Kategorije: Zanimljivosti

Neoprostive gramatičke i pravopisne greške: Rešavamo najčešće jezičke nedoumice u srpskom jeziku

FOTO: PIXABAY

Na skoro svakom internet forumu postoji tema jezičkih nedoumica i grešaka, gde se u najsitnije detalje raspravlja o najtananijim i najsitnijim gramatičkim i praopisnim začkoljicama, u koje ponekad nisu sigurni ni oni kojima je jezik profesija.

Advertisements

Kao rezultat standardizacije i normiranja jezika, pojavljuju se različiti priručnici, gramatike i pravopisi. Međutim, pravila data u navedenim priručnicima nisu definitivna.

Jezik se stalno menja iz različitih razloga, a zadatak lingvista je da te promene prate i one koje su dobre i opravdane-prihvate, a one koje nisu-isključe iz standarda. Ovo su najčešće nedoumice koje se javljaju:

Negacija uz glagole se piše odvojeno
„Neznam, neželim, nemogu“ su katastrofalne nepravilnosti. Pravilno je „ne znam“, „ne želim“, „ne mogu“. Izuzetak su reči „neću“ i „nemoj“ koje se pišu sastavljeno.

Negacija uz prideve se piše sastavljeno
„Ne srećan“, „ne umoran“, „ne zadovoljan“ su nepravilni oblici. Pravilno je „nesrećan“, „neumoran“, „nezadovoljan“.

Prezent glagola „biti“
Pravilno je „ja bih, ti bi, on/ona bi, mi bismo, vi biste, oni bi“. Sve ostalo je nepravilno.

Kada se rečca „li“ odvaja
„Da li“, „je li“, a ako pišemo u skraćenom obliku takođe sastavljeno da l’, je l’ (nipošto se je l’ ne meša sa jer!)

Advertisements

Jednina reči čitaoci, branioci, primaoci…
Čitalac, branilac, primalac, a nikako čitaoc i slično.

Hvaliti i faliti
Kada vam nešto nedostaje, onda vam fali, a kada je neko nešto dobro uradio, onda se on hvali.

Hoćemo ili nećete?
Uvek i isključivo – piše se zajedno.

Slovo J, da ili ne?
Slovo J je suvišno u prošlom vremenu (učio, radio, bio), ali je neophodno u prisvojnim zamenicama – moje, tvoje.

Glasovne promene
Pravilno je reći potpredsednik, a nepravilno je napisati podpaliti, hrvacki, svecki, srbski…

Superlativ je uvek jedna reč
Najbolji, najjači, najslabiji, a ne naj bolji, naj jači, naj slabiji…

Advertisements

ODVOJENO I SASTAVLJENO PISANJE REČI 

 • Ako je rečca li povezana s karakterom rečenice ili sa glagolom, piše se odvojeno: Da li si tu? Je li tako? U razgovornom stilu se javlja i uzrečica je li koja se takođe piše odvojeno, a u množini se upotrebljava i oblik jelte.
 • Rečca ne za negiranje se ne spaja s glagolima: ne znam, ne shvatam… Izuzeci su glagoli: neću, nemam, nemoj, nisam.
 • Odvojeno se piše rečca i te koja služi za isticanje: i te kako.
 • Kod prideva i imenica rečca ne srasta sa drugom reči, pa tako imamo nečoveka, neznanje, nezrelog ili nepismenog, a ne – ne čoveka, ne pismenog…
 • Zamenice sa ni se pišu spojeno bez predloga, ali kada se upotrebe s predlogom, on razdvaja sastavnice: ni od koga, ni u što, ni sa čim.
 • Pomoćna reč put piše se spojeno sa brojevima jedan, dva i tri: jedanput, dvaput, triput, ali odvojeno uz višečlane brojeve čiji je poslednji član jedan, uz redne brojeve i zamenice: trideset i jedan put, prvi put, ovaj put; dok se oblik puta uvek piše odvojeno: dva puta, tri puta, nekoliko puta.
 • U spojevima predlog-imenica, spojeno se pišu nova, pomerena značenja konstrukcije: naprečac, zauzvrat.
 • Odvojeno se piše u kratko vreme, ali u značenju sažeto, piše se spojeno: ukratko.
 • Sastavljeno se pišu spojevi prideva koji čine tesnu vezu, podrazumevanu smisaonu celinu: ćirilometodijevski jezik.
 • Odvojeno se pišu predloške veze s ličnim zamenicama: preda mnom, sa mnom, uza me.

