MOLITVA SVETOM JOVANU KRSTITELJU: Danas izgovorite ove reči za ZDRAVLJE, SREĆU I SVAKO DOBRO!

FOTO: PRINTSCREEN

Sveti Jovan praznuje 20. januara i jedna je od najčešćih slava kod Srba. Porodice se mole svom svetitelju i Bogu za sreću, zdravlje i svako dobro.

Advertisement

MOLITVA SVETOM JOVANU KRSTITELJU

Krstitelju Hristov, propovedniče pokajanja, ne prezri mene pokajnika, nego, udružen sa nebeskim Vojnicima, moli se Gospodu za mene nedostojnog, utučenog, nemoćnog i tužnog, zapalog u mnoge nevolje, izmučenog burnim mislima uma mog, jer sam ja pećina zlih dela, te nema kraja mojoj grehovnoj navici.

Um je moj prikovan za zemaljske stvari. Šta ću učiniti? Ne znam. I kome da pribegnem, da spasena bude duša moja? Samo tebi, sveti Jovane, koji si imenjak blagodati, jer znam da si posle Bogorodice najveći između rođenih od žena, jer si se udostojio da dodirneš glavu Cara Hrista, Jagnjeta Božjeg koje uzima greh sveta.

Moli Njaga za moju grešnu dušu, da bar od sada, u jedanaesti čas, ponesem blagi teret, i primim platu sa poslednjima. O, Krstitelju Hristov, česni Pretečo, poslednji proroče, prvi mučeniče, postnika i pustinjaka nastavniče, učitelju čistote, i prisni druže Hristov, tebe molim, tebi pribegavam, ne odreci mi tvoju pomoć, nego me podigni palog mnogim gresima, obnovi mi dušu pokajanjem kao drugim krštenjem, jer si začetnik i jednog i drugog: krštenjem spirajući praroditeljski greh, a pokajanjem očišćujući svako rćavo delo: očisti me oskrnavljenog gresima, i uvedi me tamo gde ništa nečisto ne ulazi, u Carstvo Nebesko. Amin!

AKATIST SVETOM JOVANU KRSTITELJU

Kondak 1.

Izabran od drevnih vremena da budeš preteča i krstitelj Spasitelju sveta — Hristu Bogu, Jovane Bogoslavni, tebi, koji si proslavio proslavivšeg te Gospoda, prinosimo pohvalne pesme kao najvećem između svih od žena rođenih, kao angelu u telu, kao propovedniku pokajanja, a ti pošto imaš veliku slobodu pred Gospodom, oslobađaj nas od svake nevolje i pobuđuj na pokajanje, nas koji ti s ljubavlju kličemo:

Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodnji!

Ikos 1.

Advertisement

Arhangeo Gavril što pred Bogom stoji, bi poslan i svešteniku Zahariju kada on, služeći po svome redu pred Bogom, uđe u hram Gospodnji da kadi, i stavši s desne strane kadionog oltara blagovešćaše o tvome rođenju, veliki Jovane, objavljujući Zahariji radost i veselje, i da će se mnogi obradovati tvome rođenju. Toga radi i mi, diveći se i radujući se čudesnom blagovoljenju Božjem prema tebi, sa strahopoštovanjem kličemo u pohvalu tebi:

Raduj se, povereniče neiskazane odluke Božje!

Raduj se, ispunjenje NJegovog divnog promisla o svetu!

Raduj se, jer te mnogo godina unapred Isaija proroštvom objavi!

Raduj se, davno prorečeni vesniče pred licem Gospodnjim!

Raduj se, jer si bio predodređen da budeš prorok Višnjeg!

Raduj se, rođeni po obećanju angela!

Raduj se, još u utrobi matere svoje, Duha Svetog ispunjeni!

Raduj se, pre rođenja svog za veliku službu osvećeni!

Raduj se, razrešenje roditelja od bezdetnosti!

Raduj se, sveštenika Božjeg radost i veselje!

Raduj se, izdanče kćeri Aronove!

Raduj se, bogodarovani plode molitve!

Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodnji!

Kondak 2.

Videći angela koji mu se javi, Zaharija se zbuni, i strah ga spopade, i ne poverova rečima blagovešća njegovog o tvome rođenju. A kada za neverje bi poražen nemilom, udivivši se preslavnom čudu, on svim srcem klicaše Bogu: Aliluja!

Ikos 2.

Advertisement

Tražeći da shvate neshvatljivo znanje, ljudi čekahu Zahariju i čuđahu se što se zabavi u hramu, a kada on iziđe i ne mogaše govoriti već im samo namigivaše, onda svi razumeše da je imao viđenje u hramu. Mi pak, proslavljajući divnog tvorca čudesa — Boga, kličemo tebi ovo:

Raduj se, dobri vinovniče očevog nemila!

Raduj se, jer suze matere svoje ti okrenu na radost!

Raduj se, jer je ti izbavi od ukora među ljudima!

Raduj se, velika uteho onih koji te rodiše!

Raduj se, jer u šesti mesec bi o rođenju tvome obaveštena od angela Presveta Djeva Marija u Nazaretu!

Raduj se, jer si rođenjem svojim mnoge obradovao!

Raduj se, jer si dobio blagodatno ime od angela određeno!

Raduj se, jer se rođenjem tvojim razreši nemilo oca tvog Zaharije!

Raduj se, jer zbog tebe otac tvoj blagoslovi ime Božje!

Raduj se, jer zbog čudesnog rođenja tvog uđe strah i divljenje u susede!

Raduj se, jer se po celoj zemlji Judejskoj rašču za čudesno rođenje tvoje!

Raduj se, jer se preko tebe mnogima javi spasenje u ovom svetu!

Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodnji!

Kondak 3.

Sila Višnjeg razreši od neplodnosti ostarelu pravednu Jelisavetu, jer te zače, slavni Pretečo Gospodnji, i krijaše se pet meseci govoreći: Tako mi učini Gospod u dane ove u koje pogleda na me da me izbavi od ukora među ljudima. A kada primi Onu koja imađaše Hrista u utrobi, ona se napuni Duha Svetog i povika gromko: Otkud meni ovo da mati Gospoda moga dođe k meni? I radujući se s NJom klicaše Bogu: Aliluja!

Ikos 3.

Advertisement

Pošto imađaše ići ispred Gospoda u duhu i sili Ilijinoj, ti se još iz utrobe matere svoje napuni Duha Svetog i pokaza se neobičan prorok kada pri dolasku Majke Gospodnje radosno zaigra u utrobi matere svoje, jer poznade da Blagodatna nosi u utrobi Svojoj Boga, koga ti glasom matere svoje propovedi, jer je trebalo da početak božanskih stvari bude preslavan. I mi, pobožno se diveći tome, s radošću ti kličemo:

Raduj se, jer ti još u utrobi matere svoje sa čudesnom radošću objavi Gospoda koji te ispred sebe posla!

Raduj se, jer se ovaploćenje Hristovo zbog tebe otkri i materi tvojoj Jelisaveti!

Raduj se, jer se i ona ispuni Duha Svetog!

Raduj se, jer se i ona pokaza predivnom proročicom!

Raduj se, jer Presveta Djeva Marija njome bi nazvana blagoslovenom među ženama!

Raduj se, jer njome Ona bi nazvana i Majkom Gospoda!

Raduj se, jer se i besemeni plod NJen unapred nareče blagoslovenim!

Raduj se, prethodniče Božanske Premudrosti!

Raduj se, svetog supružanstva blagoslove!

Raduj se, divni cvete neplodne utrobe!

Raduj se, jer rođenjem svojim ti udivi ljude!

Raduj se, svetli glase Reči!

Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodnji!

Kondak 4.

Olujom sumnje pometen, jerej Zaharija ne mogaše, po reči Arhangelovoj, progovoriti. A kada po rođenju tvom Pretečo Gospodnji, on napisa blagodatno ime tvoje, odmah mu se otvoriše usta i jezik, i govoraše blagosiljajući Boga, i prorokova govoreći: Blagosloven Gospod Bog Izrailjev što pohodi i izbavi ljude svoje, i ti, dete, prorok Višnjega nazvaćeš se, pevajući Mu: Aliluja!

Ikos 4.

Advertisement

Čuvši za tvoje preslavno i čudesno rođenje, okolni žitelji s čuđenjem govorahu među sobom: Šta li će biti iz ovog deteta? A mi, preslavni Pretečo Gospodnji, poštujući te dostojno kao najvećeg između svih, od žena rođenih, slavimo te ovako:

Raduj se, jer si od začeća svog blagodatnim znamenjima ispunjen!

