Kategorije: Pravoslavlje

Ništa nije nemoguće ako imaš veru: 12 moćnih životnih lekcija Isusa Hrista

FOTO: WIKIPEDIA

Zašto će onaj koji ima dobiti još, a zašto, opet koji nema nikad neće ni imati? Ovo nije prokletstvo već nauka za život.

Advertisements

Ovde se ne radi o religiji, već o stvarnim životnim lekcijama koje se mogu primeniti u praktičnom životu i koje nam vrlo brzo mogu doneti vidlјive rezultate. Isusova mudrost je stvarna, primenlјiva i uzvišena. Nјegov primer je nadahnjujuć svima koji teže duhovnim sferama. Izdvojili smo 12 snažnih Isusovih citata:

1. Biti velik znači služiti

“Znate da oni koji se smatraju vladarima gospodare narodima i velikaši ih drže pod svojom vlašću. A među vama neka ne bude tako! Nego ko god hoće biti velik među vama, neka vam bude sluga, i ko god hoće biti prvi među vama, neka bude rob svima! Jer ni Sin čovečji nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život dade kao otkupninu za mnoge.” Marko 10:43-45. Ovo je tajna velikog vođstva. Vođstvo nije stvar vladanja već služenja drugih. Kad dajete drugima, u vašem životu nikada neće nedostajati onoga što je dobro.

2. Za brigu postoji lek

“Pogledajte ptice nebeske, jer one ne siju niti žanju niti skuplјaju u žitnice, a ipak ih vaš Otac nebeski hrani. Zar niste vi vredniji od njih? Ko od vas može zabrinutošću svojom imalo produžiti svoj životni vek? I za odeću, zašto ste zabrinuti? Posmatrajte lјilјane u polјu, kako rastu! Ne muče se niti predu, ali kažem vam da ni Salamun u svoj slavi svojoj nije bio odeven kao jedan od njih. A ako Bog tako oblači bilјe polјsko, koje danas jest, a sutra se u peć baca, neće li još pre vas, maloverni?

Zato nemojte biti zabrinuti i govoriti: „Šta ćemo jesti?“ ili „Šta ćemo piti?“ ili „Šta ćemo obući?“ Jer svim tim zaokuplјeni su neznabošci. A Otac vaš nebeski zna da vam je sve to potrebno.” Matej 6:23-32. Radosno je živeti bezbrižni život. Teskoba je ubica. I stoga, suočite se sa svakim danom, znajući da ako može postojati tako divan i veličanstven svet, nema razloga za brigu. Pogledajte samo prirodu oko sebe i zaklјučite sami.

Advertisements

3. Ljubav sve pobeđuje

“Učitelјu, koja je najveća zapovest u Mojsijevom zakonu?” “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojom!” “To je prva i najveća zapovest.” “Druga, jednako važna, glasi: “Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe!” “Sve druge zapovesti i svi zahtevi proroka proizlaze iz tih dvaju zapovesti.” Matej 22:36-40 Takođe: “Ako te ko prisili jednu milјu, pođi s njim dve. Ko od tebe šta zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš.”

“Čuli ste da je rečeno: Ljubi bližnjeg svog, a mrzi neprijatelјa. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelјe, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako lјubite one koji vas lјube, kakva je korist? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravlјate samo braću, šta lično činite? Zar to isto ne čine i pogani?” “Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!” Matej 5:41-48

Što se tiče lјubavi, ponuđene su tri smernice: Ljubi Boga. Ljubi bližnjega svoga. Ljubi svoje neprijatelјe. Prvi korak napred za razvoj ove lјubavi u našem životu je naučiti kako se moliti. Molitva je delenje svog srca s nekim ko je veći od nas, prihvatanje Nјegovog autoriteta i prepoznavanje Nјegove lјubavi prema nama i svim ostalim živim bićima.