PISANJE REČI SA CRTICOM

 • Kada je reč o terminu e-mail / email / mail, u srpskom jeziku, pravilno je reći i pisati imejl ili mejl. Imejl-adresa se piše sa crticom.
 • Prefiksoid radio koji se odnosi na zračenje, piše se spojeno: radioaktivnost, ali onaj koji se odnosi na radio/radijski, piše se sa crticom: radio-televizija.
 • Prefiksoid foto koji se odnosi na fotografije piše se spojeno kada je druga sastavnica nesamostalna: fotograf, ali sa crticom ako je druga sastavnica samostalna: foto-atelje, foto-kopija, foto-montaža.
 • Sastavljeno se piše složenica sa prefiksoidom auto kada znači-samo ili sopstveni: autoportret, autobiografija, ali kao skraćenica od automobil ili automobilski, piše se sa crticom: auto-trke, auto-put, auto-kamp.
 • Ako se dva formanta pojave udvojeni ili u proširenim vezama, normira se odvojeno pisanje: auto i moto trke.
 • Kada se imeničke i pridevske izvedenice kombinuju s brojevima da bi se izbegle duge reči, deo pisan ciframa se s drugim delom povezuje crticom: 48-časovni, 30-satni.
 • Crtica se piše kao spojni znak između drugog dela složenice ili izvedenice i prvog njenog dela izraženog ciframa: 75-godišnjak.
 • Pravopis propisuje da je bolje pisati dvadesetak slovima, nego 20-ak.
 • Kada su u pitanju uzvici, spojeno se piše uzvik upomoć, a primeri poput jao-jao, tip-top, hm-hm se pišu sa crticom.
 • Spojevi kod leksike stranog porekla se prilagođavaju pravilima srpskog jezika ili se prenosi pravopis iz jezika iz kojeg se reči preuzimaju u slučaju da je spoj značenjski neprozirni: bajpas, rentakar, fusnota.
 • Pravilno je pisati zookultura, zoologija, ali zoo-vrt kao skraćenicu od zoološki vrt.
 • Lekseme s prefiksoidom video pišu se spojeno kada je druga sastavnica nesamostalna ili značenjski neprozirna: videoteka, ali sa crticom video-plejer kada je druga sastavnica samostalna.
 • Kada su u pitanju tradicionalna i njima slična relativno novija stilska skraćenja kod kojih se prva sastavnica (imenica) oseća kao pridev, pišu se sa crticom: fiks-ideja, set-lopta, set-meč lopta.
 • Udvojena ženska prezimena se, kao i udvojena muška, pišu odvojeno: Olga Petrović Kojić
 • Kombinacije različitih boja pišu se sa crticom: crno-žuta
 • Složenice za obeležavanje nijansi se pišu spojeno: zelenkastoplav, tamnozelen.

Ove reči se javljaju kao najčešće nedoumice: Evo koje se pišu spojeno, koje odvojeno, a koje sa crticom:

Advertisements

1. Rećiću ili reći ću, doćiću ili doći ću i slično?
Ako se neka reč u infinitivu završava na „ći“, onda se piše odvojeno. Znači: pomoći ću, ali pogledaću, prihvatiću, pripaziću…

2. Naprimer ili na primer?
Piše se odvojeno – na primer.

3. Sve jedno ili svejedno?
Piše se spojeno, svejedno, ako koristimo reč da istaknemo da su neke dve stvari podjednako moguće. Odvojeno se piše u ustaljenim izrazima koji ne izražavaju podjednake mogućnosti nečega kao što su: sve jedno te isto, sve jedno za drugim i slično.

4. Dobro došli ili dobrodošli?
Kao izraz dobrodošlice piše se odvojeno: „Dobro došli, dragi gosti!“. U slučajevima kada se koristi da izrazimo da nam je nešto potrebno i da bismo ga drage volje prihvatili, piše se spojeno. Primer: „Prilozi su dobrodošli“

Advertisements

5. Preda mnom ili predamnom?
Kao i svi izrazi koji sadrže reč „preda“, piše se odvojeno preda mnom.

6. Zamalo ili za malo?
Koriste se oba, ali u različitim situacijama. Spojeno se piše kada ga koristimo kao sinonim za nešto što se gotovo desilo, ali ipak nije: „Zamalo da se onesvestim!“ (ali nisam). Odvojeno se piše kada se nešto za malo NIJE desilo, ali ipak jeste: „Za malo sam promašio metu!“ (Ipak sam promašio). Razlika u značenju vidi se u sledećem primeru: „Zamalo sam propustio voz!“ (ali ipak sam ga uhvatio) i „Za malo sam propustio voz!“ (skoro sam stigao ali mi je otišao).

