Foto: Wikipedia/Author Andreas Wahra

Ovo su poslednje reči Isusa Hrista koje je izgovorio pre nego je umro na krstu. Svaka od ovih rečenica ima dublje značenje, zato ih dobro pročitajte i zapamtite!

Advertisements

Oče oprosti im jer ne znaju šta čine! Ovom rečenicom je Hristos pokazao milost i prema svome neprijatelju i time dokazao da zlotvori nikada ne znaju šta čine. Kako su se rugali raspetom Bogu nisu znali da se sebi rugaju i pretvaraju u svinjske njuške.

Advertisements

Ovom rečenicom Bog nam poručuje da se ne svetimo ne želimo loše čak i svome neprijatelju tj. onome ko nas osuđuje i ogovara i ruga, jer on je taj koji propušta Božju milost i znanje i unuvarzalnu ljubav koju Bog svima pruža ko želi da je primi. Oprostite im jer zaista ne znaju šta čine!

Zaista ti kažem – danas ćeš biti sa mnom u Raju. Ova Hristova rečenica je posvećena razbojniku koji je bio takođe razapet na krstu do njega. Iako raspret Isus svoju misiju vrši i u času poslednjeg daha. On će da spase i one koji pokažu i najmanju volju u želji za tim.

Advertisements
Loading...
Legionar Longin probada Isusa Hrista tokom raspeća. Foto: Wikipedia Commons/Eloquence

Ženo, eto ti sina. Ove reči je Isus izgovori svojoj majci koja je stajala pod krstom svoga razapetog sina. Ovom rečenicom on je iskazao brigu za svoje roditelje što svako od nas mora i da bude svestan žrtve koju roditelji za nas podnose ceo svoj život ma koliko veliki bili.

Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Ovom rečenicom je iskazana ljudska nemoć jer čovek strada. Ove reči razbijaju i jeres koja je razbijala crkvu, a to je da je božanstvo stradalo na krstu. Ali sin se ovaplodio kao čovek da bi mogao da umre za ljude.

Žedan sam! Žedan čega? Vode ili ljubavi? Ostavljen i raspet na krstu izrugavan od većine vojnika i ponižavan izgovara ove reči. Zato pazite kako se ponašate prema svojim bližnjima i da li se pravilno ophodite prema njima da i oni ne ožedne zbog nedostatka ljubavi.

Advertisements
Advertisements

Oče u ruke tvoje predajem Duh svoj. U ruke Očeve predaje duh svoj, u ruke onoga od koga je došao. I da se zna gde će otići i naše duše u ruke spasitelja našeg i izbavitelja. Svrši se. Ona znači da se svršila misija izbavljenja i iskupljena roda ljudskog. Svrši se smrću sina Božjeg, svrši se muka, a život tek počinje…

(Izvor: Kurir)