Kategorije: Pravoslavlje

MOLITVE BOGORODICI ZA SREĆU I ZDRAVLJE: Čitajte ih SVAKI DAN i gledajte kako vam se život MENJA NA BOLJE!

FOTO: PRINTSCREEN

Molitva je tamjan najprijatniji Bogu, najsigurniji most za prelaz preko iskušenja talasa života, neoboriva stena svih koji veruju, mirno pristanište, Božanska odeća koja oblači dušu velikom dobrotom i lepotom. Molitva je mati svih dobrih dela, čuvarka čistote tela (nevinosti), pečat devojaštva, sigurna ograda protiv svih lukavstava večitog neprijatelja našeg – đavola. Goni neprijatelje imenom Hristovim, jer jačeg od ovog sredstva nema ni na nebu ni na zemlji.

Advertisements

U molitvi prednjači srce, uči pravoslavlje, a kada je vernik sam dobro je da izabere neko tiho mesto i da reči molitve govori šapatom…

U NEDELJU
Prepuna milosti, Prečista Djevo Bogorodice, Majko milosrđa i čovekoljublja, veoma velika Nado i Uzdanje naše! O, Majko Vozljubljenog, veoma željenog i iznad svake ljubavi uzvišenog Spasitelja Isusa Hrista, Čovekoljupca i Boga moga, Svetlosti pomračene duše moje! K Tebi ja mnogogrešni i bez nade u drugoga prilazim, Izvore milosrđa i čovekoljublja. Pomiluj me, pomiluj me, vapijem k Tebi bolno, smiluj se na mene ranjenoga, među ljute razbojnike paloga, i sa haljinom u koju me obuče otac. Avaj meni koji ležim nag i bez učinjenih dobrih dela! Zasmrdeše i trunu rane moje od nerazumnog života moga.

Zaštitnice moja, Presveta Bogorodice, molim Te ponizno, pogledaj na mene milostivim okom Svojim, i ne prezri mene pomračenog i celog ukaljanog, svog u varljivu slast utopljenog, i u greh palog, bez nade da mogu sam da ustanem. Smiluj se na mene i pruži mi ruku pomoći, podigni me iz dubine grehova, o Radosti moja! Izvuci me, izbavi me od onih koji su me opkolili, i neka zasija svetlost lica Tvoga na slugu Tvoga. Spasi propalog, očisti nečistog, podigni u zlo palog, jer Ti sve možeš, jer si Majka Boga Koji može sve. Izlij na mene milost srca Svoga, i daj i meni da imam srce milostivo. Tebe kao jedinu i istinitu nadu stekoh u životu svome. Ne odbaci mene koji k Tebi prilazim, no pogledaj na tugu moju, Djevo Bogorodice! Duševne želje moje i ove molitve primi i spasi me, Posrednice spasenja moga! Amin.

U PONEDELJAK
Od nečistih usta mojih primi molitvu ovu, o Prečista, Čedna i Neporočna Djevo Bogorodice! Ne ogluši se o reči moje, o Radosti moja, no me pogledaj i pomiluj, Majko Tvorca moga! Za vreme života moga ne odstupaj od mene, jer si Gospodarka moja i na Tebe svu nadu svoju polažem. Stoga i u vreme smrti moje dođi mi, Pomoćnice moja, i ne posrami me ni tada. Znam, znam, Djevo Prečista, za mnoge grehove sam kriv, i kao pokajnik drhtim pomišljajući na čas suda. No, Radosti moja, pokaži mi tada lik Svoj, izlij na mene milost Svoju, Zastupnice spasenja moga. Očisti me, Gospodarice, ukloni gnev zlih duhova i strašna i odvratna ispitivanja njihova. Izbavi me zloba njihovih i svu tadašnju tugu i žalost moju u radost pretvori, svetlošću i svetošću Svojom…

UTORAK I SREDA
…I udostoj me da bez teškoća prođem kraj načala i vlasti tame i da se udostojim da se poklonim na Nebesima Hristu Bogu našem, koji večno u slavi prebiva sa Bespočetnim Ocem Njegovim i Presvetim i Blagim Duhom Njegovim u sve vekove vekova. Amin.

U UTORAK
O, Presveta Vladičice moja Bogorodice, od Angela, Arhangela, Heruvima i Serafima uzvišenija i od svih Svetih najsvetija, Djevo Sveneporočna, Mati Božija! Spasi me, spasi me smirenog i grešnog slugu Tvoga. Ti si mi sve, Svemilostiva Gospođo, svu nadu moju u Boga, preko Tvog zastupništva, polažem i nemam drugog zaklona za spasenje osim Tebe, Svedobra i Svemila Bogomajko! Ti si snaga moja, Vladičice, Ti si sila moja, Ti si radost i tuga moja, Ti si zaklon moj u iskušenjima. Ti si uspravljenje moje u padanju, Ti si spasenje moje i najsigurnije nadanje moje. O, Mati Tvorca i Gospoda moga! Pomozi mi, neukom plivaču na uzburkanoj pučini životnoga mora, teško oborenom i u bedu palom, u gresima potopljenom.  Pruži mi ruku i pomozi mi, Pomoćnice moja, i izbavi me iz tame duboke, da ne ostanem u beskonačnom očajanju.  Mnoštvo grehova i strasti podigoše se na mene, i po želji mojoj učinjeni gresi pritiskuju me. No Ti, Majko milog srca, jedino pristanište gde nema poroka, nauči me da ne grešim i spasi me. Ti si onima bez nade i izgubljenima, pa i meni svejadnom, jedina Nada i Zastupnica spasenja, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Advertisements

U SREDU
Preblagoslovena Bogorodice, Ti si uzdanje moje, Ti si mi tvrda stena i milo nadanje i sklonište za spasenje, jer sam iznemogao od napada strasti mojih. Spasi me od svih neprijatelja koji gone dušu moju i love je raznim iskušenjima. Na putu ovom po kojem idem mnoga osećanja obuzeše me, mnoge sablazni, mnoge neugodnosti, mnoge, mnoge laži. Mnoge slabosti duševne i telesne uhvatiše me, te stalno upadam u grehe, i već ja, okajani, stekoh osećanja zloga duha, vezan sam i oni me drže, i šta da radim očajan, ja ne znam?! Ako želim da se pokajem, bezosećanjem i tvrdoglavošću vezan sam, ako počnem da plačem, nemam smirenja srdačnog, i ni jedna kap suze ne pojavi se. Avaj pokajanja moga! Avaj bede moje! Avaj ništavila moga! Kome ću pribeći za učinjene prestupe, osim k Tebi Presveta Majko Gospoda i Spasa našega. Svima koji su bez nade Ti si jedina Nada, Tvrđava i Zaštitnica, i zato se Tebi oni obraćaju! Ne odbacuj ni mene grešnoga, Tebe sam našao kao jedinu utehu u životu mome. Presveta Bogorodice, Djevo Marija, k Tebi jedinoj u svakoj muci prilazim sa slobodom…

ČETVRTAK I PETAK
…Ne zaboravi me u životu ovom, a u dan smrti moje dođi mi u pomoć, Pomoćnice moja, da se neprijatelji moji postide kada Te ugledaju, i da blagodaću Tvojom budu pobeđeni, Vladičice i Posrednice u spasenju mome. Amin!

U ČETVRTAK
Ko je dostojan da Tebe hvali, Presveta Djevo, čija su usta sposobna Tebe da veličaju? To svaki um prevazilazi! Sva velika i slavna dela koja su se dogodila sa Tobom, jesu tajne, Preblagoslovena Bogorodice, i prevazilaze svaki smisao i reči. Lepoti devojaštva Tvoga i previsokoj čistoti Tvojoj zadiviše se Heruvimi i uplašiše se Serafimi, čudesno rođenje Tvoje ni čovečiji ni Anđeoski jezik iskazati ne može. Od Tebe se Večni i Jedinorodni Sin Božiji, Bog Reč, neiskazano ovaplotio, rodio se, i sa ljudima živeo, i Tebe kao Majku Svoju neizrecivo u slavi uzdigao. Kao Caricu svih stvorenja Te pokaza, a nama Te dade kao sigurno utočište spasenja. Zbog toga svi koji pod pokrov Tvoj prilaze, različitim tugama i bolestima obuhvaćeni, primaju od Tebe velike utehe i ozdravljenja, i Tobom se od raznih beda spasavaju.

