IZGOVORITE OVU MOLITVU ZA SPAS VAŠIH NAJMILIJIH: Majčina molitva za SPASENJE naše dece i IZBAVLJENJE OD SVAKOG ZLA

Grobnica Presvete Bogorodice, Getsimanija, Jerusalim. Foto: Wikimedia Commons/WomEOS

Kažu da ničija molitva nije tako jaka, kao majčina za spasenje svog deteta. Nema silnijeg molitvenog obraćanja nego kada majka moli Gospoda Boga za spasenje svoga čeda.

Nastavak teksta ispod oglasa 💗

Hrišćani veruju da majčina molitva izbavlja od svakog zla, čuva od loših dejstava i upućuje svog potomka na jedini istiniti i pravi put. Molitvene reči izgovorene iz usta jedne majke nikada ne mogu biti prazne i samo izgovorene reda radi, već je kroz to obraćanje Bogu uvek iskazana bezuslovna majčina ljubav i savršeno čista istina.

Evo šta su nam majke vernice rekle:

Nastavak teksta ispod oglasa 💗

Rada J.: Ovo je najlepša molitva.
Dušanka V.: Slava Tebi Gospode i na nebu u na zemlji u vek i vekova, amin!
Gordana P.: Najlepša molitva, svaki dan počinjem sa njom. Preporučila bih je svakome jer zaista pomaže.
Dobrila: Svaki dan, svaka majka da počne ovom molitvom. Gospode Isuse Hriste Sine Božiji, pomiluj me grešnu!

“Oče sveti, besmrtni, iz koga izlazi sva dobrota i blagost, skrušeno Ti se molim za decu koju si mi podario da rodim. Sačuvaj ih u svojoj milosti i svetosti, da bi se Tvoje ime proslavljalo u njma. Uputi me svojom milošću, kako da ih podignem za slavljenje Tvoga svetog imena, a na korist ostalih ljudi. Obdari me potrebnim stpljenjem i snagom za to.

O Gospode, prosveti razum moje dece Tvojom premudrošću, da nauče dušom i mišlju da Tebe vole. Usadi u srca njihova strah i odvratnost prema svakom poroku, da bi mogli ići pravim putem bez grešnosti. Ukrasi duše njihove čistotom, dobrotom, poniznošću, marljivošću, strpljenjem i svakom vrlinom. Čuvaj usne njihove od svih kleveta i laži. Blagoslovi moju decu, da bi mogli napredovati u vrlinama i svetosti i rasti pod Tvojom zaštitom, a u ljubavi poštenih ljudi.

Neka bi njihovi anđeli čuvari bili sa njima i čuvali ih u mladosti od varljivih pomisli, zlih i grešnih kušanja ovoga sveta i od zamki nečistih duhova. A kad moja deca pogreše pred Tobom, ne okreni svoje lice od njih, nego, prema Tvome velikom Milosrđu, budi milostiv i prema njima, jer Ti si jedini koji čistiš ljude od svakog greha. Nagradi moju decu svim zemaljskim dobrima i svim što nam je potrebno za spasenje.

Sačuvaj ih od razjarenosti, gneva, nesreće, zla i muka kroz sve dane života njihovog. O, Dobri Gospode, ja Ti se molim, nagradi i mene radošću i veseljem od moje dece. Sačuvaj me u čestitosti i pravednosti da sa svojom decom mogu stati pred Tebe u dan strašnog suda Tvoga, i da Ti bez straha kažem: Evo me, Gospode, sa decom koju si mi dao, da zajedno sa njima veličam Tvoje najsvetije ime, Oca i Sina i Svetoga duha, sve dok traje ovog sveta. Amin.”

Nastavak teksta ispod oglasa 💗

(Izvor: Kurir)