Kategorije: Istorija

SVETI LUKA KAD JE MUKA: Poslednji zaštitnik Despotovine

FOTO: WIKIPEDIA / Ljubiša Brković

Nakon što su uvideli da je pomoć Ugarske nedovoljna da se spasu turske plime, despot Đurađ i sveštenstvo odlučili su da spas potraže od jednog davno počivšeg apostola… Svanuo je dvanaesti januar 1453. godine. Za okrnjenu srpsku državu koja broji svoje poslednje dane, a naročito za žitelje njenog prestonog grada Smedereva, bio je to sve samo ne običan dan.

Advertisements

Ulice su zakrčene mnoštvom ljudi, a među njima je i despot Đurađ Branković sa porodicom: suprugom Irinom, sinovima Grgurom, Stefanom i Lazarom te kćerima Jelenom i Marom. Osim njih, beleži nepoznati očevidac, tu su i „svi episkopi srpski, časni igumani i đakoni u čistim odeždama i sa časnim krstovima kao i svo plemstvo srpsko”. Svi su ispunjeni radošću dok kao jednim ustima govore: „Gospode, pomiluj i spasi nas molitvama svog apostola”.

Lik despota Đurđa sa Esfigmenske povelje, 1429. godina.
Foto: Wikipedia

Šta se dešava u Smederevu i otkud sva ta vedra osećanja kada istorijsko okruženje u kojem se opisani događaj odvija nije nimalo povoljno za one koji u njemu učestvuju. Naprotiv. Osmanlijska država u svom strahovitom širenju na zapad prvo je ugrozila pravoslavne države na jugoistoku Evrope. Ričuća zver sa istoka, kako je osvajača nazvao Konstantin Filozof, pisac biografije despota Stefana Lazarevića, srušila je Bugarsko carstvo, a vizantijsko svela na Carigrad sa okolinom. U severnom delu nekada moćne države Nemanjića stvorena je srpska despotovina sa centrom u Beogradu, a od 1427. godine u Smederevu.

Oblast Vuka Brankovića
Foto: Wikipedia

Osamostaljeni oblasni gospodari, dodatno iscrpljeni međusobnim sukobima, nisu bili u stanju da pruže ozbiljniji otpor. Tako se već 1439. godine desio pad Smedereva, ono što istoriografija naziva prvim padom Despotovine. Despot Đurađ bio je prinuđen da napusti zemlju i ko zna koliko bi trajalo mučno izbeglištvo da snažni napad hrišćanskih dobrovoljaca iz raznih zemalja predvođenih ugarskim kraljem Vladislavom nije naterao Turke na potpisivanje mira koji je sadržao i tačku o obnovi srpske države. Mir je zaključen 1444. godine, a uz obnovu državnosti išla je i obnova vazalnog odnosa prema sultanu.

Srpska despotovina oko 1422. godine
Foto: Wikipedia

U žurbi i tajnosti
Ovi događaji pokazali su da vojno slaba srpska država ne može da obezbedi opstanak svojih snaga, te da u ostvarenju tog cilja umnogome zavisi od planova velikih sila, u prvom redu Ugarske koju su istorijske okolnosti nametnule kao najbližeg saveznika. Nakon što se uvidelo da je pomoć severnog suseda nedovoljna, odlučeno je da se potraži jači i bolji zaštitnik. I nađen je. Ne samo jači od Ugarske već, verovali su u Despotovini, jači od svake sile zemaljske. U epirskom gradu Rogosu u to vreme počivale su mošti Svetog apostola Luke koje su tamo dospele posle pada Carigrada pod krstaše 1204. godine.

Bajazit u zarobljeništvu
Foto: Wikipedia

Čvrsto verujući da je čudo izbavljenja srpske države moguće, srpski vladar je odlučio da ovu vrednu svetinju prenese u svoj stoni grad Smederevo. Onaj metež, opisan na početku teksta, nije ništa drugo nego svečani prenos i doček moštiju. Samo, put od ideje da se zaštita potraži od nezemaljske sile pa do dobijanja moštiju svetitelja preko kojih bi se zaštita obavila bio je veoma dug i nadasve skup. Stanovnici grada Rogosa učinili su sve da svetinju zadrže, mada su je dobili sasvim slučajno. Naime, kada su krstaši zauzeli Carigrad u Četvrtom pohodu 1204. godine, sveti predmeti kojima je grad obilovao postali su tražena roba u zapadnoj Evropi.

Drugi skadarski rat
Foto: Wikipedia

Mošti Svetog apostola i jevanđeliste Luke počivale su u crkvi Svetih apostola sve dok ih nije uzeo i svojom lađom ka zapadu povezao latinski plemić kojeg izvori nazivaju Frugom. Ovaj, samo po imenu poznat velikaš doživeo je brodolom u blizini epirske obale pa je, ostavši bez plovila, bio prinuđen da se oslobodi kabastih delova prtljaga koje nije progutalo more. Među njima je bio i kovčeg sa svetiteljevim moštima. Iako raspoloživi izvori s okolišanjem govore da je gospodar Rogosa izmolio mošti od Fruga i da ga je, tek kada je ovaj velikodušno izašao u susret molbama, darovao zbog učinjenog milosrđa, jasno je da je ovom prilikom obavljena vrlo unosna trgovina. Suma koju je Frug dobio „na dar” iznosila je 600 dukata.

Advertisements
Srpska despotovina 1433. godine
Andrija Veselinović, Istorijski Atlas (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva)
Foto: Wikipedia

Već po iskrcavanju moštiju na epirsku obalu počela su da se dešavaju čuda i ubrzo je kult Svetog Luke pustio snažne korene u ovoj grčkoj oblasti. Znajući ovo, nije nam teško da zaključimo kakav su stav imali Rogošani kada je, skoro dva i po veka kasnije, jedan strani vladar izrazio želju da njihovog zaštitnika učini svojim. Stoga je ovaj poduhvat iziskivao mnogo truda i novca. Prvo je od svetogorskih monaha zatražena potvrda o autentičnosti svetinje, a kada je stigao potvrdan odgovor, pristupilo se ostvarivanju nauma. Pošto je u to vreme Grčka bila pod vlašću Osmanlija, bilo je potrebno da se preko pažljivo odabranog poslanstva stupi u vezu sa sultanovim namesnikom za oblast u kojoj se nalazio predmet srpskih želja.

Bitka kod Varne 1444. godine
Foto: Wikipedia

Poslanstvo su predvodili prizrenski mitropolit Mihailo, leštjanski iguman Venedikt i visoki dvorski zvaničnik Stefan za kojeg jedan savremenik kaže da je bio „muž blagodaran i bogoljubiv”. Koristeći diplomatske veštine čiji neizbežan deo je bilo podmićivanje, oni su uspeli da dobiju naklonost turskog namesnika. Ove delatnosti odnele su iz državne kase čak trideset hiljada dukata. Ipak, posao nije bio završen jer je ostala još jedna velika prepreka – lokalno stanovništvo koje ni po koju cenu nije htelo da se rastane od moštiju svetoga. Zato su srpski izaslanici učinili nešto što se čoveku sa savremenim pogledima na svet može učiniti nepoštenim ili, čak, nehrišćanskim. Pribeglo se lukavstvu pa je plan ostvaren tako što su Srbi, uz pomoć turskog zapovednika Rogosa, kroz tajni prolaz dospeli do kule u kojoj su mošti čuvane, te su ih u najvećoj žurbi i tajnosti odneli. Valja istaći da ovakve krađe u srednjem veku nisu predstavljale ništa neuobičajeno niti nešto na šta bi se gledalo s prekorom.

Bitka na Kosovu (1448)
Foto: Wikipedia

Čuda za čudima
Iz ovog perioda sačuvana su dva izvora u obliku rukopisa i oba govore o prenosu moštiju kao o ispunjavanju volje samog apostola Luke. I u jednom i u drugom rukopisu stoji da je nepoznati čovek ispričao despotu Đurđu priču o moštima u Rogosi i apostolovoj želji da one promene mesto boravka. Rukopis koji se danas čuva u Patrijaršijskoj biblioteci u Beogradu ide i dalje, izveštavajući da je čovek iz priče bio prerušeni apostol lično. Drugi rukopis, koji se od 1881. godine nalazi u vlasništvu Narodne biblioteke u Parizu, sačuvao je priču po kojoj se apostol obratio upravniku grada rečima „Što me držiš”, kada se ovaj kolebao da usliši molbe srpskog poslanstva. Dakle, oba izvora saglasna su i složna u nameri da motive prenosa objasne natprirodnim.

Opsada Beograda 1456. godine
Foto: Wikipedia

Put kojim su mošti stigle u Srbiju nije poznat. Zabeleženo je samo to da je jedno konačenje učinjeno u manastiru Gračanici kada se, izveštava pariski rukopis, desilo i jedno čudo koje u osnovi predstavlja delić novozavetne priče o nevernom Tomi. Glavni junak priče je gračanički proiguman Jakov koji je isprva sumnjao u verodostojnost moštiju, ali se ipak, gonjen strašnim bolovima u oku, molitvom obratio svetitelju čiji su ostaci počivali pred njim. Ubrzo je čuo glas: „Zašto me moliš kad ne veruješ da sam to ja?” Pošto se proiguman pokajao, na kraju je milošću svetitelja bio izlečen. Ovo, naravno, nije bilo jedino čudo, već su se ona, svedoče izvori, jednako dešavala i na putu do Smedereva, kao i u samom Smederevu nakon polaganja.

Međutim, sva čuda sama za sebe nisu toliko važna tvorcima rukopisa već ona, uz podsećanje na ranije primere Božje milosti, bivaju izneta samo kao priprema za najveće čudo koje tek predstoji – spas grada, države i naroda. O ovome najrečitije govore pohvalne himne i posebne službe (paraklisi) napisane u čast prenosa moštiju. Sve ih prožima ista misaona nit – nada u čudesno spasenje. Ovo objašnjava zašto je silni verujući narod s duhovnim i političkim vrhom države u onakvom raspoloženju dočekao svog izbavitelja.

Litija u kojoj je kovčeg sa moštima nošen prošla je ne samo ulicema glavnog grada, nego i oko njegovih zidina u nameri da ih utvrdi i učini neosvojivim. Konačno, kovčeg je položen u gradsku crkvu posvećenu prazniku Blagoveštenja, a datum prenosa, 12. januar (u to vreme na snazi je računanje vremena po starom kalendaru) ustanovljen je kao praznik prenosa moštiju. Tako je „bogohranimi” (bogočuvani) grad Smederevo dobio novog zaštitnika čiji će kult u narednim godinama izaći iz okvira gradskih zidina i postati najznačajniji kult u Srbiji.

Advertisements
Mermerna ploča sa natpisom o popravci dela Carigradskih bedema o trošku despota Đurđa 1448. godine
Foto: CrniBombarder / Wikipedia

Ostaci ostataka
Kao što je poznato, srpska država, kada je srednji vek u pitanju, doživela je kraj predajom glavnog grada 20. juna 1459. godine. Đurđeva unuka Mara, tri meseca pred ovaj teški događaj, udala se za bosanskog kneza i kasnijeg kralja Stefana Tomaševića ponevši mošti Svetog Luke u miraz. Kako je i Bosnu 1463. godine zadesila ista sudbina, grupa rimokatoličkih monaha iz reda franjevaca odnela je mošti u Dubrovnik, a odatle u Veneciju. Mesto čuvanja prvo je bila crkva Svetog Nikole na moru, a kasnije crkva Svetog Jova, mesto gde mošti i danas počivaju.

U hramu u Župi Nikšićkoj posvećenom upravo apostolu Luki čuvaju se čestice njegovih moštiju U 12. veku na groblju crkve Svete Justine u Padovi nađen je kovčeg sa moštima za koje se takođe tvrdi da pripadaju Svetom Luki. Smeštene su u crkvu pored koje su pronađene, posle čega nikada nisu menjale mesto počivanja, osim što je 1354. godine caru Karlu IV darovana glava svetitelja koju je vladar pohranio u crkvu Svetog Vita u Pragu, gde je i danas vernici poštuju kao sveti predmet od najvećeg značaja. Što se naših prostora tiče, crkva manastira Župa Nikšićka u Crnoj Gori čuva čestice moštiju Svetog Luke, a u manastiru Kosijerevo, takođe na tlu Crne Gore, čuva se stopalo za koje se veruje da pripada upravo ovom svetitelju.

(Izvor: Politikin zabavnik / Marko Pištalo / Goran Gorski)

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Budi human - pomozi!
Podeli

Najnoviji tekstovi

Otišao je lekaru zbog bola u leđima – nije ni slutio šta će mu otkriti

Muškarac (38) iz Brazila završio je na CT snimanju zbog bolova u leđima, a lekari su otkrili nešto neuobičajeno -…

Rudnik minerala, nezamenjiv za tiroidu, sprečava infarkt i rak: Ovaj plod je blago – saznajte od čega vas još sve štiti

Iako ga doživljavamo kao ukusnu grickalicu – brazilski orah je mnogo više od toga. Saznajte na koji način štiti vaše…

Pismo iz Amerike koje mu je iz korena PROMENILO ŽIVOT: „Nismo imali ni struju ni vodu, a sada mi se OSTVARUJU SNOVI“

Odrastanje u Gani u siromaštvu nije bilo lako za Isaka, dane je provodio u školi trudeći se da bude što…

Odstranjuje masnoće: Napitak odličan za posle obilnog obroka

Napravite ovaj jednostavan napitak za pročišćavenje organizma od masnoća. Posebno će dobro doći nakon obilnih obroka i tokom dijete. Potrebna…

U paklu Košara – neispričana ratna priča

Najteže je bilo na Košarama. To je rečenica koja se može čuti od veterana koji su se tokom rata NATO-a…

ZAUVEK REŠI PROBLEM HRKANJA: Na potpuno prirodan način do MIRNOG SNA

Hrkanje nastaje usled vibriranja labavih mišića. Vibriranje stvara vazduh koji prilikom udaha prolazi kroz disajne puteve. Ovo je ozbiljan poremećaj…

OPASNA DEČIJA BOLEST SE POJAVILA U SRBIJI! Posle korone stiže KAVASAKIJEV SINDROM, roditelji OBRATITE PAŽNJU

Oba deteta u našoj zemlji bila pozitivna na kovid. Mališani, kod kojih je potvrđen i kovid-19, leče se u Beogradu…

Pogledajte kako je bivša „zavisnica od šećera“ napravila PAMETAN SLATKIŠ i postala MILIONERKA

Tara Boš sebe opisuje kao bivšu "zavisnicu od šećera". "Bila sam osoba koja je svakog dana kupovala gomilu slatkiša. Ali…

MALE ŽIVOTNE TAJNE: 7 namirnica koje podstiču lučenje HORMONA SREĆE

Naše funkcionisanje mozga, raspoloženje, osećaj zadovoljstva životom i radost, značajno zavise od nivoa serotonina i dopamina u našem organizmu. U…

Teško ga je izbaciti iz ishrane: Ova namirnica razara mozak, a jedemo je svakog dana

Mnogi ljudi osećaju žudnju za hranom, posebno kada su pod stresom, i najčešće su u pitanju namirnice sa visokim procentom…

NIŠTA LAKŠE, A NIŠTA SLAĐE: Isprobajte brz i jednostavan recept za kremastu tortu sa jagodama i keksom

Potrebni su vam sledeći sastojci: 500 g turskog keksa 600-800 g jagoda 2 pudinga od banane 600 ml mleka šećer…

