NAJBOLJE MOLITVE ZA SVAKI DAN U NEDELJI: Od ponedeljka do nedelje pravi vernici izgovaraju OVE STVARI

FOTO: YOUTUBE PRINTSCREEN

U molitvi prednjači srce, uči pravoslavlje, a kada je vernik sam dobro je da izabere neko tiho mesto i da reči molitve govori šapatom…

Advertisement

U nedelju

Prepuna milosti, Prečista Djevo Bogorodice, Majko milosrđa i čovekoljublja, veoma velika Nado i Uzdanje naše! O, Majko Vozljubljenog, veoma željenog i iznad svake ljubavi uzvišenog Spasitelja Isusa Hrista, Čovekoljupca i Boga moga, Svetlosti pomračene duše moje!

K Tebi ja mnogogrešni i bez nade u drugoga prilazim, Izvore milosrđa i čovekoljublja. Pomiluj me, pomiluj me, vapijem k Tebi bolno, smiluj se na mene ranjenoga, među ljute razbojnike paloga, i sa haljinom u koju me obuče otac. Avaj meni koji ležim nag i bez učinjenih dobrih dela! Zasmrdeše i trunu rane moje od nerazumnog života moga.

Zaštitnice moja, Presveta Bogorodice, molim Te ponizno, pogledaj na mene milostivim okom Svojim, i ne prezri mene pomračenog i celog ukaljanog, svog u varljivu slast utopljenog, i u greh palog, bez nade da mogu sam da ustanem.

Smiluj se na mene i pruži mi ruku pomoći, podigni me iz dubine grehova, o Radosti moja! Izvuci me, izbavi me od onih koji su me opkolili, i neka zasija svetlost lica Tvoga na slugu Tvoga. Spasi propalog, očisti nečistog, podigni u zlo palog, jer Ti sve možeš, jer si Majka Boga Koji može sve.

Izlij na mene milost srca Svoga, i daj i meni da imam srce milostivo. Tebe kao jedinu i istinitu nadu stekoh u životu svome. Ne odbaci mene koji k Tebi prilazim, no pogledaj na tugu moju, Djevo Bogorodice!

Duševne želje moje i ove molitve primi i spasi me, Posrednice spasenja moga! Amin.

U ponedeljak

Od nečistih usta mojih primi molitvu ovu, o Prečista, Čedna i Neporočna Djevo Bogorodice! Ne ogluši se o reči moje, o Radosti moja, no me pogledaj i pomiluj, Majko Tvorca moga!

Za vreme života moga ne odstupaj od mene, jer si Gospodarka moja i na Tebe svu nadu svoju polažem. Stoga i u vreme smrti moje dođi mi, Pomoćnice moja, i ne posrami me ni tada. Znam, znam, Djevo Prečista, za mnoge grehove sam kriv, i kao pokajnik drhtim pomišljajući na čas suda.

No, Radosti moja, pokaži mi tada lik Svoj, izlij na mene milost Svoju, Zastupnice spasenja moga. Očisti me, Gospodarice, ukloni gnev zlih duhova i strašna i odvratna ispitivanja njihova. Izbavi me zloba njihovih i svu tadašnju tugu i žalost moju u radost pretvori, svetlošću i svetošću Svojom…

…I udostoj me da bez teškoća prođem kraj načala i vlasti tame i da se udostojim da se poklonim na Nebesima Hristu Bogu našem, koji večno u slavi prebiva sa Bespočetnim Ocem Njegovim i Presvetim i Blagim Duhom Njegovim u sve vekove vekova. Amin.

U utorak

O, Presveta Vladičice moja Bogorodice, od Angela, Arhangela, Heruvima i Serafima uzvišenija i od svih Svetih najsvetija, Djevo Sveneporočna, Mati Božija! Spasi me, spasi me smirenog i grešnog slugu Tvoga.

Ti si mi sve, Svemilostiva Gospođo, svu nadu moju u Boga, preko Tvog zastupništva, polažem i nemam drugog zaklona za spasenje osim Tebe, Svedobra i Svemila Bogomajko! Ti si snaga moja, Vladičice, Ti si sila moja, Ti si radost i tuga moja, Ti si zaklon moj u iskušenjima. Ti si uspravljenje moje u padanju, Ti si spasenje moje i najsigurnije nadanje moje. O, Mati Tvorca i Gospoda moga! Pomozi mi, neukom plivaču na uzburkanoj pučini životnoga mora, teško oborenom i u bedu palom, u gresima potopljenom. Pruži mi ruku i pomozi mi, Pomoćnice moja, i izbavi me iz tame duboke, da ne ostanem u beskonačnom očajanju.

Mnoštvo grehova i strasti podigoše se na mene, i po želji mojoj učinjeni gresi pritiskuju me. No Ti, Majko milog srca, jedino pristanište gde nema poroka, nauči me da ne grešim i spasi me. Ti si onima bez nade i izgubljenima, pa i meni svejadnom, jedina Nada i Zastupnica spasenja, i sada i uvek i u vekove vekova.

Amin.

U sredu

Advertisement

Preblagoslovena Bogorodice, Ti si uzdanje moje, Ti si mi tvrda stena i milo nadanje i sklonište za spasenje, jer sam iznemogao od napada strasti mojih. Spasi me od svih neprijatelja koji gone dušu moju i love je raznim iskušenjima. Na putu ovom po kojem idem mnoga osećanja obuzeše me, mnoge sablazni, mnoge neugodnosti, mnoge, mnoge laži.

Mnoge slabosti duševne i telesne uhvatiše me, te stalno upadam u grehe, i već ja, okajani, stekoh osećanja zloga duha, vezan sam i oni me drže, i šta da radim očajan, ja ne znam?! Ako želim da se pokajem, bezosećanjem i tvrdoglavošću vezan sam, ako počnem da plačem, nemam smirenja srdačnog, i ni jedna kap suze ne pojavi se.

Avaj pokajanja moga! Avaj bede moje! Avaj ništavila moga! Kome ću pribeći za učinjene prestupe, osim k Tebi Presveta Majko Gospoda i Spasa našega. Svima koji su bez nade Ti si jedina Nada, Tvrđava i Zaštitnica, i zato se Tebi oni obraćaju! Ne odbacuj ni mene grešnoga, Tebe sam našao kao jedinu utehu u životu mome. Presveta Bogorodice, Djevo Marija, k Tebi jedinoj u svakoj muci prilazim sa slobodom…

…Ne zaboravi me u životu ovom, a u dan smrti moje dođi mi u pomoć, Pomoćnice moja, da se neprijatelji moji postide kada Te ugledaju, i da blagodaću Tvojom budu pobeđeni, Vladičice i Posrednice u spasenju mome. Amin!

U četvrtak

Ko je dostojan da Tebe hvali, Presveta Djevo, čija su usta sposobna Tebe da veličaju? To svaki um prevazilazi! Sva velika i slavna dela koja su se dogodila sa Tobom, jesu tajne, Preblagoslovena Bogorodice, i prevazilaze svaki smisao i reči.

Lepoti devojaštva Tvoga i previsokoj čistoti Tvojoj zadiviše se Heruvimi i uplašiše se Serafimi, čudesno rođenje Tvoje ni čovečiji ni Anđeoski jezik iskazati ne može. Od Tebe se Večni i Jedinorodni Sin Božiji, Bog Reč, neiskazano ovaplotio, rodio se, i sa ljudima živeo, i Tebe kao Majku Svoju neizrecivo u slavi uzdigao. Kao Caricu svih stvorenja Te pokaza, a nama Te dade kao sigurno utočište spasenja. Zbog toga svi koji pod pokrov Tvoj prilaze, različitim tugama i bolestima obuhvaćeni, primaju od Tebe velike utehe i ozdravljenja, i Tobom se od raznih beda spasavaju.

Ti si zaista Majka svih ožalošćenih i brigama životnim opterećenih. Radost si tužnih, Lekarka bolesnih, Čuvarka mladih, Pomoćnica ostarelih, Pohvala pravednih, Spasenje i Nadanje grešnih i Putovođa ka pokajanju. A svima uvek posredništvom Tvojim pomažeš i sve zastupaš, puna dobrote prema onima koji prilaze k Tebi s verom i ljubavlju. Ti i meni pomozi očajnom, radi trudova mojih, Zastupnice mila roda hrišćanskog!

Pomozi mi da ne ostanem do kraja u gresima, jer nemam koga drugog da me zaštiti i pokrije, osim Tebe. Vladičice, Majko Života, ne napuštaj me i ne preziri me! Ti blagodaću Božijom znaš sve sudbine ljudske, spasi me, nedostojnog slugu Tvoga, jer si Blagoslovena u sve vekove vekova.

Amin.

U petak

Advertisement

Tebi predajem u zaštitu život moj i po Bogu svu nadu spasenja moga polažem na Tebe Vladičice, Djevo Bogorodice! Moli Te, sluga Tvoj, ne prezri me što imam bezbroj grehova, no pogledaj na tugu moju, i u nedoumici podaj mi olakšanje i utehu, da ne bih do kraja poginuo. Raširi desnicu Svoju, Čista, omij me od nečistote zlih dela mojih i postavi me na pravi put zapovesti Hrista, Cara i Boga moga, i da ih usrdno ispunjavam, pomoći Tvojom osnažen.

Od grehova mojih opakih izbavi me, Vladičice, i pokajanje spasonosno mi podari, da ga prinesem ka Sinu Tvome i Bogu, Materinskim zastupništvom Svojim. Svetlosti neiskazana, Ti svetlošću neshvatljivom sijaš, osvetli tamu moju duševnu, u kojima se bezbrojni gresi kriju.