4. Sledite zlatno pravilo

“Sve, dakle, šta želite da lјudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.” Matej 7:12. Zapitajte se šta želite da lјudi učine za vas, a zatim preuzmite inicijativu i učinite vi to za njih. Koji divan princip. Samo učinite ono što želite da bude učinjeno. Često se dobro delo neće vratiti od onoga kome ste ga učinili, ali vratiće se iz nekog kutka ovog čudesnog svemira u kojem živimo.

Advertisements

5. Pitajte ono što vam treba

“I ja vama kažem: Ištite i daće vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Zaista, ko god ište, prima; i ko traži, nalazi; i onomu ko kuca, otvoriće se.” Luka 11:9-10. Nemojte se cenkati s Bogom. Budite direktni. Pitajte za ono što vam je potrebno. Ovo nije igra mačka i miša, ili skrivalice, Usudite se pitati. Moć se nalazi u postavlјanju pitanja. Ne kažemo da trebate Bogu predstaviti božićnu listu poklona, ali pitajte stvari koje su bitne, očekujte da čujete odgovor i budite spremni da ga prihvatite. Kad nas deca nešto pitaju, mi kao roditelјi ne možemo odoliti, a da se ne potrudimo i damo im najbolјe što im možemo ponuditi, zar ne?

6. Ne sudite

Advertisements

“Ne sudite da ne budete suđeni! Jer sudom kojim sudite bićete suđeni. I merom kojom merite meriće vam se. Što gledaš trun u oku brata svoga, a brvna u oku svome ne opažaš? Ili kako možeš reći bratu svomu: „De da ti izvadim trun iz oka“, a eto brvna u oku tvom? Licemjere, izvadi najpre brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro videti da izvadiš trun iz oka bratova!” Matej 7:1-5 “Ne dajte svetinje psima! Niti svoga biserja bacajte pred svinje da ga ne pogaze nogama pa se okrenu i rastrgaju vas.” Matej 7:7

Nemojte kriviti lјude, skakati na njihove neuspehe i kritikovati im mane – osim ako, naravno, ne želite isti tretman. Taj duh ima svojstvo bumeranga. Tako je lako videti mrlјu na licu svog komšije biti nesvestan ružne grimase na svom. Imate li hrabrosti reći, “Dopusti mi da ti očistim lice”, kada je vaše vlastito lice iskrivlјeno prezirom? Ukoliko sudimo drugima imamo sindrom „svete“ bolesti “Ja sam svetiji od tebe.” Kada u nekoga upirete kažiprstom, setite se da su ostala tri prsta usmerena prema vama. Oduprite se takvom mentalitetu.

7. Držite reč

„Vaša reč neka bude: „Da, da, – ne, ne!“ Šta je više od toga, od Zloga je.” Matej 5:37. Kada manipulišete rečima da bi bilo po vašem, to nije dobro. Ako možete reći da – recite da. Ako to ne možete – onda recite ne. Nemojte lagati kad znate da ne možete učiniti ono što ste obećali. Reč „ne“ može biti vaš najveći oslobađajući prijatelј, ako je koristite mudro. Ne možete učiniti sve. A ako kažete „da“ pobrinite se da učinite ono što ste rekli – čak i ako je to nezgodno. To gradi dubinu karaktera u vašem biću i poverenje onih oko vas.

Advertisements

8. Dajte u tajnosti

“Ti, naprotiv, kada daješ milostinju – neka ti ne zna levica šta čini desnica, da tvoja milostinja bude u tajnosti.” Matej 6:3-4. Kada nekome pomažete, ne razmišlјajte o tome kako to izgleda. Učinite to tiho i u tajnosti. Nemojte „na sva zvona“ o svojoj milostivosti. Naučite umetnost davanja u tajnosti.