Ne zastareva: Gde se kriju preživeli nacistički zločinci

Masovna streljanja, spaljivanja sela, maltretiranje civila i zarobljenih vojnika Crvene armije — Drugi svetski rat je završen pre 75 godina,…

TOP 10 nestvarnih mesta u Srbiji za koja mnogi nisu nikada čuli

Postoje lokacije u Srbiji koje su godinama omiljena destinacija turista. Osim njih, naša zemlja je bogata i skrivenim i nepoznatim…

Da li znate zašto Srbi imaju izraz “Pao s kruške”? Pominju se i đavoli, veštice i zlo…

Fraza u kojoj se nečije neobično ili “ludo” ponašanje objašnjava padom s kruške, nastao je u davna vremena. U vezi…

Proglašene su za NAJLEPŠE BLIZNAKINJE SVETA 2010, a evo KAKO DANAS IZGLEDAJU ove devojčice

Džaki i Kevin Klements 2010. dobili su bliznakinje Avu Mari i Leu Rous, a rođenje ovih devojčica drastično im je…

PRSTE DA POLIŽEŠ: Ovu keks tortu sa višnjama ćete OBOŽAVATI (RECEPT)

Evo kako da napravite brzu keks tortu sa višnjama. Potrebni su vam sledeći sastojci: 700 g keksa (pti ber ili…

Zašto mlade na venčanju nose VEO PREKO LICA? Iza svega se krije tradicija koja je pomalo JEZIVA

Svakome srce zaigra kada vidi ovaj prizor - divna, prelepa mlada, u dugoj beloj venčanici korača ka svom izabraniku da…

POZNATA GLUMICA SE POHVALILA SVOJIM PRECIMA: „Deda mi je bio jedan od PARTIZANA, ponosim se jugoslovenskim nasleđem“

Poznata holivudska glumica napisala je na Instagramu da su roditelji njene majke i oca bili borci u Drugom svetskom ratu.…

Na sred džungle napravio podzemni bazen koristeći samo štap: Ovo morate da vidite

Kada budete videli šta ovaj čovek pravi koristeći samo obični drveni štap, oduševićete se. Na internetu postoji čitav niz videa…

POTPUNO NEVEROVATNO: Amater u gradnji, od školskog autobusa napravio kuću

Za samo godinu i po dana, ovaj neverovatni čovek od školskog autobusa napravio je sebi kuću. https://www.instagram.com/p/B9KfFNHJ_6p/ Jaka volja je…

Evo kako da prepoznate poluintelektualca

Slobodan Jovanović (1869-1958) je bio pravnik, istoričar, književnik i političar tadašnje Kraljevine Jugoslavije, čiji je značaj nemjerljiv i danas. Iz…

10 okrutnih životnih istina: Pre ili kasnije, svakome postane kristalno jasno

Predstavljamo vam 10 okrutnih životnih istina, koje svaki čovek u životu shvati pre ili kasnije. Što pre ih shvatite, lakše…

Budimo mudri kao zmije: Reči patrijarha Pavla kojih se treba setiti kad god je teško

Razvijati mudrost Bogom danu, sve više i više, a paralelno sa tim razvijati i dobrotu. Jer, mudrost bez dobrote prelazi…

Pretvorite kupatilo u zelenu oazu: Samo par trikova učiniće da prostor oživi i ponovo odiše svežinom

Kupatilo je važan prostor u stanu, pogotovo ženama – i trebalo bi da deluje sveže i "pročišćeno", a to možete…

5 rečenica koje smesta treba da prestanemo da govorimo: Uništavaju nam sreću

Mozak odlučuje kako ćemo reagovati u određenim situacijama, kako ćemo se boriti sa stresom i problemima i jednostavno kako ćemo…

Ruski kardiolog, doktor Mjasnikov: Za zdravo srce, ovih 5 namirnica jedite svaki dan

Kardiolog doktor Aleksandar Mjasnikov tvrdi da ove namirnice moramo da imamo u kući i svakodnevno ih konzumiramo. Ako ste u…