Raduj se, jer si u rođenju svom Bogom proslavljen!

Raduj se, jer te kao odojče otac Tvoj nazva prorokom Višnjega!

Raduj se, u detinjstvu svom Duhom Svetim prosvećeni i ukrepljeni!

Raduj se, srodniče po telu ovaploćenog Boga!

Raduj se, jer si od Boga dobio visoko zvanje Preteče i Krstitelja!

Raduj se, zoro koja si Svetlost svetu najavila!

Raduj se, zvezdo koja si obasjala put što ka Hristu vodi!

Raduj se, zornjačo Sunca Nezalaznog!

Raduj se, buktinjo Svetlosti Neugasive!

Raduj se, jer pripremaš put Hristu koji dolazi!

Raduj se, jer angela i čoveka u sebi pokazuješ!

Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodnji!

Kondak 5.

Bogomrska naredba bezakonog decoubice Iroda otera te Pretečo Gospodnji, nošenog majkom, iz očevog doma u neprohodnu pustinju, gde si boravio dok se ne pokaza Izrailju, jedući ovrške i med divlji, i kličući Bogu: Aliluja!

Ikos 5.

Advertisement

Mi vidimo čudesno promišljanje Božje o tebi, Jovane Bogoslavni, jer se ti još od pelena pokaza ljubitelj isposničkog života, odakle voljom Višnjega bi poslan da propovedaš ljudima spasenje koje u Hristu dolazi. Toga radi mi ti s divljenjem i ljubavlju kličemo:

Raduj se, jer si još kao odojče uplašio cara Iroda!

Raduj se, jer te desnica Višnjega sačuva da te Irod ne ubije iznenada!

Raduj se, miomirisna ruko pustinje!

Raduj se, jer si visinom podviga svojih sve zadivio!

Raduj se, verni putokazu pravog puta!

Raduj se, predivni čuvaru čistote i celomudrija!

Raduj se, savršeni obrascu evanđelskog samoodrečenja!

Raduj se, pokrovitelju i utvrditelju monahujućih!

Raduj se, prosvećenje bogoslovstvujućih umova!

Raduj se, jer grešnima otvaraš vrata milosrđa Božjeg!

Raduj se, jer od Gospoda daješ oproštaj kajućim se grešnicima!

Raduj se, jer pomažeš da se rađaju rodovi dostojni pokajanja!

Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodnji!

Kondak 6.

Božanstveni Pretečo, ti se pokaza slavni propovednik u pustinji Jordanskoj u dane javljenja svetu Hrista Boga, jer si Ovoga koji je išao k tebi pokazao ljudima, govoreći: Gle, Jagnje Božije, koje uzima na sebe grehe sveta! A mi, poznavši Ga verom, pevamo Mu; Aliluja!

Ikos 6.

Advertisement

Zasijao si Svetlost Istine, Jovane Bogoprosvećeni, objavljujući svima Blistanje Slave Očeve, koje se nas radi javi u telu. Jer si gromko govorio ljudima u pustinji: Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko! Rodite rodove dostojne pokajanja! Jer evo za mnom ide Onaj koji će vas krstiti vodom i Duhom! Stoga ti mi u pohvalu kličemo:

Raduj se, Mesijina dolaska vesniče!

Raduj se, puteva Gospodnjih ugotovitelju!

Raduj se, stare i nove blagodati posredniče!

Raduj se, završetku proroka i početku apostola!

Raduj se, znameniti glase Reči!

Raduj se, gromoglasni propovedniče pokajanja!

Raduj se, jer si mnoge sinove Izrailjeve ka Gospodu obratio!

Raduj se, jer si savršene ljude Gospodu pripremao!

Raduj se, jer si fariseje i sadukeje neustrašivo izobličio!

Raduj se, jer si naučio rađati rodove dostojne pokajanja!

Raduj se, duhovne prosvete ukazatelju!

Raduj se, budni zastupniče onih koji ištu tvoje posredovanje!

Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodnji!

Kondak 7.