9. Oprostite

“Zaista, ako vi otpustite lјudima njihove prestupe, otpustiće i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite lјudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prestupaka.” Matej 6:14-15. U molitvi postoji veza između onoga što Bog čini i što vi radite. Ne možete dobiti oprost od Boga, na primer, bez da vi takođe oprostite drugima. Ako odbijete da učiniti svoj deo, uskraćujete sebi i onaj s Božje strane. Oprostiti drugima je oslobođenje od lanaca neoprostivosti. „Oprosti“ je ponekad najteža reč, ali kad je jednom kažete, oslobođeni ste. Nemojte čekati da se drugi izvinu vama. Vi vodite i budite prvi koji će ponuditi ruku oproštaja. Tu se ne radi o tome ko je u krivu, a ko u pravu, već o životu ispunjenom slobodom.

10. Govorite Božje reči

Advertisements

“Dobar čovek iz riznice dobre vadi dobro, a zao čovek iz riznice zle vadi zlo. A kažem vam: za svaku bezrazložnu reč koju lјudi kažu daće račun na Dan sudnji. Zaista, tvoje će te reči opravdati i tvoje će te reči osuditi.” Matej 12:35-37. Svaka nemarno izgovorena reč će se vam se vratiti. Reči su snažne; uzmite ih za ozbilјno. Reči mogu biti vaše spasenje, ali takođe i vaša propast. Smrt i život su u moći jezika, tako da reči koristite mudro. Analizirajte reči koje ostavlјaju vaše usne. Jesu li one pozitivne? Ili su pune negativnosti i osuda? To je ozbilјna stvar pa obratite pažnju na ovaj savet. Tu leži razlika između spasenja i prokletstva ovde na zemlјi, a kamoli u celoj večnosti.

11. Ništa nije nemoguće, ako imaš veru

“Zbog vaše malovernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: „Premesti se odavde onamo!“, premestiće se i ništa vam neće biti nemoguće.” Matej 17:20. Kad biste imali tračak vere, mogli biste pomicati planine. Vera je mala reč, ali moćna. Vera je poverenje u nekoga većeg od sebe, poverenje u sposobnosti koje su smeštene u vama, te poverenje da sa svakim korakom napred pronalazite svoj put prema svojim snovima i cilјevima. Uz još mrvicu postojanosti možete samo izaći kao pobednik.

12. Koristite ili izgubite

“Zaista, kao kad ono čovek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj, naprotiv, koji je primio jedan ode, otkopa zemlјu i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: „Gospodaru! Pet si mi talenata predao.

Advertisements

Evo, drugih sam pet talenata stekao!“ Reče mu gospodar: „Valјaš, slugo dobri i verni! U malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!“ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: „Gospodaru! Dva si mi talenta predao.

Evo, druga sam dva talenta stekao!“ Reče mu gospodar: „Valјaš, slugo dobri i verni! U malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.“ A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: „Gospodaru! Znadoh te: čovek si strog, žanješ gde nisi sijao i kupîš gde nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlјu. Evo ti tvoje!“ A gospodar mu reče: „Slugo zli i lenji! Znao si da žanjem gde nisam sejao i kupîm gde nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.

„Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onome koji ima još će se dati, neka ima u izobilјu, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.“ Matej 25:14-30

To je poput imućnog čoveka koji odlazi na duži put. On je pozvao svoje sluge i delegirao im odgovornosti. Jednom je dao pet hilјada dolara, drugom dve hilјade, trećem hilјadu, zavisno o njihovim sposobnostima. Zatim je otišao. Prvi sluga je odmah otišao na posao i udvostručio ulaganje. Drugi je učinio isto. Ali, čovek s jednom hilјadom je iskopao rupu i pažlјivo pokopa gospodarev novac. Nakon dugog izbivanja, gospodar tih triju službenika se vratio. Onaj kome je dao pet hilјada dolara mu je pokazao kako je udvostručio svoju investiciju. Gospodar ga je pohvalio i učinio svojim partnerom.

Isto je učinio i s drugim slugom. Sluga kojem je dao hilјadu dolara je rekao: Gospodaru, bojao sam se da bi vas mogao razočarati pa sam pronašao dobro mesto za skrivanje i osigurao novac. Ovde je, sigurno do poslednjeg centa.” Gospodar ga je ukorio i rekao: “Kriminalno je biti toliko oprezan. Ako si znao da ja tražim najbolјe, zašto nisi učinio barem najmanji trud? Mogao si barem oročiti novac na banci pa bih dobio neku malu dobit. Tu hilјadu daj mome prvom slugi koji je najviše riskirao.”

