj!
Raduj se, Sasude zlatni, koji nosiš manu!
Raduj se, Djevo Marijo, Pomoćnico grešnika i Goro čvrsta!
Raduj se, presveta Palato najvišeg Cara Hrista!
Raduj se, Cvete mučenika i patrijaraha!

O, Marijo, Presveta Djevo, koja pokrivaš nebo oblacima rađanjem iz svoje utrobe jednoga od Presvete Trojice, Hrista Boga našega, pomozi mi, sluzi svome, i ukrepi me časnim i životvornim krstom Sina tvoga, upućujući me na pravi put spasenja. O, sveti anđeli i arhanđeli Mihailo i Gavrilo i sveti anđele, čuvaru duše moje, pomozite mi grešnom.

Čista i Presveta Djevo i Vladarko Bogorodice, uzdanice svih koji su bez nade, slavna kao sunce i Preblaga, viša od neba i čistija od sunčanih zraka, časnija od heruvima i nesravnjeno slavnija od serafima, nado svih praotaca, slavo proroka, pohvalo apostola i radosti svih mučenika, prepodobnih i isposnika; veselje Avramovo, Isakovo i Jakovljevo; runo Gedeonovo; krasoto Mojsejeva, Aronova i svih svetitelja; kadilnico zlatna i svećniče svetlonosni; sasude koji nosiš nebesku manu, živote božanskog zakona. Carico moja svehvalna, najsvetiji prestole, uteho onih koji plaču, Prečista Trojeručico, nastavnico hrišćana, Presveta Djevo.

O, kupino neopalima, prostrano stanište, procvetala palico Aronova, jer iz tebe, kao iz palice Aronove, procveta Sin tvoj Hristos izbavitelj, potomak iz korena Davidova, Bog naš, Gospod, Tvorac i Svedržitelj višnji i jedini dobročinitelj.

Ti si kao devojka rodila Boga Reč, i posle rođenja ostala si devojka, jer je Hristos Bog i Tvorac svojim bezsemenim ovaploćenjem iz utrobe tvoje sačuvao devičanstvo tvoje nepovređeno i izmirio nas sa Bogom Ocem.
Ti si pomoćnica bespomoćnim i grešnim.
Ti si tiho pristanište onima na burnome moru, uteha svetu i skoro oslobođenje zatvorenih.
Ti si zaštitnica siročića i izbavljenje sužanja.
Ti si lekarka bolesnih i spasenje sveta.
Ti si tvrđava monaha i nada onima koji su obuzeti životnim brigama.
Ti si trpljenje, zaštita i pokrov udovica. Ti si pohvala, venac i krasota devojkama, o Devojko časna!

Vladarko, Carico i Gospođo moja, pokrij me pokrovom Tvojim i sačuvaj, da se ne pohvali nada mnom ubica satana, i da me ne pobedi vrag moj.
Pomiluj me, ubogog i uprljanog, koji sam mnogim gresima prognjevio Tvorca moga i Boga, Sudiju i Tvorca svih. Jer si Ti, Prečista, moje pristanište, pomoćnica i zaštitnica. Pribegavajući pod pokrov Tvoj, Vladarko, pripadam Ti, sveslavna, i ropski vapijem, moleći Ti se sa suzama, da me preslatki moj Isus, Tvorac svega, zbog mnogih grehova koje učinih, ne poseče nedostojnoga i nespremnoga.

Molim Te, Prečista, da dođem ka Hristu mome, i da uđem u dvor pravednih, gde nema suza ni nevolja, ni tuge, ni muke, niti teskobe, nego je večna radost, naslada i uživanje sa pravednicima, krasota i večni život bez kraja, sladost i radovanje, slava i svetlost u društvu angela. Presveta Djevo, udostoj me, smirenog slugu tvoga, da se izbavim od strasti i svakog greha, i ispuni usta moja blagodati, najslađa, i prosvetivši dušu moju, obradovana, pokreni usta moja i jezik moj, da Ti radosnom dušom i usrdnim srcem pevam ovu anđelsku pesmu, kojom Te je Gavrilo pozdravio:

Raduj se, Djevo, najblaženija među ženama!
Raduj se, presvetla Zvezdo, Mati Djevo!
Raduj se, koja si Svetlo rodila Cara svih!
Raduj se, koja si zasijala svetlost pravde!
Raduj se, Gospođo Vladarko, viša od svih!
Raduj se, Mire i Radosti svega sveta i spasenja!
Raduj se, Radosti celog ljudskog roda!
Raduj se, Propovedanje i Slovo svih proroka!
Raduj se, Pohvalo apostola i Dobroto mučenika!
Raduj se, Radosti i Veselje pravednika!
Raduj se, Venče uzdržanja prepodobnih i umilna pesmo monaha!
Raduj se, najjasnija krasoto svetitelja!