Gospodu Isusu koji je hteo da ga ti krstiš, Jovane bogoblaženi, ti govoraše: Ti treba mene da krstiš. No ipak povinuvši Mu se kada ti On reče: Ostavi sad. Ti položi desnicu svoju na glavu NJegovu, i krstivši NJega kome očišćenje nije bilo potrebno, ti klicaše: Aliluja!

Ikos 7.

Dajući novu blagodat, Gospod koji je izvoleo da se krsti od tebe, udostoji te da vidiš silazak Svetoga Duha, i da čuješ Očev glas s neba koji svjedočaše da je to Sin NJegov. Otuda si nas naučio klanjati se Jednome Bogu u Tri Lica. Proslavljajući NJega zemaljskim ustima, mi u pohvalu tebi prinosimo ovo:

Raduj se, Trojičnog Bogojavljenja prvi propovedniče!

Raduj se, Jednog Boga u Tri Lica istinski pokloniče!

Raduj se, Duha Svetoga u obliku goluba očevidče!

Raduj se, silaska NJegovog od Oca na Sina svjedoče!

Raduj se, glasa s neba od Boga Oca slušaoče!

Raduj se, izlivanje ljubavi Očeve prema Sinu gledaoče!

Raduj se, Sina Božjeg izabrani krstitelju!

Raduj se, svete volje NJegove ispunitelju!

Raduj se, slavnog služenja spasenju roda ljudskog revnosni ljubitelju!

Raduj se, velike tajne krštenja prvi izvršitelju!

Raduj se, božanske radosti glasniče!

Raduj se, Novog Zaveta prvi učitelju!

Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodnji!

Kondak 8.

Bogoblaženi Krstitelju, videvši neobično i neiskazano smirenje ovaploćenog Boga Slova, koji Božansku glavu Svoju prikloni tebi i primi krštenje slugu, ti se i sam sav ispuni velikim smirenjem. Ovu bogoprijatnu dobrodetelj izmoli i nama, gordošću obuzetima, da bismo od smirenog srca klicali NJemu: Aliluja!

Ikos 8.

Advertisement

Sav prepun blagodatnih darova, ti si, Jovane bogoznameniti, pri kraju svog vremenskog života, sve učio da ispunjavanjem Zakona i pokajanjem ugađaju Gospodu. Toga radi tebi, velikom učitelju istine, mi prinosimo zahvalnu pohvalu:

Raduj se, zasaditelju zakona i zapovesti Gospodnjih!

Raduj se, Irodova bezakonja izobličitelju!

Raduj se, jer si radi pravde pretrpeo tamnovanje i okove!

Raduj se, jer ti je za istinu glava odsečena!

Raduj se, jer učenici tvoji česno pogreboše telo tvoje!

Raduj se, jer se glava tvoja po promislu Božjem sačuva netruležnom!

Raduj se, jer ona bi data hrišćanima za utehu, osvećenje i isceljenje!

Raduj se, jer se desnici tvojoj, kojom si Gospoda krstio, verni pobožno klanjaju!

Raduj se, jer ti preko njih činiš mnoga čudesa!

Raduj se, jer se tobom verni izbavljaju od sramnih strasti!

Raduj se, jer grešnike pobuđuješ na pokajanje!

Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodnji!

Kondak 9.

Svi se Angeli udiviše uzvišenosti tvoje službe, i Crkva te pobožno proslavlja kao prijatelja Hrista Boga, koji si u duhu i sili Ilijinoj došao ispred NJega. Revnujući za istinu, ti s neustrašivo izobličio fariseje i bezakonog Iroda, od koga si i mučenički skončao. I mi, klanjajući se česnoj glavi tvojoj, molimo se tebi: izbavi nas od sramnih strasti, da bismo čistim srcem i ustima pevali: Aliluja!

Ikos 9.

Nikakva krasnorečivost zemnorodnih nije dovoljna da te dostojno pohvali, Jovane Bogoslavni, jer tebe usta Hristova pohvališe i rekoše da si viši od proroka i najveći između svih od žena rođenih. I mi, ne znajući da ti prinesemo dostojnu pohvalu, kličemo ti ovo:

Raduj se, velika slavo Crkve Hristove!

Raduj se, neobično čudo Angela!

Raduj se, radosti i proslavljenje praotaca!

Raduj se, visoka pohvalo proroka!