Ti si zaista Majka svih ožalošćenih i brigama životnim opterećenih. Radost si tužnih, Lekarka bolesnih, Čuvarka mladih, Pomoćnica ostarelih, Pohvala pravednih, Spasenje i Nadanje grešnih i Putovođa ka pokajanju. A svima uvek posredništvom Tvojim pomažeš i sve zastupaš, puna dobrote prema onima koji prilaze k Tebi s verom i ljubavlju. Ti i meni pomozi očajnom, radi trudova mojih, Zastupnice mila roda hrišćanskog! Pomozi mi da ne ostanem do kraja u gresima, jer nemam koga drugog da me zaštiti i pokrije, osim Tebe. Vladičice, Majko Života, ne napuštaj me i ne preziri me! Ti blagodaću Božijom znaš sve sudbine ljudske, spasi me, nedostojnog slugu Tvoga, jer si Blagoslovena u sve vekove vekova. Amin.

U PETAK
Tebi predajem u zaštitu život moj i po Bogu svu nadu spasenja moga polažem na Tebe Vladičice, Djevo Bogorodice! Moli Te, sluga Tvoj, ne prezri me što imam bezbroj grehova, no pogledaj na tugu moju, i u nedoumici podaj mi olakšanje i utehu, da ne bih do kraja poginuo. Raširi desnicu Svoju, Čista, omij me od nečistote zlih dela mojih i postavi me na pravi put zapovesti Hrista, Cara i Boga moga, i da ih usrdno ispunjavam, pomoći Tvojom osnažen. Od grehova mojih opakih izbavi me, Vladičice, i pokajanje spasonosno mi podari, da ga prinesem ka Sinu Tvome i Bogu, Materinskim zastupništvom Svojim. Svetlosti neiskazana, Ti svetlošću neshvatljivom sijaš, osvetli tamu moju duševnu, u kojima se bezbrojni gresi kriju.

Radosti moja, izbavi me od mnoštva nevidljivih vragova, gresi moji su teški i mnogo ih imam, vrazi su moji vrlo opaki, smrt mi je blizu, savest me moja izobličava, grize, mesto me ognjeno plaši, crv neprestani, škrgut zuba, krajnja tama pakla u strah me uvodi, jer me očekuje plata po delima mojim grešnim. Avaj meni! Šta ću činiti tada i kome ću prići da bi spasena bila duša moja? K Tebi jedinoj, Slatka Marija Bogorodice Preblaga! Na Tebe se uzdam, u gorčini smrti, Izbaviteljice svih onih koji Te zovu iz pakla ljutog. Ti i meni pomozi, Dobroto, jer neću imati tada niotkuda pomoći, osim Tebe, Sveopevana. Spasi me od užasa smrtnoga časa i zla nečistih duhova i od mitarstava u vazduhu posle smrti. Javi se, molim Te, pokaži mi tada Presveto lice Tvoje, Vladičice, i ne ostavi me bez pomoći.

Advertisements

O, mila Majko, osvrni se milošću k meni, jer sam se delima zlim lišio milosti Nebeske. I umoli Onoga koga si rodila u telu, Hrista Spasitelja i Boga našega, koji je na Krstu, nas radi, prečistu Krv Svoju prolio, da i ja budem pričasnik zasluga Njegovih pred Ocem Njegovim. I da radi njih primim oproštaj grehova i večno spasenje i proslavim neiskazanu ljubav srca Tvoga, Presveta Bogorodice, i beskrajno milostivo zastupništvo Tvoje u beskonačnom životu budućih vekova. Amin.