Raduj se, najlepša Pesmo svih pesnika!
Raduj se, Izbaviteljko moja od pagubne smrti!
Raduj se, Izbaviteljko moja od najtežeg zemljotresa!
Raduj se, najslavnije Čudo vaseljene!
Raduj se, Naslado i ukrasu svih ljudi!
Raduj se, Raju sladosti i besmrtnosti!
Raduj se, Steno vernih i spasenja svih ljudi!
Raduj se, tiho Pristanište, izbavljenje od životnih bura!
Raduj se, Obezbeđenje svih umrlih!
Raduj se, Pohvalo, nas smirenih slugu tvojih!
Raduj se, Radosti i Utočište grešnih i stranih!
Raduj se, Pomoćnico i uteho zlostavljanih!
Raduj se, Zastupnico moja u dan suda!
Raduj se, Prečista, mnogosvetli dane moga prosvećenja!
Raduj se, Čista, koja si skršila glavu zmije, od koje je zlo poteklo!
Raduj se, koja svezane oslobađaš adskih uza!
Raduj se, koja si mnogu radost svetu donela!

Raduj se, Uzročnice spasenja svega sveta i slavo!
Raduj se, najopevanija, naša zaštitnice i pokrove!
Raduj se, Vladarko, oslonce vernih careva!
Raduj se, koja daješ slavu vladarima!
Raduj se, slavo i radosti sveštenika!
Raduj se, koja si otvorila dveri raja!
Raduj se, koja si presekla tugu i radost donela!
Raduj se, Raju, koja si utolila tugu ožalošćenih!
Raduj se, Ključu nebeskog Carstva Hristovog!
Raduj se, sigurno Pristanište i nado pouzdana!
Raduj se, Pomoćnico svih, Djevo Bogorodice!
Raduj se, Svetlosti Presvetoga, koja svet prosvećuješ!
Raduj se, Mati Hrista Boga, Sina Boga živoga!
Raduj se, Pokrove i Radosti svih nas ljudi, koja si u utrobi nosila nadu umrlih!
Raduj se, koja si u utrobu svoju smestila bezgraničnoga!

Raduj se, koja si mlekom hranila Hrista životodavca, moga milosrdnog Boga i Tvorca!
Raduj se, koja hraniš Hranitelja svih, moga štedrog Čovekoljubca i Svedržitelja, kome pripada svaka slava, čast i poklonjenje, sa bespočetnim Njegovim Ocem, i Presvetim i blagim i životvornim Njegovim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Po završetku ovaj uzvik s poklonima do zemlje:

O, Presveta Gospođo Vladarko Djevo Bogorodice, primi nedostojnu molitvu moju i sačuvaj me od nagle smrti i daj mi pre svršetka pokajanje.
(čita se triput)

Bogorodice Djevo, raduj se Blagodatna Marije, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama, i blagosloven je Plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših.
Bogorodice Djevo raduj se blagodatna, jer si telesno u utrobi nosila Sina Božijeg. Raduj se, jer si Ga rodila;

Raduj se, jer su mu se mudraci poklonili. Raduj se, jer si Hrista posle tri dana našla u crkvi. Raduj se, jer Hristos vaskrse iz mrtvih i voznese se na nebo.
Raduj se, jer si Ti sama na nebo uzneta!
Raduj se, jer su Tebi svi nebeski stanovnici poslušni!
Raduj se, jer Ti sve što hoćeš učiniti možeš!
Raduj se, jer si blizu Presvete Trojice!
Raduj se, jer je Tvoja radost beskrajna!
Raduj se blagodatna Marijo, Gospod je s tobom!

Tropar, gl.6.
Presveta Vladarko, pod Tvoju zaštitu svi pripadamo, i molimo Te, nedostojni, preduhitri i izbavi grad i mesto ovo od svake nevolje, i naprasne i pagubne smrti, jer znamo da možeš sve što hoćeš. Vladarko sveta i Gospođo svih, blagodatna, usliši nas, koji se Tebi molimo.
Presveta Vladarko, i zastupnico sveta, anđeli, arhanđeli, apostoli, blaženi Pretečo Hristov Jovane, četrdeset mučenika, prvomučeniče Stefane, Viktore, Mino i Vikentije, Teodore, Dimitrije i pobedniče Georgije, sa Atanasijem, Vasilijem i Grigorijem, premudri Zlatouste sa Nikolajem molite se za duše naše.

(Izvor: Beograd.in)

Neki od izvora korišćeni za tekst:

AKATISTI PRESVETOJ BOGORODICI, 5.izdanje, Biblioteka Obraz Svetački,
Pravoslavna Misonarska Škola pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog, Beograd, 2011.l.G.

MOLITVE PRESVETOJ BOGORODICI ZA SVAKI DAN U NEDELjI
Sa blagoslovom Njegovog Preosveštenstva Episkopa sremskog g. Vasilija
Izdaje: Srbska Pravoslavna Zajednica Šid
Recenzent: Arhimandrit Dositej (Miljkov)

Beograd.in, vaš neiscrpni izvor fascinantnih priča, čudnih zanimljivosti i neotkrivenih bisera širom Srbije, regiona i sveta! Zavirite u skrivene kutke Srbije, otkrijte njene tajne i uronite u njenu magičnu atmosferu. Beograd.in donosi sve što vam je potrebno da doživite Srbiju na najuzbudljiviji način. Otkrivajte, upoznajte i zaljubite se u Srbiju kroz naše nesvakidašnje priče i zanimljivosti koje će vas obogatiti iz dana u dan. Posetite nas na Beograd.in i pridružite se avanturi koja će vas ostaviti bez daha!