Radosti moja, izbavi me od mnoštva nevidljivih vragova, gresi moji su teški i mnogo ih imam, vrazi su moji vrlo opaki, smrt mi je blizu, savest me moja izobličava, grize, mesto me ognjeno plaši, crv neprestani, škrgut zuba, krajnja tama pakla u strah me uvodi, jer me očekuje plata po delima mojim grešnim. Avaj meni! Šta ću činiti tada i kome ću prići da bi spasena bila duša moja? K Tebi jedinoj, Slatka Marija Bogorodice Preblaga!

Na Tebe se uzdam, u gorčini smrti, Izbaviteljice svih onih koji Te zovu iz pakla ljutog. Ti i meni pomozi, Dobroto, jer neću imati tada niotkuda pomoći, osim Tebe, Sveopevana. Spasi me od užasa smrtnoga časa i zla nečistih duhova i od mitarstava u vazduhu posle smrti. Javi se, molim Te, pokaži mi tada Presveto lice Tvoje, Vladičice, i ne ostavi me bez pomoći.

O, mila Majko, osvrni se milošću k meni, jer sam se delima zlim lišio milosti Nebeske. I umoli Onoga koga si rodila u telu, Hrista Spasitelja i Boga našega, koji je na Krstu, nas radi, prečistu Krv Svoju prolio, da i ja budem pričasnik zasluga Njegovih pred Ocem Njegovim. I da radi njih primim oproštaj grehova i večno spasenje i proslavim neiskazanu ljubav srca Tvoga, Presveta Bogorodice, i beskrajno milostivo zastupništvo Tvoje u beskonačnom životu budućih vekova.

Amin.

U subotu

Raduj se, Djevo Bogorodice, Pristanište i Zastupništvo siromašnoj duši mojoj i Nado spasenja moga! Raduj se, jer si radost primila od Angela koji Ti je javio blagu vest da ćeš roditi Boga Reč! Raduj se, jer si nosila Tvorca sveta u utrobi Tvojoj!

Raduj se, jer si rodila u telu Boga, Spasitelja sveta! Raduj se, jer si u rođenju sačuvala djevstvo!

Raduj se, jer si od mudraca darove primila i videla ih kako su se poklonili Onome koga si Ti rodila! Raduj se, jer su Te i pastiri posetili, koji su reči anđelske slušali o Njemu, i Tebi to ispričali, a Ti si sve to u srce svoje slagala! Raduj se, jer si Mladenca Isusa, Sina Tvoga i Boga, u hramu među učiteljima zakona našla i obradovala Mu se! Raduj se, jer iako si strašne bolove na krsnom stradanju, raspeće i smrt Sina Tvoga i Boga videla, u slavi Nebeskoj sa učenicima Njegovim si Ga gledala! Raduj se, jer si rodila Onoga koji je poslao Duha Svetoga u vidu ognjenih jezika na učenike svoje! Raduj se, jer si na zemlji anđelskim životom živela!

Raduj se, jer si čistotom i svetošću sve anđelske činove i sve svete likove prevazišla! Raduj se, jer si pri prestavljenju svome slavom uzveličana, dolaskom po dušu Tvoju Sina Tvoga i Boga! Raduj se, jer si se posle tri dana vaskrsla javila Apostolima Tvojim! Raduj se, jer si na Nebu od Oca i Sina i Duha Svetoga dijademom večnog carstva ukrašena! Raduj se, jer si od svih Nebeskih sila pesmama proslavljena!

Raduj se, jer si sela u slavu Božanstva, pred presto Presvete Trojice! Raduj se, jer si Boga sa čovekom grešnim pomirila! Raduj se, Nebeskih i zemaljskih stvorenja Gospodarice i Carice! Raduj se, jer si se udostojila da je sve moguće zastupništvu Tvome! Raduj se, jer se svi verni, koji Tebe prizivaju, zastupništvom Tvojim spasavaju! Raduj se, jer se Tobom tužni teše, bolesni isceljuju i stradalnici na vreme pomoć dobijaju!

Molim Te, obradovana Vladičice, pokreni i u meni tugu zbog grehova mojih i daruj mi radost spasenja. Podari mi suze utehe, neprestano umiljenje, istinito pokajanje i savršenu popravku života. Ne gnušaj se mene, Vladičice, no primi milostivo ovaj molebni glas moj, koji ja ubogi Tebi prinosim.

Priđi mi u pomoć u vreme kada budem bez pomoći, u času strašnom, kada se duša moja bude razdvajala od okaljanog tela moga. Tada mi priđi, molim Te, i oslobodi me od grehova mojih, i od kazne za njih večne, da se ne bi radovali zli dusi niti geena ognjena.

O, Vladičice moja, ne dopusti da duša moja vidi strašno mučenje koje su joj demoni pripremili, no priđi i spasi slugu Tvoga u času onom užasnom, da Te slavim u vekove, jer si Ti jedina Nada moja i Zastupnica spasenja moga.

Amin.

(Izvor:Espreso)

Advertisement
Advertisement