U SUBOTU
Raduj se, Djevo Bogorodice, Pristanište i Zastupništvo siromašnoj duši mojoj i Nado spasenja moga! Raduj se, jer si radost primila od Angela koji Ti je javio blagu vest da ćeš roditi Boga Reč! Raduj se, jer si nosila Tvorca sveta u utrobi Tvojoj! Raduj se, jer si rodila u telu Boga, Spasitelja sveta! Raduj se, jer si u rođenju sačuvala djevstvo! Raduj se, jer si od mudraca darove primila i videla ih kako su se poklonili Onome koga si Ti rodila! Raduj se, jer su Te i pastiri posetili, koji su reči anđelske slušali o Njemu, i Tebi to ispričali, a Ti si sve to u srce svoje slagala! Raduj se, jer si Mladenca Isusa, Sina Tvoga i Boga, u hramu među učiteljima zakona našla i obradovala Mu se! Raduj se, jer iako si strašne bolove na krsnom stradanju, raspeće i smrt Sina Tvoga i Boga videla, u slavi Nebeskoj sa učenicima Njegovim si Ga gledala! Raduj se, jer si rodila Onoga koji je poslao Duha Svetoga u vidu ognjenih jezika na učenike svoje! Raduj se, jer si na zemlji anđelskim životom živela!

Raduj se, jer si čistotom i svetošću sve anđelske činove i sve svete likove prevazišla! Raduj se, jer si pri prestavljenju svome slavom uzveličana, dolaskom po dušu Tvoju Sina Tvoga i Boga! Raduj se, jer si se posle tri dana vaskrsla javila Apostolima Tvojim! Raduj se, jer si na Nebu od Oca i Sina i Duha Svetoga dijademom večnog carstva ukrašena! Raduj se, jer si od svih Nebeskih sila pesmama proslavljena! Raduj se, jer si sela u slavu Božanstva, pred presto Presvete Trojice! Raduj se, jer si Boga sa čovekom grešnim pomirila! Raduj se, Nebeskih i zemaljskih stvorenja Gospodarice i Carice! Raduj se, jer si se udostojila da je sve moguće zastupništvu Tvome! Raduj se, jer se svi verni, koji Tebe prizivaju, zastupništvom Tvojim spasavaju! Raduj se, jer se Tobom tužni teše, bolesni isceljuju i stradalnici na vreme pomoć dobijaju!

Advertisements

Molim Te, obradovana Vladičice, pokreni i u meni tugu zbog grehova mojih i daruj mi radost spasenja. Podari mi suze utehe, neprestano umiljenje, istinito pokajanje i savršenu popravku života. Ne gnušaj se mene, Vladičice, no primi milostivo ovaj molebni glas moj, koji ja ubogi Tebi prinosim. Priđi mi u pomoć u vreme kada budem bez pomoći, u času strašnom, kada se duša moja bude razdvajala od okaljanog tela moga. Tada mi priđi, molim Te, i oslobodi me od grehova mojih, i od kazne za njih večne, da se ne bi radovali zli dusi niti geena ognjena. O, Vladičice moja, ne dopusti da duša moja vidi strašno mučenje koje su joj demoni pripremili, no priđi i spasi slugu Tvoga u času onom užasnom, da Te slavim u vekove, jer si Ti jedina Nada moja i Zastupnica spasenja moga. Amin.

Pročitajte i tekst: ZAKLANA BOGORODICA: Hilandarska ikona svedoči najvećem čudu u istoriji!

Molitva „Bogorodice Djevo“:

Bogorodice Djevo,
raduj se Blagodatna Marijo,
Gospod je s Tobom:
blagoslovena si Ti među ženama,
i blagosloven je Plod utrobe Tvoje,
jer si rodila Spasitelja duša naših.

