FOTO: PIXABAY

Božje ime treba spominjati uvek i često mu se zahvaljivati na svoj dobroti njegovoj, a ne samo kada upadnemo u nevolju. Molitva koja tera sve zle sile je molitva Časnom Krstu. Ona ima veliku snagu i od velike je pomoći čoveku koji je u nevolji!

Advertisements

Molitva Časnom Krstu

Advertisements

Slava Gospode, Krstu Tvome Časnome,
Neka vaskrsne Bog, i neka se razveju neprijatelji Njegovi, i neka beže od Lica Njegova oni koji ga mrze.
Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja; tako neka izginu đavoli pred licem onih koji ljube Boga i osenjuju se krsnim znakom, i koji radosno govore:
Raduj se, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, koji progoniš đavole silom raspetog na tebi Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je sišao u pakao i satro silu đavolsku, i koji nam je darovao tebe,
Krst Svoj Časni, za proganjanje svakog protivnika. O, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, pomaži mi uvek sa Svetom Vladarkom, Djevom Bogorodicom, i sa svima Svetima zanavek. Amin!