Prenošenje tekstova

Vebsajt Beograd.in sastoji se od sopstvenih sadržaja i sadržaja oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca, kao i linkova ka drugim stranicama.

Delimično ili potpuno korišćenje tekstualnih/foto/video materijala objavljenih na vebsajtu www.beograd.in (dalje – „sajt“), za koje prava poseduje Beograd.in, dopušta se SAMO pod uslovom objave linka i/ili direktnog hiperlinka otvorenog za pretraživače, na neposrednu adresu materijala na sajtu, ili na početnu stranicu sajta.

U slučaju prenošenja teksta ili informacija iz teksta, kao i fotografije suprotno navedenim pravilima, Beograd.in zadržava pravo da, u skladu sa Zakonom, protiv prekršioca pokrene sudski postupak radi zaštite autorskih i drugih srodnih prava i nadoknade štete.

Beograd.in će odmah razmotriti primedbe posetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na sajtu povređeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, tekst, fotografija i dr. biće skinuti sa sajta.

Možete nas kontaktirati na: