OVO JE TAJNA KOJU SU KOMUNISTI KRILI: Kako su tokom Bitke na Neretvi četnici spasavali partizane

FOTO: PRINTSCREEN

Koliko je naša istorija čudna, neispričana globalno i u detaljima, najbolje svedoči primer istorijskog događaja poznatog pod nazivom Bitka na Neretvi, o kojem je, svojevremeno, snimljen i partizanski film.

Advertisements

U filmu nismo videli, recimo, da se na Neretvi desila situacija gdje su četnici masovno odbijali da pucaju na izmučene partizane – jer su im na toj strani bili rođaci. Niti smo videli da su partizani oslobodili četu zarobljenih četnika, koji su kažnjeni ukorom, odnosno tako što ih je Peko Dapčević samo kritikovao zbog izbora vojske u kojoj su se obreli. Sve su prilike da političari i istoričari nisu želeli da pričaju o pozitivnim slučajevima tokom besmislenog sukoba partizana i četnika, jer te istine i ti primeri nisu odgovarali njihovoj viziji i potrebi za beskonačnom konfrontacijom. Nema sumnje da se u ovom slučaju radi o ozbiljnom moralnom propustu, koji je imao za cilj da produbi jaz u društvu, i veštački ga projektuje u dalju budućnost!

Uostalom, evo šta u vezi svjedočanstava piše u “Zborniku dokumenata i podataka u Narodnoslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, koje je izdao Vojnoistorijski institut u Beogradu”. Petar Baćović 13. marta izveštava Mihailovića:„Situacija na levoj obali Neretve je ozbiljna. Grupa kapetana Lukačevića, u kojoj je pored domaćih Bosanaca bilo i Crnogoraca, razbijena je i rasturena. Obe durmitorske brigade i Sandžaklije izdali su, jer su javno izjavili da neće da se bore protiv svojih sinova, sestara i braće koji se nalaze u redovima komunista. Pri nailasku komunista iste su pozdravljali sa pesnicom sa uzvikom: “Smrt fašizmu”! Par dana kasnije, 18. marta Petar Baćović izveštava Mihailovića:

„Ovog momenta vratilo se 10 Crnogoraca nikšićke brigade koji su bili zarobljeni kod boljševika. Oni pričaju: zarobljenih je 90 u noćnom napadu… Od svih zarobljenika pušteno je 10 starih. Ostale su zadržali. Zarobljenike su vodili pred Peka Dapčevića koji ih je korio. Ubili nisu nikoga.” Naravno, ovo nije jedino iznenađenje toga vremena, a ono što će dalje biti prdočeno je uglavnom iz knjige “Bitke na Neretvi i Sutjesci 1943.g.- kontroverze i otvorena pitanja” koju je napisala dr. Mirjana Zorić, profesorka istorije na Vojnoj akademiji u Beogradu.

Operacija Vajs- uništiti partizane i četnike!

Prema planu operacije „Vajs“, konačno uobličenom 9. januara 1943. u Zagrebu, u okviru prve faze („Vajs I“, koja je otpočela 20. januara 1943) bilo je predviđeno uništenje partizanskih snaga na Baniji, Kordunu, Lici i Bosanskoj krajini, fašističkim snagama koje su brojile 85 000 vojnika i 150 aviona. Druga faza operacije („Vajs II“) imala je za cilj uništenje partizanskih ustanika u Bosanskoj krajini i zapadnoj Hercegovini. Prema planu „Vajs III“ (treća faza) bilo je predviđeno razoružanje četnika u Dalmaciji i Hercegovini, na prostoru jugoistočno od Neretve. U produžetku te akcije, italijansko-nemačke snage bi zarobile i razoružale četnike u Crnoj Gori koji se ne budu predali, a, na kraju, trebalo je uništiti i manje partizanske i lokalne četničke grupe između Save i Drave. Dakle, cilj operacije je bio potpuno satiranje ustanika, nezavisno da li pripadaju komunističkoj ili monarhističkoj ideologiji i vojnom pokretu.

Elem, dok su se četnici borili u ovoj operaciji na strani Italijana, u želji da likvidiraju komunistički pokret, u to vreme je Broz ostvario kontakte sa Vermahtom, i u želji da likvidira četnički pokret, poslao u sred Bitke na Neretvi svoju delegaciju na pregovore sa Nemcima! Radi bolje vremenske orijentacije, recimo, depeše Petra Baćovića koje su predočene na početku teksta su Draži Mihailoviću poslate 13. i 18. marta 1943., a sastanak Titove delegacije sa Nemcima se desio 11. marta u Gornjem Vakufu, produžen 14. marta u Sarajevu, a finiširan krajem marta sastankom u glavnom gradu NDH!

Advertisements

Vrhovni štab je, preko svojih ovlašćenih predstavnika (partizanske delegacije koju su činili Vladimir Velebit, Milovan Đilas i Koča Popović), nemačkoj strani u Gornjem Vakufu (komandantu 717. pešadijske divizije) 11. marta 1943. predložio: „1) U datoj situaciji ne postoji nikakav razlog da nemački Vermaht vodi ratna dejstva protiv NOVJ s obzirom na situaciju, protivnika i interese i jedne i druge strane. Prema tome, u obostranom je interesu da neprijateljstva budu obustavljena. U vezi s tim, njemačka komanda i ova delegacija morale bi da preciziraju svoje predloge o eventualnoj zoni i pravcima ekonomskih i drugih interesa; 2) NOVJ smatra četnike glavnim neprijateljima; 3) U toku trajanja pregovora o svim ovim tačkama predlažemo prestanak ratnih dejstava između nemačkih trupa i snaga NOVJ“.

Što se tiče druge tačke, o preciziranju predloga o eventualnoj zoni i pravcima ekonomskih i drugih interesa Vrhovnog štaba i nacista, bitno je napomenuti o nemačkoj ponudi za Sandžak kao „budućoj partizanskoj teritoriji“ koju Mišo Leković, u knjizi “Martovski pregovori”, dovodi u vezu sa ponudom koju je navodno general Horstenau preko Marijana Stilinovića uputio partizanima još u avgustu 1942. godine. Naime, njemački general je tom prilikom ponudio partizanima jednu teritoriju „da se oni kao najjača vojna snaga na Balkanu primire, da će ih Nemci tolerisati, i da će na toj teritoriji partizani biti suvereni“, a zauzvrat, partizani bi dozvolili Njemcima nesmetano korišćenje sirovina i njihov izvoz u Rajh.

Dok se Tito na Neretvi vojnički i propagandno borio protiv saradnika okupatora, njegovi predstavnici Milovan Đilas i Vladimir Velebit su se u Zagrebu sreli sa tim istim okupatorima i predložili im saradnju. Istoričar Branko Petranović se o suštini vođenih pregovora u Zagrebu poziva na američkog istoričara Voltera Robertsa (Valter R. Roberts- ”Tito, Mihailovich, and the Allies, 1941-1945”, Njujork, 1973.g.) gde je Roberts tvrdio sledeće: “Partizanska delegacija je naglasila da partizani nemaju razloga da se bore protiv nemačke vojske”, i da “jedino žele da se bore protiv četnika”, te da će se “boriti i protiv Britanaca ukoliko se ovi docnije iskrcaju u Jugoslaviji!”

Obračun sa civilima i predlog o iseljavanju Srba iz NDH

Sve vreme operacije Vajs trajao je svirepi obračun okupatora sa civilnim stanovništvom. Genocidno ponašanje prema srpskom stanovništvu, po čemu su naročito ostale upamćene hrvatska 369. Pješadijska divizija (poznata kao „Vražja“ divizija ili „Crna legija“) i nemačka 7. SS divizija „Princ Eugen“, oslanjalo se prije svega na Hitlerovo naređenje iz decembra 1942. godine. Zanimljivo je da je Zigfrid Kaše, nemački poslanik u Zagrebu, predlagao da se, po razbijanju „partizanske države“, cela teritorija koju je ona pokrivala „isprazni“ od Srba i da se oni ne naseljavaju više na teritoriji NDH, jer bi „Srbi i u novim prostorima izazivali nemire.“ Smatrao je da srpsko stanovništvo treba iseliti ili u Nemačku, ili negde negde na Istok, a na njihova imanja naseliti folksdojčere i „čiste Hrvate“.

U toku ratne operacije na Neretvi, njemačke snage su slijedile izričita Hitlerova naređenja: 1) nastaviti sa napadima prema području boksita dok se „ne razbiju sve bande, bez obzira da li su komunisti ili četnici“ i ne izvrši spajanje sa italijanskim trupama oko Mostara. Nemačke jedinice treba da ostanu u tom području sve „dok četnici ne budu razoružani, a rudnici boksita ne budu opet radili, punim kapacitetom i neometano“. Posle toga, treba „napasti i razbiti jezgro Mihailovićevog pokreta i da ovu akciju, ako za to ne budu stajale na raspoloženju italijanske trupe, izvrše samo nemačke jedinice, eventualno sa bugarskim i hrvatskim pojačanjima“. Draža Mihailović je dobijao informacije o namerama Nemaca „da prvo likvidiraju partizane, zatim i četnike u Crnoj Gori, a potom i okupiraju Dalmaciju iz koje bi se povukli Italijani, i napisao:”Oni namerno puštaju da se mi među sobom tučemo i slabimo, da bi posle možda razmahnuli i po nama.“ Ostojić mu je pisao već 8. marta 1943 da znatne probleme stvara nedefinisan odnos sa Italijanima koji su odbili da snabdijevaju četničke jedinice potrebnim ratnim materijalom, što je bio ustupak nemačkim zahtevima za njihovim kompletnim razoružanjem.

Advertisements

Englezi i Nemci o “likvidaciji bandita”

Dok su četnici sarađivali sa Italijanima, a Tito pregovarao preko izaslanika sa Nemcima, njemački plan o uništenju četnika i partizana je išao svojim tokom. Plan je bio da se ta dva pokreta maksimalno uništavaju u međusobnim borbama, a da sile okupatora samo dovrše posao. U ratnom dnevniku Vrhovne komande Vermahta od 18. februara 1943. Piše sledeće: “Okončan je prvi deo operacije „Vajs“. Naši ukupni gubici: 13 oficira i 322 vojnika, dok se 101 vodi kao nestali. Neprijateljski gubici: 6521 ubijena i 2010 zarobljeno.”

Uoči operacije na Neretvi, vođa Rajha Adolf Hitler je 16. februara 1943 poslao italijanskom Dučeu pismo sledeće sadržine: „Ma koliko izgledalo korisno podbadati jednu stranu protiv druge, ja smatram da je to veoma opasno dokle god su sve strane ujedinjene u osjećanju beskrajne mržnje prema Njemcima i Italijanima. Ja vidim naročitu opasnost u pravcu u kojem se razvija Mihailovićev pokret. Veliki broj vjerodostojnih dokumenata jasno dokazuje da taj pokret, koji je dobro organizovan i sa jasnim političkim pravcem, samo čeka trenutak da se okrene protiv nas. Pretvarajući se da pomaže Vaše trupe, Mihailović samo hoće da se dočepa oružja kako bi mogao ostvariti svoje namjere. U interesu naših zajedničkih ciljeva, smatram da je poželjno da se Vaša 2. armija ophodi prema Mihailoviću i njegovom pokretu kao prema nepomirljivim neprijateljima osovinskih sila i tražim od Vas da izdate naređenje u tom smislu.” O ovome pismu je govorio i general Ler, 1945. godine, tokom saslušanja pred jugoslovenskim istražnim organima.

Advertisements

O igri Engleza u tim smutnim vremenima, i njihovoj želji da se unište partizani, najbolje je govorio sam Draža Mihailović koji je u vreme sudskog procesa koji je protiv njega organizovan posle rata, 12. juna 1946. godine, izjavio kako je britanski pukovnik Bejli, koji je u njegov štab došao 26. decembra 1942, od četnika kategorički zahtevao uništenje partizana. Zanimljiv je podatak koji je 1994. godine u svojoj doktorskoj disertaciji iznela i britanska istoričarka Heder Vilijams. Ona navodi da je Bejli očekivao četničku pobedu na Neretvi, kako bi se potom krenulo u odlučni obračun sa Osovinom. “Da je Mihailović porazio partizansku armiju, njegova pozicija bila bi znatno ojačana, jer se u Forin Ofisu smatralo da je totalno uništenje partizana uvod u stvaranje jedinstvenog fronta otpora u Jugoslaviji”, tvrdila je Heder Vilijams .

Zločin prema svom narodu

Nema sumnje, međusobni sukob partizana i četnika u Drugom svetskom ratu može se opravdano tretirati kao zločin prema sopstvenom narodu. Sve propagandne tirade o potrebi borbe protiv okupatora padaju u vodu kada se pogleda njihovo ponašanje u toku operacije Vajs. Komično je da su se četnici sa Italijanima borili protiv partizana, a Broz molio Nemce da sklope primirje da bi se on borio samo protiv četnika. To se zove borba protiv okupatora!? Umjesto da se udruže i krenu u borbu protiv zločinačke NDH, pokušavajući da zajedničkim silama satru tu kriminalnu tvorevinu, oni su se borili za vlast u vremenima dok su u NDH radili punom snagom koncentracioni logori. I ne samo to, dok su zarobljeni partizanski i četnički simpatizeri kao taoci u logoru Banjica čekali da budu strijeljani, ukoliko se desi ubistvo nemačkih vojnika, oni su se čak i u tamnici pred smrt međusobno svađali i ubijali nadojeni međusobnom mržnjom.

Pucati na njemačke vojnike i znati da će to donijeti odmazdu nad civilima, a ujedno pregovarati sa tim istim Njemcima o saradnji, prekidu neprijateljstava, ekonomskim interesima, zajedničkoj borbi protiv Engleza, predstavlja vrhunac cinizma. A tek Englezi, koji traže od Draže Mihalovića uništenje partizana, zatim ga odbacuju, pa na kraju sravnjuju sa zemljom gradove po Crnoj Gori i Srbiji da bi naneli ekonomsku štetu oblastima koje neće biti pod njihovom kontrolom, već u sovjetskoj zoni interesa dogovorenih na Jalti!? Sredinom novembra 1942. godine, pred početkom operacije Vajs, nemački opunomoćeni general u Zagrebu Glez fon Horstenau je pisao generalu Leru da partizani i četnici zajedno imaju u severnoj Bosni (NDH ) na raspolaganju između 85 i 105 hiljada vojnika, i da te sile prevazilaze armiju NDH. Umjesto da satru NDH, satirali su se međusobno i sa sobom u smrt odveli na stotine hiljada nesrećnih civila!

Advertisements

Zato u tom haosu i nečasnim igrama tog vremena, ipak treba dati prednost ljudskom ponašanju navedenom na samom početku teksta. Ne četama i bataljonima, već brigadama četnika koji nisu hteli da pucaju na Neretvi u svoje rođake koji su bili u partizanskoj vojsci, kao i partizanskom komandantu koji je zarobljene četnike ukorio i pustio na slobodu- koja je i za jedne i za druge imala u visokom stepenu pretpostavljeni smrtonosni ishod, na projektovanom kraju priče.

Advertisements
Advertisements
Budi human - pomozi! Prestanite da radite za druge!
Podeli

Najnoviji tekstovi

Joga vs. pravoslavlje: Zašto je POZDRAV SUNCU đavolja rabota za pravoslavnu crkvu?

Uticaj joge na dušu i duh i treba li je vežbati ili ne, već godinama je aktuelna tema rasprave između…

Sudbina svakog ženskog deteta zavisi od oca: Ovih 5 rečenica ćerka mora da čuje od tate

Za pravilan psihički razvoj deteta, neophodno je učešće oba roditelja. Iz nekog razloga očevi su često vrlo malo prisutni u…

Šta kad tuđe dete udari vaše: Ovo je jedina ispravna reakcija

U situaciji kada mu je dete povređeno, svaki roditelj ima potrebu da ga zaštiti. Ipak, ove stvari se dešavaju, te…

„Čak i da je umrlo 600 ljudi, to je dobar rezultat. Ako treba da se razbolite, najbolje je sad“

Prof. dr Branimir Nestorović u razgovoru za Srpski telegraf ocenio je da je virus sada "relativno slab", da je manji…

Najrizičniji trenutak u kojem se možete zaraziti korona virusom: Dovoljno je samo 15 minuta

Pandemija korona virusa ne jenjava, a iako svakodnevno saznajemo neke novosti o ovom virusu, već od njegovog prvog meseca znamo…

Uslovi u bolnici i celom Novom Pazaru vanredni, Lončar tvrdi – sve pod kontrolom

U Novom Pazaru je tokom vikenda registrovano još 68 osoba koje su pozitivne na koronavirus, saopšteno je iz tamošnjeg zavoda…