Raduj se, bogosvetli venče apostola!

Raduj se, veleljepna krasoto svetitelja!

Raduj se, početku mučenika u novoj blagodati!

Raduj se, savršenstvo prepodobnih!

Raduj se, temelju devstvenika i postnika!

Raduj se, velika uteho svih hrišćana!

Raduj se, jer ime tvoje proslavljaju svi hrišćanski naraštaji!

Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodnji!

Kondak 10.

Ti si onima u adu blagovestio Hrista Boga koji dođe u telu da spase svet, jer si kao zornjača koja prethodi suncu obasjao one što sede u tami i senci smrti. Odatle si uskoro sa svima od pamtiveka pravednicima bio izveden Gospodom, pojući Mu kao izbavitelju i pobeditelju smrti: Aliluja!

Ikos 10.

Božanstveni Jovane, ti si zaklon i spasonosno utočište svima koji ti molitveno pribegavaju. Zato te pohvalnim pesmama slavimo ovako:

Raduj se, moćni zaštitniče naš i verni čuvaru od opasnosti!

Raduj se, brzi pomoćniče i izbavitelju onih koji pate od duhova zla!

Raduj se, jer bezdetnima šalješ od Boga blagoslov!

Raduj se, jer izbavljaš od bure strasti one što ti sa verom pribegavaju!

Raduj se, jer brzo izmiruješ one što su u neprijateljstvu!

Raduj se, jer ukazuješ hitnu pomoć onima što ti u bilo kakvoj nevolji i tuzi usrdno pritiču!

Raduj se, jer izbavljaš od samoobmane i prelesti one što pobožno žive!

Raduj se, jer pomažeš onima što na samrtnom času poveravaju sebe tvome zastupništvu!

Raduj se, jer posredovanjem svojim oslobađaš od vazdušnih mitarstava one što te ljube!

Raduj se, jer molitvama svojim udostojavaš večnog života one što poštuju slavni spomen tvoj!

Raduj se, zaštito sirotih, udovica i siročadi!

Raduj se, po Bogu i Bogorodici pribežište i uteho hrišćanima!

Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodnji!

Kondak 11.

Advertisement

Nikakav slavopoj, Krstitelju Gospodnji, nije u stanju da te uzveliča onako kako ti dobrodeteljima svojim zaslužuješ. Ali mi, primorani ljubavlju, usuđujemo se slaviti veličinu tvoju. Ti to milostivo primi od nas, prvostojatelju kod prestola Presvete Trojice, i moli da se oslobodimo od svake grehovne prljavštine, kako bismo čistim srcem i ustima pevali Bogu: Aliluja!

Ikos 11.

Znajući Jovane bogoozareni, da si ti buktinja Svetlosti Nepristupačne i da si sav prepun blagodatnih darova, mi ti s radošću prinosimo ovo:

Raduj se, očeviče Svetlosti koja te ozari odozgo!

Raduj se, jer ti svetlošću dobrodetelji svojih proslavi Boga!

Raduj se, jer si objavio veleljepnu slavu Presvete Trojice!

Raduj se, jer si pokazao pravi i divni put ka nebu!

Raduj se, blagovesniče onima u adu Boga javivšeg se u telu!

Raduj se, obradovaoče pravednih duša, držanih od pamtiveka u preispodnjoj!

Raduj se, bliski prijatelju Gospoda Hrista Boga!

Raduj se, jer si ukazao svetu na Istinitu Svetlost!

Raduj se, lučezarno blistanje svetlosti evanđelske!

Raduj se, roda hrišćanskog proslavljenje!

Raduj se, odluke Božje izvršenje!

Raduj se, jer je ime tvoje slavno od istoka do zapada!

Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodnji!

Kondak 12.

Ti si imenjak blagodati, Krstitelj Gospodnji, i obogativši se njome ti se pokaza preslavni pobedonosac, jer pobedi neprijatelje i svako zlo, i svoje veliko služenje zapečati mučeničkim podvigom. Sada pak stojeći pred prestolom Cara nad carevima, moli NJega da blagovjernom narodu našem daruje pobedu nad neprijateljima i napredak u svemu, a u dobrodeteljima blagodatno ukrepljenje svima vernima koji Mu pevaju: Aliluja!

Ikos 12.

