FOTO: PIXABAY

Poslednji ovogodišnji konkurs projekta „Triple Win“ za zapošljavanje medicinskih sestara i tehničara u Nemačkoj počeo je pre nekoliko dana i trajaće do 4. oktobra. Zainteresovani medicinski radnici mogu da se prijave preko Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), a kroz ovaj projekat za odlazak na rad u Nemačku mogu da konkurišu isključivo oni sa završenom srednjom četvorogodišnjom školom i završenim stručnim ispitom.

Advertisements

Prema podacima sindikata, iz Srbije godišnje odlazi oko 800 medicinskih sestara i 750 lekara, najviše interventnih kardiologa, radiologa i anesteziologa. „Triple Win“ projekat nalazi posao isključivo za medicinske sestre i tehničare, opšteg i pedijatrijskog smera, a godišnje na ovaj način posao pronađe oko 110 ljudi, što znači da je dosad zaposlenje u Nemačkoj našlo ukupno oko 660 medicinara.

Advertisements

„Od početka godine povećan je iznos minimalne zarade medicinskih sestara, pa njihova plata u Nemačkoj sada pre nostrifikacije diplome iznosi 2.000 evra bruto, a nakon nostrifikacije 2.400 evra. Ispod ovog iznosa poslodavci koji imaju ugovor sa „Triple Win“ projektom ne smeju da ponude potencijalnim radnicima“, objašnjavaju iz projekta u razgovoru za „Blic Biznis“.

Projekat „Triple Win“ je deo Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, i radi na osnovu Sporazuma o posredovanju i privremenom zapošljavanju radnika, državljana Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj zaključenog 2013. godine između Savezne službe za zapošljavanje Savezne Republike Nemačke i Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Republike Srbije.

Advertisements
Loading...

„Sarađujemo sa više od 200 poslodavaca širom Nemačke i ovo je jedini projekat na međudržavnom nivou. Kandidati ne plaćaju nikakve nadoknade za posredovanje, a sve troškove projekta snose nemački poslodavci“, dodaju iz projekta.

Takođe naglašavaju i da „Triple Win“ radi isključivo sa osobama koje su završile školu i imaju odgovarajuću praksu.

Prijave samo preko NSZ

Advertisements
Advertisements

Prijavljivanje za učešće na projektu vrši se isključivo preko Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), koja je, pored evidentiranja svih prijava, zadužena i za proveru da li ugovor o radu, koji je ponuđen kandidatima, ispunjava sve pravne uslove prema zakonu Republike Srbije. Tako je ovo, praktično, jedini kontrolisani način odlaska u Nemačku.

„Projekat se orijentiše prema kodeksu ponašanja Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i ne regrutuje stručno osoblje iz zemalja koje i same imaju nedostatak radne snage u oblasti zdravstvene nege, niti sme da prouzrokuje nedostatak stručnog osoblja na tržištu rada u matičnim zemljama. Poznavanje nemačkog jezika nije presudno za ulazak u projekat, jer Triple Win obezbeđuje stručnu i jezičku pripremu medicinskog osoblja i to o trošku projekta“, navode iz projekta, uz napomenu da pružaju podršku i u procesu nostrifikacije diplome, kao i pri integraciji u Nemačkoj.

U ovoj zemlji trenutno živi oko 450.000 Srba, a od 2016. godine je na rad u Nemačku otišlo više od 44.000 radnika iz zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Severna Makedonija). Tada su na snagu stupili novi nemački propisi koji su olakšali zapošljavanje stranaca, posebno građana iz našeg regiona.

Advertisements
Loading...

(Izvor: Blic)

Advertisements