MOLITVA PRESVETOJ BOGORODICI ZA DECU

O, Presveta i Preblagoslovena Djevo Bogorodice, Majko Najslađeg Gospoda našeg Isusa Hrista, Carice nebesa i zemlje, Svemilostiva Zastupnice roda hrišćanskog, Pribežište i Spasenje onih, koji Ti pritiču, padam pred Tobom i poklanjam Ti se pred svetom ikonom Tvojom i smireno Te molim: spasi i sačuvaj pod pokrovom Tvojim moju decu (imena), sačuvaj ih od gladi, pogibelji, zemljotresa, potopa, ognja, mača, neprijateljskog napada, međusobnih prepirki, od svih neprijatelja vidljivih i nevidljivih, od svake nesreće i bolesti, iskušenja i iznenadne smrti. Na svakom mestu i u svako vreme budi im, Carice Nebeska, neoboriva Stena i krepko Zastupanje. Kao što si Nevečernju Svetlost iz utrobe Tvoje podigla, ozari duše njihove, Prečista i odagnaj svaki mrak iz srca njihovih. Daruj im umilenje, smirenje, pokajanje, čistotu pomisli i duh skrušenosti. Pokrij rizom preneporočnom Tvojeg Materinstva, vaspitaj, ocelomudri, otvori um za primanje svakog korisnog učenja, sačuvaj ih u strahu Božijem i poslušanju roditeljima nauči. Sama budi neprestana topla Molitvenica i Zastupnica pred rođenim od Tebe Gospodom i Bogom našim Isusom Hristom, umoli ga da im daruje korisno za spasenje njihovo. Tvoja Materinska molitva je veoma moćna da umoli vladiku i Tvojim zauzimanjem i zastupanjem izbavi ih od sledovanju knezu ovoga veka, večne osude i udostoj da na Srašnom Sudu Hristovome stanu s desne strane Sina Tvoga i učini ih naslednicima večnih dobara. O, Sveblaga, pribegavam Tvojoj milosti, Bogorodice Djevo, Tvojim svetim molitvama i Materinskoj Tvojoj brizi poveravam decu moju (imena), jer si Ti, Jedina Čista i Blagoslovena, Božanski Pokrov slugama Tvojim, da Te veličamo, Sveblagomoćna Gospođo Bogoroditeljko i slavimo ovaploćenog od Tebe Hrista Boga našeg, jer Njemu priliči svaka slava, čast i poklonjenje sa Bespočetnim Njegovim Ocem i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin!

Advertisements

MOLITVA PRESVETOJ BOGORODICI U NEVOLjI I POTIŠTENOSTI

Prepodobna Carice moja, Presveta nado moja, utočište sirotih, zaštitnice putnika, pomoćnice onima koji su u bedi i zaštito onih koje zlostavljaju. Vidi moju nevolju, vidi moju muku. Sa svih strana sam opkoljen iskušenjem, a nema nikog da me brani, Ti mi sama pomogni jer sam nemoćan. Nahrani me kao stranca, uputa me kao zabludelog, izleči me i spasi kao beznadežnog. Nemam druge pomoći ni druge zaštite, ni utehe osim Tebe, o, Majko svih nevoljnih i opterećenih. Stoga, pogledaj na mene grešnog i potištenog, zakrili me Presvetim pokrovom svojim da bih se izbavio od zala koja su me opkolila i ja ću uvek slaviti preslavno ime Tvoje. Amin!

MOLITVA ŽENE U VREME TRUDNOĆE

O, Preslavna Majko Božja, pomiluj me, sluškinju Tvoju, dođi mi u pomoć u vreme mojih bolesti i opasnosti s kojom rađaju čeda sve jadne kćeri Evine. Seti se, o blagoslovena među ženama, s kakvom radošću i ljubavlju si išla žurno u Gornju Zemlju da posetiš Svoju rođaku Jelisavetu za vreme njene trudnoće i kakav čudesan utisak je ostavila Tvoja blagodatna poseta i na majku i dete u utrobi njenoj. I iz neiscrpnog blagosrđa Svoga daruj i meni, najponiženijoj sluškinji Tvojoj, da srećno završim trudnoću; daruj mi blagodat da se dete koje sad miruje pod mojim srcem, čim oživi, s radosnim razigranjem, slično svetom mladencu Jovanu, poklanja božanstvenom Gospodu Spasitelju, koji se iz ljubavi prema nama grešnima, nije uzgnušao da i sam postane dete. Neizreciva radost koja je ispunila Tvoje devstveno srce pri pogledu na Tvog novorođenog Sina i Gospoda, neka ublaži muku koja mi predstoji usled bolesti rađanja. Život mira, moj Spasitelj, koga si Ti rodila, neka me spase od smrti, koja preseca život mnogih majki u trenutku porođaja i neka ubroji plod moje utrobe među svoje izabranike. Usliši, Presveta Carice Nebeska, smirenu molbu moju i uzmi mene, jadnu grešnicu, u Svoje okrilje, okom Tvoje blagodati; ne postidi moje uzdanje u Tvoje veliko milosrđe i oseni me. Pomoćnice Hrišćana, isceliteljko bolesti, udostoj i mene da osetim na sebi da si Ti majka milosrđa i da uvek proslavljam Tvoju blagodat, koja nikad nije odbacila molitve jadnih i koja je izbavljala sve koji su Te prizivali u vreme tuge i bolesti. Amin.

