Prenošenje tekstova

Prenošenje tekstualnih, foto ili video materijala sa www.beograd.in (u daljem tekstu „sajt“), čija prava pripadaju Beograd.in, dozvoljeno je ISKLJUČIVO uz uslov navođenja linka i/ili direktog hiperlinka otvorenog za pretraživače, koji vodi ka odgovarajućoj adresi materijala na sajtu ili ka početnoj stranici sajta.

Ukoliko se prenos sadržaja obavi suprotno navedenim uslovima, Beograd.in zadržava pravo da pokrene sudski postupak protiv prekršioca, u skladu sa Zakonom, kako bi zaštitio autorska i druga srodna prava i obezbedio nadoknadu štete.

Beograd.in pažljivo razmatra primedbe posetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na sajtu povređeno autorsko pravo. Ukoliko se utvrdi povreda autorskih prava, sporni tekst, fotografija ili drugi materijal biće uklonjen sa sajta.

Možete nas kontaktirati na: