Da li znate zašto se Srbi prezivaju na „IĆ“: Evo odgovora

FOTO: YOUTUBE PRINTSCREEN

Većina porodica u Srbiji nosi prezime po nekom od svojih predaka iz XIX veka. Prezime ili porodično ime, rođenjem nasleđujemo od predaka. Uz ime koje nam daju na rođenju i koje predstavlja našu ličnost i nas same, prezime označava poreklo, korene i tradiciju.

Advertisements

Prezime je nastalo u drugoj polovini XIV veka. Srpska prezimena su uglavnom nastajala tako što se nastavak -ić, -ev ili -ov dodavao imenu oca, majke, dede ili nekoj drugoj osnovi. Sufiks „ić“ je slovenski deminutiv čija je osnovna uloga u stvaranju patronima i matronima:

Patronim označava da je prezime nastalo od oca (npr. prezime Jovanović je nastalo od imena Jovan na koje je dodat nastavak „ov“ što označava pripadnost i na kraju je pridodat deminutivni nastavak „ić“ što znači maleni ili mladi).

Matronim označava prezime nastalo od majke (npr. prezime Sarić – u ovom slčaju će na ima samo doda nastavak „ić“)

Advertisements

Većina porodica u Srbiji nosi prezime po nekom od svojih predaka iz 19-og veka. Uzrok ovoj pojavi leži u činjenici da su se prezimena u Srbiji do druge polovine 19-og veka menjala iz generacije u generaciju, tako da je većina stanovništva nosila prezime po imenu oca.

FOTO: WIKIPEDIA / Knez Aleksandar Karađorđević

Tako se dešavalo da u jednoj kući tri različite generacije imaju tri različita prezimena. U to vreme, stara, rodovska prezimena bila su mahom u manjini. Godine 1851. knez Aleksandar Karađorđević je doneo ukaz o nepromenljivosti prezimena, čime je u većoj meri zaustavljen proces menjanja istih.

(Izvor: Srbija Danas)

PODELI SA DRUGIMA!
Advertisements