Pročitajte: OVDE ŽENSKA NOGA NE SME DA KROČI: Kako je došlo do toga da VEKOVIMA ovu zabranu poštuje ČITAV SVET!

(Izvor: Molitvenik)

Advertisements
Advertisements
  Instalirajte Beograd.in aplikaciju i osvojite vredne nagrade! Budi human - pomozi! Prestanite da radite za druge!
Podeli

Najnoviji tekstovi

Šta nas sve čeka: Pogledajte kako će 6G promeniti svet

U budućnosti će na istoj mreži biti automobili, vozovi, avioni, svemirske letelice, kućni aparati... Stručnjaci razgovaraju o mogućnostima novog standarda…

KOJI BROJ IDE U KVADRATIĆ? Ne, prevarili ste se, NIJE 6! Svi greše kod ovog odgovora, POGLEDAJTE BOLJE

Možda vam na prvi pogled deluje lako, ali većina svetske populacije nije mogla da nađe rešenje za ovu mozgalicu. Dobro…

Srpska vojska dobila pušku kakvu nemaju ni mnogo veće armije

Vojska Srbije dobila je pušku kakvu nemaju ni mnogo veće, bogatije i razvijenije armije nego što je naša. To je…

Ceo život se borila sa debljinom, a onda je smršala 30 kilograma: Sve zahvaljujući ovoj jednostavnoj dijeti

U najdebljoj fazi imala je 106 kilogrma. Kada je jedno jutro skupila hrabrosti i stala na vagu, cifra koja je…

ŠTA SE KRIJE IZA ZVUKA KOJI PLAŠI BEOGRAĐANE!? Uhvaćen širom sveta

Građani sa Karaburme, većeg dela Zvezdare, pa sve do Grocke tvrde da ih već dve noći zaredom uznemira neobjašnjivi zvuk.…

Sramota je što ovo malo ko zna! Spomenik na Trgu svima je poznat, ali evo gde je zapravo GROB KNEZA MIHAILA

Trg u samom srcu Beograda krasi monumentalna konjanička statua Kneza Mihaila. Svakoga dana, na hiljade ljudi prođe pored mermernog lika…

Da li znate za tajnu parole “Bolje rat nego pakt”: Evo ko je pomogao Srbima da izvrše puč u Beogradu

Hiljade demonstranata na ulicama Beograda tog 27. marta 1941. godine uzvikivalo je “Bolje rat nego pakt” i “Bolje grob nego…

ANOSMIJA JE JEDNA OD NAJGORIH POSLEDICA KORONE: Od nje se posle PATI CEO ŽIVOT

Ljudi s anosmijom ne mogu da reaguju na opasnosti, ne mogu da osete miris dima, curenja gasa ili neoprane kante…

Pazite se prevare: Porodično otišli na letovanje u Španiju, a kada su došli do hotela SVE IM JE PRESELO

Laura Hodgson i njena porodica bili su primorani da većinu svog novca potroše na plaćanje novog privremenog smeštaja, nakon što…

Zastrašujuća statistika: Srbija je na 2. mestu u Evropi po smrtnosti od ove bolesti