Advertisements

Svako od nas je obdaren određenim darom ili prirodnim talentom koji zahteva korištenje. Ako ne uspete iskoristiti onda ćete ga izgubiti. Što god da radite, nemojte se upoređivati s nekima koji izgledaju kao da su dobili hrpu talenata. Koristite onaj koji vi imate i razvijajte ga. On predstavlјa vašu ličnu snagu, a poput mišića, najbolјi način za razvoj snage u vašem životu je tako da ga koristite. I stoga, u svakoj prilici ga koristite – i na taj način ga nikada nećete izgubiti. Zapravo ćete pobolјšati svoju poziciju i postati lider u vašem izabranom području delovanja

(Izvor: Mediji)

Advertisements
Advertisements
  Instalirajte Beograd.in aplikaciju i osvojite vredne nagrade! Budi human - pomozi! Prestanite da radite za druge!
Podeli

Najnoviji tekstovi

DESETKOVANO STANOVNIŠTVO Čeka li nas isti scenario? Evo kako su se ZAVRŠILE velike svetske pandemije kroz istoriju

Sa nastankom prvih ljudskih civilizacija, počele su da se šire i zarazne bolesti. Veliki broj ljudi koji živi u neposrednoj…

Ekološka kuća od drvenih cigala: Da li je ovo montažna kuća budućnosti?

I ekološki i ekonomičan način gradnje! Savremeni načini izgradnje montažnih kuća često nas iznenade, ali drvene cigle su pravo čudo,…

Odlučio je da pretvori stari tavan u orman za svoju ženu, posle tri nedelje rada pokazao je rezultate – NESTVARNI SU

Transformacija jednog tavana u orman iz snova oduševila je ekipu na društvenim mrežama i prikupila skoro pola miliona lajkova na…

Mudrosti ruskog pisca koje treba čitati IZNOVA: “Nije sramota biti siromašan! Sramota je biti jeftin”

Vasilij Šukšin bio je ruski pisac i umetnik kojeg otadžbina nikada nije zaboravila, jer je ostao da večno živi kroz…

NAJGENIJALNI TATA IKAD! Njegova deca su htela bazen: Napravio im je sjajnu stvar

Ako kao dete niste imali bazen, verovatno ste celo leto proveli u dvorištu prijatelja kome su roditelji to mogli da…

Čuvajte decu! Ova popularna aktivnost je povezana sa mnogim bolestima

U Sarajevu, i ne samo u Sarajevu, nego u gotovo svim gradovima Bosne i Hercegovine , vrlo je teško proći…

„Nije ovo Beograd i nije više 1999. godina“ KINEZI UPUTILI MOĆNU PORUKU VAŠINGTONU

Nakon nedavnog zatvaranja američki konzulat u Čengduu danima je bio stecište ne samo radoznalaca već stanovnika ovog dela Kine koji…

Nova prevara kruži Fejsbukom u Srbiji – ako vam ovo STIGNE kao poruka NE OTVARAJTE

Na Fejsbuku se ovih dana pojavila nova prepredena prevara, a oni koji su je smislili, odlično su razradili šemu po…

OPŠTA POMAMA u Srbiji napravila internet fenomen: Ne, ne postavljajte ove reči na Fejsbuk

Svake godine, makar jedanput, na Fejsbuku se pojavi cirkularna poruka koja od vas zahteva da uradite nešto što vaš nalog…

RUSKI MILIJARDERI OVAKO VASPITAVAJU SVOJU DECU: Morate da pročitate ovo, VEOMA JE POUČNO

Bogatstvo ruskih oligarha je toliko veliko da bi njihovo udruživanje bilo dovoljno za život nekoliko generacija. Neki milijarderi pripremaju svoje…