Najčešće greške roditelja koje mogu skupo da ih koštaju: Ovih 5 saveta ne treba da primate

Naoružajte se strpljenjem, jer pored svih dobronamernih saveta, ili pak oštrih kritika, jedino vi znate šta je najbolje za vaše…

Roditelji male dece budite oprezni: Obratite pažnju na ovih 9 potencijalno opasnih situacija

Leto je kao stvoreno za zabavu i za užitke na suncu, ali, iako možemo dobro da se zabavimo, leto i…

SKRIVENA BLAGA SRBIJE! Ljudi ostanu bez teksta kad shvate da su ova mesta u našoj zemlji

Svi znamo da boravak u prirodi leči dušu i telo. Fizička aktivnost, svež vazduh pun kiseonika, mir i tišina koja…

Ceo Internet priča o ovom GENIJALNOM TRIKU: Sigurno ga još niste probali, a rešava jedan od NAJVEĆIH PROBLEMA

Možda je činjenica da nema jednostavnijeg kućnog posla od pranja veša, s obzirom da za nas to praktično radi mašina…

5 najvećih zabluda čoveka o Bogu i životu: Ova praznoverja kriva su za ratove i nasilja

Ideja da će vas Bog uništiti ako ne udovoljite njegovim zahtevima može se slobodno smatrati totalnom ludošću. Prema Nilu Donaldu…

Rolovana punjena piletina: Najlakši recept na svetu

Potrebno je: 1 par pilećih grudi 100 g kisele pavlake 100 g šunke 100 g kulena 50 g dimljene kobasice…

NAŠLA NOVČANIK PUN PARA, NAMUČILA SE DA PRONAĐE VLASNIKA, A ONDA ŠOK: „Sledeći put kad vidim nešto tuđe na ulici, samo ću da šutnem u stranu“

Rekla sam sebi nema šanse, započinje svoju ispovest Beograđanka Jasmina (32) koja je prošle nedelje u samom centru grada, na…

Denisov status digao Tviter na noge: Šta sam preživeo kao neko ko izgleda drugačije u Subotici

Denis Demirović je 18-godišnjak iz Subotice, ali ga mnogi znaju kao Elona, odnosno repera Elona Hendrixa. Prethodnih dana pažnja medija…

Samohrana majka sama napravila sebi kuću: Raj od 18,5 kvadrata o kome svi pričaju

Donedavno je Mišel Boil bila prisiljena da mesečno iznajmljuje kuću u Oregonu za 1.173 evra. Zbog visoke najamnine, a male…

Sanovnik seks – Šta znači sanjati seks?

U većini slučajeva seks u snu ne znači fizičku vezu koju želite, već predstavlja psihološku zajednicu koju trebate ili želite.…

Sanovnik mrtvak (pokojnik) – Šta znači sanjati mrtvaka (pokojnika)?

Sanjati mrtvu osobu je sasvim uobičajeno i svako ljudsko biće prolazi kroz taj san u nekom trenutku svog života. To…

Sanovnik bivši dečko – Šta znači sanjati bivšeg dečka?

Snovi o našim bivšim partnerima mogu značiti puno stvari, ali najčešće, što biste pomislili da vam se to desilo, bilo…

Sanovnik otac – Šta znači sanjati oca (tatu)?

Ovo je zanimljiv simbol u snu. Postoji jedno izuzeće od pravila koje se tiče snova o drugim ljudima i to…

Sanovnik sin – Šta znači sanjati sina?

Sanjati svog sina u snu znači da ćete imati obilje na bilo koji način. Stoga, čak i ako nemate sina,…

Sanovnik kuća – Šta znači sanjati kuću?

Kuće su prilično česti simboli u snovima. Sanjati svoju vlastitu kuću ili nečiju drugu kuću gotovo je prisutno u svim…

Mozgalica koju većina reši POGREŠNO – ali, ako primetite KLJUČNI DETALJ, prosto je kao pasulj

Društvenim mrežama kruži mozgalica koju mnogi reše pogrešno jer ne paze dovoljno na detalje. Možete li odgonetnuti rešenje? Ako vas…

LJUDI GLEDAJU I NE VERUJU: Ovu fotografiju iz Srbije svi dele, KAKO JE OVO MOGUĆE?