7. Ponekad ili po nekad?
Pravilno je ponekad.

8. Kad god ili kadgod?
Oba su pravilna.

9. Nadalje ili na dalje?
Pravilno je nadalje.

Advertisements

10. Ne dam ili nedam?
Pravilno je odvojeno, ne dam.

11. Ionako ili i onako?
Pravilna su uglavnom oba, osim u izrazima kao što je: „I ovako i onako nekako ćemo uspeti.“

12. Da li ili dali?
Kao upitna rečca pravilno je odvojeno: „Da li vidiš onu pticu?“, ali kao glagol „dati“ u trećem licu množine piše se, naravno, spojeno: „Dali su mi dobra sedišta.“

13. Samnom ili sa mnom?
Pravilno je odvojeno, sa mnom.

14. Apropo ili a propo?
Iako je u svom izvoru odvojeno, po našem pravilu pravilno je pisati spojeno, odnosno apropo.

Advertisements

15. Malo pre ili malopre?
Malopre se piše ako je u pitanju prilog koji znači maločas. Ali ako hoćemo da kažemo da se nešto dogodilo malo pre nečega drugog, piše se odvojeno. „Stigao sam malo pre radnog vremena.“

16. Itekako ili i te kako?
Pravilno je odvojeno, i te kako.

17. Vi bi ste ili vi biste?
Pravilno je „vi biste“.

18. Lap top ili laptop?
Pravilno je laptop.

19. Rent-a-kar ili rentakar?
Pravilno je rentakar.

Advertisements

20. Nijedna ili ni jedna?
Koriste se oba. Najčešće se piše spojeno, osim kada želimo da naglasimo značenje. Recimo: „Nijedna ptica nije crna“, ali zato „Ni jedna ni druga ptica nije crna“.

21. Jel ili je l’?
Koriste se oba, mada pravopisi preporučuju spojeno pisanje.

22. Posle podne ili poslepodne?
Kao vremenska odredba piše se odvojeno: „Doći ću posle podne.“, a kao imenica spojeno: „Nije ga bilo čitavo poslepodne.“

23. Po malo ili pomalo?
Kao prilog koji označava malu količinu ili određenu meru piše se spojeno: „To je pomalo smešno.“ U distributivnom značenju piše se odvojeno: „Svako je dobio po malo mleka.“

24. Dabogda ili da bog da?
Pravilno je spojeno, dabogda.

Advertisements

25. Ustvari ili u stvari?
Piše se odvojeno, u stvari.

26. Za ništa, nizašta ili ni za šta?
Pravilno je u tri odvojene reči: ni za šta.

27. Bezveze ili bez veze?
Pravilno je odvojeno, bez veze, kada je u pitanju spoj predloga „bez“ i imenice „veza“. „Ostao sam bez veze.“ U slučaju prideva „bezvezan“ piše se spojeno: „Bezvezna priča“.

28. Godinu i po ili godinu ipo?
Pravilno je godinu i po.

29. Laboratorija ili labaratorija?
Pravilno je laboratorija.

30. Vegeterijanac ili vegetarijanac?
Pravilno je vegetarijanac.

31. Ubuduće ili u buduće?
Ako koristimo kao prilog, onda se piše spojeno, ubuduće. „Ubuduće karte će koštati dvostruko više.“ Ako koristimo kao spoj predloga i prideva, onda ide odvojeno: „Uzdam se u buduće uspehe.“

PLEONAZAM (upotreba suvišnih reči u govoru i pisanju)

 • Čak šta više – Pravilno je čak ili štaviše.
 • Često puta – Pravilno je često ili više puta.
 • Kao na primer – Pravilno je kao ili na primer.
 • Izađi napolje– Dovoljno je reći izađi.
 • Siđi dole – Dovoljno je reći siđi.

PISANJE VELIKOG SLOVA

 • Dodaci uz imena kao što su ustaljeni atributi, titule i slično, koji su sastavni deo imena ili se upotrebljavaju umesto njega, pišu se velikim slovom: Don Žuan, ali u opštem značenju donžuan – zavodnik.
 • Velikim početnim slovima pišu se imena etničkih grupa, nacionalnih manjina i slično: Južni Sloveni, dok se malim početnim slovom piše prva reč u sklopovima gde prva reč ima značenje atributa: stari Rimljani.
 • Imena planina i drugih uzvišenja, nizija, polja, kotlina, poluostrva i zaliva koja su dvočlana, samo se prva reč piše velikim slovom: Fruška gora, Panonska nizija, Pančićev vrh.
 • U značenju zajednica manastira, obe reči se pišu velikim slovom: Sveta Gora.
 • Pridevi izvedeni sufiksima koji nisu -ov, -ev i -in se pišu malim slovom: srpski, božji, božićni, uskršnji, ali se u formulaciji u čestitkama ustalilo: Srećni Božićni i Novogodišnji praznici.
 • U nazivima saveza država ili regionalnih organizacija, samo se prva reč piše velikim slovom: Evropska unija, Evroazijska unija.
 • Velikim slovom pišu se imena iz umetničkih dela, simbolička imena ličnosti iz javnog delovanja: Deda Mraz, Pipi Duga Čarapa, Kosovka Devojka, Duško Dugouško…
 • Nazivi vrste robe, artikala, odnosno serijskih proizvoda, lekova i slično, bez obzira na to da li su poreklom vlastita imena ili ne, pišu se malim početnim slovom: šampanj / šampanjac (penušavo vino), skandinavka (vrsta skandinavke), vat i tesla (merne jedinice, prema imenima zaslužnih naučnika)
 • Malim slovom pišu se nazivi koji označavaju versku, rasnu, antropološku, ideološko-političku, stručni ili neku drugu pripadnost: hrišćanin, pravoslavac, musliman, crnac, kromanjonac, komunista, partizan, četnik, nadrealista…