OZBILJNO UPOZORENJE SRPSKOG LEKARA: Poslušajte reči dr Nemanje Damjanova

Direktor Instituta za reumatologiju Nemanja Damjanov izjavio je danas da se u toj instituticiji ne oseća smanjenje broja pacijenata, da…

OČISTITE SVOJE KRVNE SUDOVE ODMAH! Ovaj napitak sklanja toksine i jača imunitet, sada je potreban više nego ikada

Naučnici su istraživali zašto deca tako dobro podnose korona virus i došli su do zaključka da oni imaju čiste krvne…

ANDREA JE HEROJ SRBIJE: Ono što je učinila VRAĆA VERU U LJUDE

,,Moram da se zahvalim mojim drugarima koji su mi pomogli u organizaciji.Oni su i sami dovodili svoje prijatelje i drugove…

ALKANCI SU POSEBNA SORTA LJUDI: Prepoznaćete ih po ovim SMEŠNIM osobinama koje svi poseduju

Balkanci su specifična grupa. O njihovim dogodovštinama priča ceo svet, a evo i načina da prepoznate nekoga ko dolazi sa…

Gabrijelu iz Venecuele je PANDEMIJA ZAROBILA U BEOGRADU: Evo koju je VAŽNU STVAR primetila kod Srba

Onaj ko je pandemiju korona virusa i izolaciju celog sveta dočekao u svojoj zemlji i sa svojom porodicom može se…

Novinarka Crnogorca pitala za stanje u Sutomoru, odgovor postao hit: Evo, sad kad smo se oslobodili Srba…

Korona virus i tenzija koja vlada na relaciji zvanični Beograd - Podgorica, već nekoliko meseci, eskalirala je zatvaranjem granica za…

Novo istraživanje upozorava na opasan nivo koncentracije olova u krvi kod dece

Svako treće dete širom sveta ima koncentracije olova u krvi u nivoima koji mogu dugoročno naštetiti zdravlju, otkrila su nova…

Strani mediji o oružju koje „uliva strah“: Pojavom S-500 nastupiće nova era dominacije Rusije

Egipatsko izdanje „Sasapost“ piše da će pojavom ruskih protivvazdušnih raketnih sistema S-500 „Pormetej“ nastupiti nova era dominacije Rusije na tržištu…

Nemačka naoružava KiM topovima i raketnim sistemima – uz mig Angele Merkel

Dok s jedne strane, Nemačka propagira pregovore između Prištine i Beograda, s druge strane, ugovara sa Kosovom kupovinu oružja i…

Psihijatar objašnjava: Evo kako da postupite ako vaši bližnji ne shvataju ozbiljno koronu i ne nose maske

Pandemija korona virusa je paralisala planetu, a kraj se još uvek ne nazire. U ovoj haotičnoj i neizvesnoj situaciji najbitnije…

Duško je ispitao da li se „5G antene kriju u maskama“, a onda je taj njegov „eksperiment“ postao ČIST HIT NA SRPSKOM INTERNETU

Duško Milošević iz Beograda postao je pravi viral na Tviteru kada je kroz primer jedne od teorije zavera pokazao koliko…

Tucite svoju decu čim primetite da počinju da liče na vas: Legendarni Duško Radović je imao pravi recept za vaspitanje dece

Dušan Duško Radović bio je srpski pesnik, pisac, novinar, aforističar i TV urednik. Neka od njegovih napoznatijih dela su: “Kapetan…

KATASTROFA U NAJAVI: Nemačka zaustavlja priliv radne snage sa Balkana?

