FOTO: YOUTUBE PRINTSCREEN

Nove iznenađujuće tvrdnje fondacije Tomas risrč uzdrmale su javnost. Oni tvrde da se planina Sinaj, na kojoj se Mojsije sastao sa Bogom u priči o Izlasku, nalazi u Saudijskoj Arabiji.

Advertisements

Planina na kojoj je Mojsije dobio 10 zapovesti na kamenim pločama nalazi se, po tvrdnjama naučnika, na severozapadu Kraljevine blizu granice sa Jordanom i to je današnja planina Džabal al-Lavz.

Advertisements

Rajan Mauro i njegove kolege istraživači tvrde da je Saudija svesna ove činjenice i da zbog toga blokiraju pristup ovoj lokaciji koju Fondacija pokušava da očuva kroz projekat Sinaj.

Advertisements
Loading...

U dokumentarcu „Pronalaženje planine Mojsija: prava planina Sinaj u Saudijskoj Arabiji“, Fondacija iznosi svoje tvrdnje i sumnje i kaže da su moguću lokaciju planine Sinaj morali da posete u tajnosti jer je ograđena i blokirana od strane vlasti u Saudijskoj Arabiji.

Mišljena su podeljena. Naučnici nisu uvereni u to da je planina Džabal al-Lavz zapravo planina Sinaj iz Bliblije, ali mnogi drugi, pa i lokalni stanovnici uvereni su u istinitost ove tvrdnje. Lokalne vlasti su ipak sprovele sopstvena istraživanja i zaključile da nije u pitanju planina Sinaj.

Advertisements
Advertisements

Ukoliko šira javnost sazna za ovu lokaciju postoji opasnost da će Saudijska Arabija preduzeti korake da uništi ovaj lokalitet od velike važnosti za sve hrišćane.

(Izvor: Beograd.in)