DA LI TREBA DA NOSIMO MASKE?! Ako ste bili u NEDOUMICI, ovo istraživanje će vam sve OBJASNITI! Rezultati su ZAPANJUJUĆI

Naučnici sa Univerziteta u Hongkongu objavili su kako upotreba zaštitnih maski u značajnoj meri smanjuje prenošenje korona virusa, što je…

EVROPSKI PARLAMENT GOREO! ITALIJANSKA POSLANICA URLALA NA SAV GLAS: „Srbi su neprekidno na nišanu! Za njih ne postoje ljudska prava!“

Italijanska poslanca u Evropskom parlamentu Silvija Sardone izjavila je da prilikom boravka na Kosovu i Metohiji nije videla nijednu suštinsku…

VELIKO PRIZNANJE GENERALA KOJE ĆE UZDRMATI SRBIJU! Vlast krila istinu o bombardovanju 1999. godine

O odbrani zemlje 1999. godine od NATO agresije povodom 21 godišnjice svedočili su generali Nebojša Pavković, Vladimir Lazarević i Dragan…

MILIJARDER IZGRADIO ČUDO ISPOD LAS VEGASA: Ovako će izgledati tunel budućnosti

Kompanija u vlasništvu američkog milijardera Ilona Maska, "Boring" završila je iskopavanje drugog od dva tunela namenjena za podzemni tranzitni sistem.…

SVAKA ČAST! Da li bi ovo moglo u Srbiji? Neprijatan doček za premijerku tokom posete bolnici u Briselu, lekari joj okrenuli leđa

Premijerka Belgije Sofi Vilmes juče je imala neprijatan doček prilikom zvanične posete bolnici u Briselu, nakon što su joj zdravstveni radnici u znak…

TELO ĆE VAM BITI ZAHVALNO: Magični napitak topi kilograme i blagotvorno deluje na čula

Kao i obično, kada se približi leto, mnoge žene tek tada razmišljaju o doterivanju linije. Tako je i žena po…

„Osuđene smo da ćutimo kao NEMO ROBLJE“: Ovako su se Beograđanke pre skoro jednog veka borile za svoja prava i evo šta im je SVE BILO ZABRANJENO

Kakav je bio položaj žena pre skoro jednog veka na ovim prostorima, u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, ilustruje…

Staru i ružnu kuhinju pretvorila u modernu, praktično bez dinara: Evo kako

Promena izgleda enterijera je nešto što bismo svi voleli da radimo na svakih nekoliko godina, ali iz finansijskih razloga on…

Kada dete udara, grize ili grebe: Ovako treba da postupite! Ovo je jedina ispravna reakcija

Deca nas veoma lako iznerviraju, pa mnogi roditelji, umesto da uvek imaju na umu da su oni odrasli i da…

ODAVDE KREĆE SLEDEĆA EPIDEMIJA? Kada se poslednji put ovo dogodilo, u svetu su se pojavile HIV, EBOLA I GROZNICA DENGA

Sledeća pandemija mogla bi da krene iz amazonske prašume, upozorava brazilski ekolog David Lapola, ističući da posezanje ljudi za životinjskim…

Znakovi da jetra ne radi kako treba: Evo kako da oporavite ovaj najvažniji organ u telu

Jetra obavlja brojne ključne uloge u funkcionisanju organizma. To su detoksikacija, izlučivanje žuči i metabolizma. Ako jetra ima smanjenu aktivnost,…

Mnogi roditelji prave ovih 10 grešaka u vaspitanju: Mogu loše uticati na decu

Svaki roditelj želi da njegovo dete bude ljubazno, uporno, da ima samopouzdanje i da zna da se nosi sa raznim…

Neko vam sedi na grudima, ne možete da dišete: Da li je paraliza sna poremećaj ili natprirodni fenomen?

Osećaj da ste budni, ali da ne možete da pomerite ni jedan deo svog tela, da vam neko sedi na…