Zbog rastućeg broja nezaposlenosti u korona virus krizi, vladajuća nemačka CDU/CSU namerava da smanji dalju imigraciju radne snage na osnovu…

Američki ekspert: Do kraja godine dolar će propasti

Američki ekspert za ekonomiju i finansije Alasder Makleod izjavio je da bi do kraja 2020. godine kupovna moć američkog dolara…

Tajni ugovor: Amerikanci poslali oklopna vozila Prištini

Drugi deo kontingenta oklopnih vozila iz Sjedinjenih Američkih Država stigao je na Kosovo i Metohiju, potvrdio je komandant Kosovskih bezbednosnih…

Za samo tri dana prestao sam da pušim: Našao sam metodu koja 100 posto deluje

Svi moji prijatelji pušači pokušali su istu metodu i svi su uspeli - ostavili smo cigarete za 3 dana. Lično…

Govor Kijanu Rivsa o kojem ne prestaje da se priča: Mrzim ovaj svet u kojem muškarci oblače svoje žene kao prostitutke

Mrzi svet u kojem žene neće decu, a muškarci ne žele porodicu. Gde klinci sebe smatraju uspešnim dok se voze…

NEPROCENJIVO OTKRIĆE: Dvor srpske kraljice Jelene Anžujske otkriven na dnu veštačkog jezera Gazivode

Međunarodni tim podvodnih arheologa i naučnika, posle višemesečne pripreme i pretrage, ispod površine ovog jezera na severu Kosova i Metohije…

Regulišite težinu i zaštitite srce: Ovo je najzdravija grickalica na svetu

O orašastim plodovima u kontekstu zdrave hrane se u poslednje vreme govori sve više, a nutricionisti navode bezbroj razloga koji…

KAD JE STIGLA – ŠOK! Zbog onog što su napravili na pici, radnici ODMAH dobili otkaz

Džejson Laska i njegova supruga Misti neprijatno su se iznenadili kada su otvorili kutiju sa picom koju su bili naručili…

NEŠTO JAKO OPASNO! Gomila lišća, ili… Mnogi odustanu od pretrage! Možete da uočite šta je na fotografiji?

Na prvi pogled biste rekli da je ovo fotografija tla prekrivenog lišćem i da na njoj nema apsolutno ništa zanimljivo…

AMERIKANCI PRESTRAVLJENI RUSKIM PROJEKTILIMA: Vašington zahteva da Moskva prekine projekte Burevestnik i Posejdon

U maju je Bilingsli izjavio da Rusija treba da prekine pet novih programa: Kindžal, Sarmat, Avangard, sistem Posejdon i Burevestnik.…

SPREMNI DA NAM PRODAJU NOVE PVO SISTEME! Ruski vojni stručnjak OTKRIVA DETALJE, Moskva čuva NAŠE INTERESE

Naši partneri iz Srbije su izrazili interesovanje da nabave i druge sisteme PVO i mi smo spremni da udovoljimo Srbiji…

Znate li zašto su neka jaja bela, a neka smeđa? Odgovor će vas iznenaditi

Jaja su jedna od omiljenih namirnica kod mnogih. Često su deo svakodnevnog jelovnika, bilo da ih pripremamo samostalno ili koristimo…

EVO KO NAJVIŠE ZARAĐUJE NA PANDEMIJI: Dok svi prate teorije zavere kako je nastala korona, jedan čovek trlja ruke

Ako se krene od teorija zavera po kojima je virus korona izmišljen da bi neko zaradio, onda ga je iz…

Zašto Bog ne čuje vaše molitve: Ovde leži i problem i rešenje

Kada stvari ne idu onako kako želite ili kada molitve ostaju bez odgovora - ovo je možda Božji način da…

Genijalan stav poznatog glumca (80) o starenju: Ovo morate da pročitate

On je povukao crtu i odlučio da više neće trpeti ljude koji ga nerviraju, niti će se nasmešiti ikome ukoliko…

Nedostatak ovog MINERALA dovodi do DEPRESIJE i MUČNINE, a najviše ga ima u ovim plodovima

Bitno je konzumirati namirnice koje ga u svom sastavu sadrže u velikim količinama. Bez magnezijuma ne možemo normalno da funkcionišemo,…

Od trošnog dnevnog boravka napravio mesto za uživanje: Srušio sve od poda do plafona

Odlučio je da trošni i mračni dnevni boravak sa trpezarijom reonovira. Posao je trajao punih 5 meseci, ali isplatilo se.…