FOTO: BEOGRAD.IN

Manastir Meteori (na grčkom: lebdeće kamenje) je skupina pravoslavnih manastira u blizini Kalambuke, grčkog grada u zapadnoj Tesaliji. Manastiri su poznati po svom neobičnom i nedostupnom položaju. Nalaze se na stenama-stubovim i posle Svete Gore su najvrednija skupina manastira. Četiri crkvene zgrade su stavljene pod zaštitu UNESCKO.

Advertisements

Tačan datum osnivanja manastira se ne zna. Krajem 11. i početkom 12. veka formirana je rudimentarna monaška država pod imenom „Skete of Stagoi” i bila je smeštena oko postojeće Bogorodičine crkve. Krajem 12. zajednica je krenula u Meteore.

Advertisements

Ulaz je u početku namerno bio nedostupan. Uglavnom su se peli merdevinama ili izvlačili specijalnim mrežama. One su korišćene i za ljude i za robu. 1921. godine Marija od Edinburga je posetila Meteore. Bila je prva žena kojoj je dozvoljen ulaz u Veliki Meteor.

Advertisements
Loading...
FOTO: BEOGRAD.IN

Dvadesetih godina prošlog veka poboljšan je pristup. U kamen su usklesane stepenice, pa je kompleks postao dostupan preko mosta sa jednog platoa.

 

 

Advertisements
Advertisements

 

Tokom II Svetskog rata ovaj deo je bombardovan a mnoga umetnička dela su ukradena. U kompleksu ima ukupno 6 manastira, 4 muška i 2 ženska.

Advertisements
Loading...

Advertisements

(Izvor: Beograd.in)