Advertisement

Slaveći Boga, koji se divno proslavi u tebi, mi te, bogoblaženi Krstitelju, hvalimo kao prisnog prijatelja Hristovog, slavimo velike podvige tvoje, veličamo mučenički kraj tvoj, i radosno ti kličemo ovo:

Raduj se, vaseljenski apostole i Novog Zaveta prvomučeniče!

Raduj se, prvi propovedniče Carstva Nebeskog, koje se otvori pojavom Hrista na zemlji!

Raduj se, jer si prorekao božansko prizivanje neznabožaca!

Raduj se, jer si objavio svetu nepoznatosti i tajne premudrosti Božje!

Raduj se, jer si se plodniji pokazao od drugih u božanskim delima!

Raduj se, jer se svetlošću dela tvojih proslavio Otac Nebeski!

Raduj se, jer spomenom svojim neizrecivo veseliš Crkvu Hristovu!

Raduj se, jer se sada bogato naslađuješ veseljem večnim!

Raduj se, jer te obasjavaju božanstvene luče Trosunčane svetlosti!

Raduj se, jer sa Bestelesnim Silama neućutno pevaš Bogu trisvetu pesmu!

Raduj se, jer sada neposredno gledaš Svetu Trojicu!

Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodnji!

Kondak 13.

O, veliki i preslavni Pretečo i Krstitelju Gospodnji Jovane, primi sada od nas ovo malo moljenje što ti prinosimo, i bogoprijatnim molitvama tvojim k Bogu izbavi nas od svakog zla i spasi od večnih muka, i učini nas naslednicima Nebeskog Carstva, da bismo vavek pevali Bogu: Aliluja! (triput)

Ikos 1.

Arhangeo Gavril što pred Bogom stoji, bi poslan i svešteniku Zahariju kada on, služeći po svome redu pred Bogom, uđe u hram Gospodnji da kadi, i stavši s desne strane kadionog oltara blagovešćaše o tvome rođenju, veliki Jovane, objavljujući Zahariji radost i veselje, i da će se mnogi obradovati tvome rođenju. Toga radi i mi, diveći se i radujući se čudesnom blagovoljenju Božjem prema tebi, sa strahopoštovanjem kličemo u pohvalu tebi:

Raduj se, povereniče neiskazane odluke Božje!

Raduj se, ispunjenje NJegovog divnog promisla o svetu!

Raduj se, jer te mnogo godina unapred Isaija proroštvom objavi!

Raduj se, davno prorečeni vesniče pred licem Gospodnjim!

Raduj se, jer si bio predodređen da budeš prorok Višnjeg!

Raduj se, rođeni po obećanju angela!

Raduj se, još u utrobi matere svoje, Duha Svetog ispunjeni!

Raduj se, pre rođenja svog za veliku službu osvećeni!

Raduj se, razrešenje roditelja od bezdetnosti!

Raduj se, sveštenika Božjeg radost i veselje!

Raduj se, izdanče kćeri Aronove!

Raduj se, bogodarovani plode molitve!

Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodnji!

Kondak 1.

Izabran od drevnih vremena da budeš preteča i krstitelj Spasitelju sveta — Hristu Bogu, Jovane Bogoslavni, tebi, koji si proslavio proslavivšeg te Gospoda, prinosimo pohvalne pesme kao najvećem između svih od žena rođenih, kao angelu u telu, kao propovedniku pokajanja, a ti pošto imaš veliku slobodu pred Gospodom, oslobađaj nas od svake nevolje i pobuđuj na pokajanje, nas koji ti s ljubavlju kličemo:

Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju Gospodnji!

(Espreso / Nportal)

Advertisement

Beograd.in, vaš neiscrpni izvor fascinantnih priča, čudnih zanimljivosti i neotkrivenih bisera širom Srbije, regiona i sveta! Zavirite u skrivene kutke Srbije, otkrijte njene tajne i uronite u njenu magičnu atmosferu. Beograd.in donosi sve što vam je potrebno da doživite Srbiju na najuzbudljiviji način. Otkrivajte, upoznajte i zaljubite se u Srbiju kroz naše nesvakidašnje priče i zanimljivosti koje će vas obogatiti iz dana u dan. Posetite nas na Beograd.in i pridružite se avanturi koja će vas ostaviti bez daha!