Mudri otac na samrti je dao sinovima najvažniju stvar – ŽIVOTNU POUKU KOJE ĆE PAMTITI DOK SU ŽIVI!

FOTO: PIXABAY

Imao otac sedam sinova i na samrti ih sve okupi i reče im:
– Uzmite svi po jedan štap i pokušajte ga slomiti!

Nastavak teksta ispod oglasa 💗

Svaki sin slomi svoj štap bez muke.
– A sada mi dajte tih sedam štapova.

Otac zaveza svih sedam štapova kanapom i reče:
– A sada da vidim ko će ovo slomiti!

Nastavak teksta ispod oglasa 💗

Svaki sin pokuša da slomi sedam štapova povezanih zajedno, ali ni jednom to nije uspelo.
– Zapamtite pouku, reče otac – Budete li zajedno, niko vam ništa neće moći!

Ubrzo zatim, otac je i umro. Nakon sahrane braća svratiše u krčmu. Svima koje su zatekli objašnjavali su kako im je otac bio mudar i nudili da pokušaju da slome sedam štapova povezanih zajedno. Nikome to nije uspelo. Dozlogrdilo to krčmaru, te on uze štapove, razveza kanap i slomi svaki štap jedan po jedan.

Nastavak teksta ispod oglasa 💗

– Imam i ja pouku – reče krčmar.
– Nije snaga štapova u tome što su jedan uz drugoga, već u kanapu koji ih drži zajedno.

(Izvor: Kurir)

Nastavak teksta ispod oglasa 💗