Nekoliko ljudi koji su se okupili fotografisali su se zajedno sa svojim zastavama, ali nisu računali na to da će…

Najbolji prirodni napici za detoks tela: Izbaciće sve nataložene toksina iz organizma za nedelju dana

S vremena na vreme je dobro napraviti detoks celog organizma, izbaciti toksine koji se talože, ali i višak vode. To…

Samo glupog čoveka mogu slomiti sitne stvari: Mudrosti afričkih plemena koje morate znati

Ako ti neko kaže da je glad bolja od sitosti, nemoj mu verovati. Bolje je neprijatelja zadržati van kuće, nego…

Milivojev status se deli Srbijom: Ljudi se boje čipovanja a PRISTALI SU NA NEŠTO MNOGO GORE

Vekovni strah od promaje ukorenjen u našem narodu, preti da bude potisnut na drugo mesto strahova u Srba. Naime, digitalna…

Staru terasu pretvorio u san snova: U roku od 10 dana napravio raj na krovu zgrade

Život na zadnjem spratu zgrade ima svojih prednosti, ali i mana. Izloženost kiši, suncu, vetru i snegu čini da se…

Kako je jedna izjava poznate osobe zapalila društvene mreže: “Idu ovi što nisu iz Beograda i otvaraju frižidere…”

"Ispeci pa reci" bi možda trebalo da se pored bukvara za osnovce nalazi i u časopisima i brošurama za one…

Neće biti zbogom, nego samo vidimo se kasnije: 8 istina koje roditelji zaslužuju da čuju kada ostare

Jedna od najvećih životnih sreća jeste odrasti uz roditelje koji svoje dete vole više od svega i koji će žrtvovati…

Ove navike mogu biti znak da se kod deteta razvija mentalni poremećaj: Svaki roditelj ih smatra bezazlenim

Svi veruju da mališani vremenom prevaziđu ove navike, ali one su nekad uvod i rani znakovi težih psihičkih stanja. Da…

NAMIRISALI DOBAR BIZNIS: U Srbiji se na OVOM CVETU zaradi i do 184.000 EVRA po hektaru

Nemojte da vas obeshrabri kada čujete koliko novca je potrebno da se uloži da bi se pokrenuo ovakav biznis, jer…

Moćni čuvar ženskog zdravlja: Ova biljka leči ciste i miome, izbacuje višak vode, ali i podstiče mršavljenje

U prirodi se krije lek za svaki problem. Ukoliko vas muče ciste i miomi, ova biljka je najbolja. Travari tvrde…

KORISTITE WHATS APP? Lovac na bagove tvrdi da vaš broj mogu da nađu svi PREKO GUGLA! EVO KAKO

Nezavisni sajber-stručnjak iz Indije i "lovac na bagove" Atul Džajaram je, tako, pronašao još jedan propust. On tvrdi da su…

Da li je moguće da nas lažu: Broj umrlih i zaraženih višestruko veći od zvanično saopštenog

Više od 630 mrtvih od korone u Srbiji, najveće potencijalno zataškavanje broja mrtvih u Nišu, pokazuju podaci informacionog sistema Covid19…

Navodno samo 1 ODSTO ljudi može da reši ovu mozgalicu! Kako s tri kugle dobiti zbir 30

Na popularnom Jutjub kanalu "Mind Your Decisions" pojavila se mozgalica koju navodno može da reši samo jedan odsto ljudi. U…

Fenomenalna ideja jednog Amerikanca: OD KONTEJNERA NAPRAVIO KUĆU IZ SNOVA

Andre Kamarata je izgradio svoju kuću iz snova od kontejnera za transport robe tako što ih je slagao jedan uz…

Uz malo truda i sa minimalnim budžetom: Od zapuštene i oronule terase je napravila pravu oazu za uživanje

Da biste imali u svom stanu deo za pravo uživanje i relaksaciju nije vam potrebno puno novca, a ni truda.…

Za 2 meseca izgradila kuću za odmor: Pravi raj u sred šume

Kristi je presrećna jer je dokazala sebi i drugima da svojim rukama može da izgradi sebi sklonište. Kristi je osoba…

SRBI SMISLILI IDEALNU ZARADU: Nema ulaganja i truda, novac samo MILI PO PUTU

Milojko (42) iz Pančeva kaže da ih za tri sata po pljusku "nabere" i do 50 kilograma. Nema dana da…