Nekidan je obeležen Svetski dan borbe protiv raka pluća, a u Srbiji od te maligne bolesti godišnje oboli više od…

MOĆAN NAPITAK ZA TOPLJENJE MASNIH NASLAGA! Tajna je u OVIM SASTOJCIMA

Ako tražite napitak koji može da vam pomogne u mršavljenju, a da je još i potpuno prirodan i zdrav, ovaj…

Nikola Tesla – čovek koji je promenio svet: 23 izjave koje su i danas misterija

Nikola Tesla je bio neverovatno talentovan. Svoje izume je pravio lako, kao da je to šala. Pričao je kako su…

Šta se dogodi ako siromašni dobiju HILJADU DOLARA? Evo šta je pokazao EKSPERIMENT

Šta će se dogoditi sa jednim od najsiromašnijih mesta na svetu ako nasumično odaberete više od 10.000 najsiromašnijih porodica i…

Sve što je potrebno za život stalo je u 25 kvadrata: Od kamp prikolice napravili pravi raj za uživanje i odmor

Ova zadivljujuća kuća na točkovima u kojoj se nalazi baš sve što je potrebno, napravljena u kombinaciji različitih arhitektonskih rešenja…

Ruski ambasador u Beogradu: Neprijatno smo iznenađeni i revoltirani

Ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko obratio se putem Tvitera uredništvu lista „Srpski telegraf“, rekavši da je iznenađen njihovim pokušajem „da promovišu…

DESETKOVANO STANOVNIŠTVO Čeka li nas isti scenario? Evo kako su se ZAVRŠILE velike svetske pandemije kroz istoriju

Sa nastankom prvih ljudskih civilizacija, počele su da se šire i zarazne bolesti. Veliki broj ljudi koji živi u neposrednoj…

Ekološka kuća od drvenih cigala: Da li je ovo montažna kuća budućnosti?

I ekološki i ekonomičan način gradnje! Savremeni načini izgradnje montažnih kuća često nas iznenade, ali drvene cigle su pravo čudo,…

Odlučio je da pretvori stari tavan u orman za svoju ženu, posle tri nedelje rada pokazao je rezultate – NESTVARNI SU

Transformacija jednog tavana u orman iz snova oduševila je ekipu na društvenim mrežama i prikupila skoro pola miliona lajkova na…

Mudrosti ruskog pisca koje treba čitati IZNOVA: “Nije sramota biti siromašan! Sramota je biti jeftin”

Vasilij Šukšin bio je ruski pisac i umetnik kojeg otadžbina nikada nije zaboravila, jer je ostao da večno živi kroz…

NAJGENIJALNI TATA IKAD! Njegova deca su htela bazen: Napravio im je sjajnu stvar

Ako kao dete niste imali bazen, verovatno ste celo leto proveli u dvorištu prijatelja kome su roditelji to mogli da…

Čuvajte decu! Ova popularna aktivnost je povezana sa mnogim bolestima

U Sarajevu, i ne samo u Sarajevu, nego u gotovo svim gradovima Bosne i Hercegovine , vrlo je teško proći…

„Nije ovo Beograd i nije više 1999. godina“ KINEZI UPUTILI MOĆNU PORUKU VAŠINGTONU

Nakon nedavnog zatvaranja američki konzulat u Čengduu danima je bio stecište ne samo radoznalaca već stanovnika ovog dela Kine koji…

Nova prevara kruži Fejsbukom u Srbiji – ako vam ovo STIGNE kao poruka NE OTVARAJTE

Na Fejsbuku se ovih dana pojavila nova prepredena prevara, a oni koji su je smislili, odlično su razradili šemu po…

OPŠTA POMAMA u Srbiji napravila internet fenomen: Ne, ne postavljajte ove reči na Fejsbuk

Svake godine, makar jedanput, na Fejsbuku se pojavi cirkularna poruka koja od vas zahteva da uradite nešto što vaš nalog…

RUSKI MILIJARDERI OVAKO VASPITAVAJU SVOJU DECU: Morate da pročitate ovo, VEOMA JE POUČNO

