FOTO: WIKIPEDIA

Indijski Hrišćanin Sundar Sing, zvani „Indijski Savle“, imao je više značajnih duhovnih viđenja i razgovora sa anđelima i dušama svetitelja.

Loading...

Neke je zapisao i objavio. Tako, o viđenju Boga piše: Pre nekoliko meseci ležao sam u svojoj sobi bolujući od čira na oku. Bol je bio tako veliki da nisam mogao vršiti nikakav posao. Zato sam sve vreme provodio u molitvi.

Advertisements

Jednog dana tek što sam se molio nekoliko minuta, a ono otvori mi se duhovni svet, i ja se videh okružen anđelima. Odmah zaboravih na svoj bol i svu pažnju obratih na njih. Ovde ću izneti samo nešto od onoga što sam iz razgovora sa njima saznao.

Upitah ih: Da li anđeli i svetitelji koji žive u najvišim sferama uvek vide lice Božije? I ako Ga vide, u kakvom obliku i u kakvom se stanju On pokazuje?

Advertisements

Na to jedan od svetih duhova odgovori: Kao što je more puno vode, tako je sav svet ispunjen Bogom, i svaki stanovnik Neba oseća Njegovo prisustvo svuda oko sebe. Kad se neko zagnjuri u vodu, oko njega i ispod njega i iznad njega nema ništa osim vode – tako se, eto, na Nebu oseća prisustvo Božije. I kao što u morskoj vodi žive bezbroj bića, tako u beskrajnom Biću Božijem postoje Njegova stvorenja. Ali kako je On beskrajan, to Njegova deca, koja su ograničena, mogu Ga videti samo u obliku Hrista.

Nije li Sam Gospod rekao: Onaj ko vide Mene, vide Oca (Jn. 14,9). U ovom svetu duhova svak poznaje i oseća Boga prema svome stanju, i Hristos javlja Svoju slavnu Ličnost svakome shodno duhovnoj prosvetljenosti i moći svakoga. Ako bi se On javio onima u nižim sferama duhovnog sveta onakav kakav se javlja u višim, oni ne bi bili u stanju to da podnesu.

Zato On umerava slavu svoje pojave prema stanju i moći svake pojedine duše.Tad drugi sveti duh dodade: Zaista, Božije prisustvo može se osetiti i uživati, ali se ono ne može rečima iskazati. Kao što se slast nečega slatkog može osetiti samo kušanjem, a ne po opisu, makar i najlepšem, tako svako na nebesima oseća sladost Božijeg prisustva.

Advertisements
Loading...

I svako u duhovnom svetu zna da je njegovo iskustvo o Bogu stvarno, te nema potrebe da mu neko to opisuje. Svi stanovnici Neba znaju da je Bog Ljubav. Ali je bilo sakriveno da je Njegova Ljubav čudesna, da bi On postao Čovek da spase grešnike i da bi radi njihovog očišćenja umro na Krstu.

A On je to pretrpeo, da bi spasao ljude i svu tvar potonulu u sujetu i greh. Postavši Čovek, Bog je na taj način otkrio Svoje Lice deci Svojoj. A da je upotrebio ma koje drugo sredstvo, Njegova beskrajna Ljubav ostala bi sakrivena za navek.

(Mediji)

Advertisements