FOTO: WIKIPEDIA

Beleška CIA od 28. decembra 1992. godine prema kojoj visoki američki obaveštajci na sastanku govore o mogućnostima za bombardovanje Srbije i za bombardovanje hemijskih, naftnih i energetskih postrojenja, kako bi se pomoglo Hrvatima i muslimanima u ratu protiv Srba na teritorijama SFRJ zapadno od Drine, sadrži i mapu potencijalnog američkog vazdušnog napada na Srbiju.

Advertisements

Na mapi su jasno prikazani aerodromi u Srbiji i Crnoj Gori, najvažnije vojne kasarne, ali i luke Tivat i Bar. U belešci se jasno navodi da su srpski „migovi“ blizu Batajnice, Niša i Prištine.

Advertisements

– Ratno vazduhoplovstvo Srbije je okružilo te aerodrome sa protivvazdušnim sistemima. Svaki od ta tri aerodroma ima antiavionski artiljerijski bataljon i rakete zemlja – vazduh: 2K12 Kub oko Niša i Prištine i S-125 Neva oko Batajnice – piše u dokumentu. Mapu CIA na kojoj su označeni ciljevi potencijalnog američkog napada možete pogledati ispod:

FOTO: CIA

Navodi se i da bi udari na vojne kasarne morali biti brojni da bi imali efekta, a navodi se i da bi prouzrokovale veliki broj civilnih žrtava zbog lokacija na kojem se kasarne nalaze.

Advertisements
Loading...

– Napad na srpske mornaričke baze (Tivat i Bar) bi imao mali efekat na borbe u Bosni – piše u belešci.

(Izvor: Srbija Danas)