Bogatstvo ruskih oligarha je toliko veliko da bi njihovo udruživanje bilo dovoljno za život nekoliko generacija. Neki milijarderi pripremaju svoje…

OZBILJNO UPOZORENJE SRPSKOG LEKARA: Poslušajte reči dr Nemanje Damjanova

Direktor Instituta za reumatologiju Nemanja Damjanov izjavio je danas da se u toj instituticiji ne oseća smanjenje broja pacijenata, da…

OČISTITE SVOJE KRVNE SUDOVE ODMAH! Ovaj napitak sklanja toksine i jača imunitet, sada je potreban više nego ikada

Naučnici su istraživali zašto deca tako dobro podnose korona virus i došli su do zaključka da oni imaju čiste krvne…

ANDREA JE HEROJ SRBIJE: Ono što je učinila VRAĆA VERU U LJUDE

,,Moram da se zahvalim mojim drugarima koji su mi pomogli u organizaciji.Oni su i sami dovodili svoje prijatelje i drugove…

ALKANCI SU POSEBNA SORTA LJUDI: Prepoznaćete ih po ovim SMEŠNIM osobinama koje svi poseduju

Balkanci su specifična grupa. O njihovim dogodovštinama priča ceo svet, a evo i načina da prepoznate nekoga ko dolazi sa…

Gabrijelu iz Venecuele je PANDEMIJA ZAROBILA U BEOGRADU: Evo koju je VAŽNU STVAR primetila kod Srba

Onaj ko je pandemiju korona virusa i izolaciju celog sveta dočekao u svojoj zemlji i sa svojom porodicom može se…

Novinarka Crnogorca pitala za stanje u Sutomoru, odgovor postao hit: Evo, sad kad smo se oslobodili Srba…

Korona virus i tenzija koja vlada na relaciji zvanični Beograd - Podgorica, već nekoliko meseci, eskalirala je zatvaranjem granica za…

Novo istraživanje upozorava na opasan nivo koncentracije olova u krvi kod dece

Svako treće dete širom sveta ima koncentracije olova u krvi u nivoima koji mogu dugoročno naštetiti zdravlju, otkrila su nova…

Strani mediji o oružju koje „uliva strah“: Pojavom S-500 nastupiće nova era dominacije Rusije

Egipatsko izdanje „Sasapost“ piše da će pojavom ruskih protivvazdušnih raketnih sistema S-500 „Pormetej“ nastupiti nova era dominacije Rusije na tržištu…

Nemačka naoružava KiM topovima i raketnim sistemima – uz mig Angele Merkel

Dok s jedne strane, Nemačka propagira pregovore između Prištine i Beograda, s druge strane, ugovara sa Kosovom kupovinu oružja i…

Psihijatar objašnjava: Evo kako da postupite ako vaši bližnji ne shvataju ozbiljno koronu i ne nose maske

Pandemija korona virusa je paralisala planetu, a kraj se još uvek ne nazire. U ovoj haotičnoj i neizvesnoj situaciji najbitnije…

Duško je ispitao da li se „5G antene kriju u maskama“, a onda je taj njegov „eksperiment“ postao ČIST HIT NA SRPSKOM INTERNETU

Duško Milošević iz Beograda postao je pravi viral na Tviteru kada je kroz primer jedne od teorije zavera pokazao koliko…

Tucite svoju decu čim primetite da počinju da liče na vas: Legendarni Duško Radović je imao pravi recept za vaspitanje dece

Dušan Duško Radović bio je srpski pesnik, pisac, novinar, aforističar i TV urednik. Neka od njegovih napoznatijih dela su: “Kapetan…

KATASTROFA U NAJAVI: Nemačka zaustavlja priliv radne snage sa Balkana?

Zbog rastućeg broja nezaposlenosti u korona virus krizi, vladajuća nemačka CDU/CSU namerava da smanji dalju imigraciju radne snage na osnovu…

Američki ekspert: Do kraja godine dolar će propasti

Američki ekspert za ekonomiju i finansije Alasder Makleod izjavio je da bi do kraja 2020. godine kupovna moć američkog dolara…