Ispravne reči – pogrešne reči

Advertisements
 • Izviniti – Izvinuti
 • Dezert – Desert
 • Seksepilan – Seksipilan
 • Sumnjam – Sumljam
 • Prekjuče – Preključe
 • Evro – Euro
 • Maršruta – Maršuta
 • Žurki – Žurci
 • Gomila – Gromila
 • Oftalmolog – Oftamolog
 • Protestovati –Protestvovati
 • Karniš(n)a – Garnišla
 • Inženjer – Inžinjer
 • Kalodont – Kaladont
 • Stajati – Stojati
 • Žalostan – Žalosan
 • Crnpurast – Crmpurast
 • Triatlon – Trijatlon
 • Uvezen – Uvežen
 • Zelembać– Zelenbać
 • Video rikorder – Video rekorder
 • Šeststo – Šesto
 • Kontroverzan – Kontraverzan
 • Patofne – Pantofne

Ispravne konstrukcije – pogrešne konstrukcije

 • Kod kuće sam – Kući sam
 • Sve vreme – Svo (celo) vreme
 • U vezi s tim – U vezi toga
 • Gledati televiziju – Gledati televizor
 • Doći autobusom – Doći s(a) autobusom
 • Kuda ideš – Gde ideš
 • Konsultovati se s nekim – Konsultovati nekoga
 • S obzirom na to da – Obzirom da

(Izvor: prevodioci.co.rs/Naucionica.com)

Advertisements
Advertisements
  Instalirajte Beograd.in aplikaciju i osvojite vredne nagrade! Budi human - pomozi! Prestanite da radite za druge!
Podeli

Najnoviji tekstovi

Snimak koji OBILAZI REGION zbog rečenice dečaka iz Podgorice: CEO INTERNET VRI zbog njegovog odgovora na pitanje „Šta je priroda?“

Činjenica je da dečji odgovori na neka pitanja često umeju da nas nasmeju, zabave ili zbune. Tako je jutarnji program…

Ovo je najpopularnija kuća na Banovom brdu, kada budete videli sliku, shvatićete zašto

Prilikom zidanja kuće, na prvom mestu najbitnije je znati kakav oblik želimo da ona ima, koliko spratova i kako će…

OTKRIVEN NAJVEĆI FINANSIJSKI SKANDAL U POSLEDNJOJ DECENIJI: Procurelo više od 2.500 dokumenata, pominje se i PUTIN

Neke od najvećih svetskih banaka dozvolile su kriminalcima da prebacuju prljav novac u visini od oko dva biliona dolara, pokazuju…

VIDITE LISTU, DA LI IMATE NEKU OD OVIH APLIKACIJA? HITNO ih IZBRIŠITE, mogu da opustoše VAŠ BANKOVNI RAČUN

Stručnjaci kompanije za sajber-bezbednost Pradeo upozoravaju da je reč o zlonamernom Jokeru (Džokeru). - Takozvani fleeceware može da simulira klikove…

Samo snažan um vodi do srećnog života: Menatalno jaki ljudi nipošto ne rade ovih 10 stvari

Često čujemo savet: "Mislite pozitivno i dogodiće vam se lepe stavri". Ove reči nisu neosnovane, ali da da biste stigli…

Mlada je momentalno OTKAZALA VENČANJE kad je čula šta je njen verenik tražio od njenog oca! Zar je moguće, u 21. veku?

Jedna nevesta iz Britanije donela je odluku da otkaže venčanje sa partnerom sa kojim se zabavljala sedam godina nakon što…

REZULTAT ĆE VAS ZAPANJITI: Evo šta će se DESITI AKO PIJETE 4 ČAŠE VODE svakog dana pre doručka

Čim otvorite oči "počastite" organizam časom mlake vode preporučuju Japanci koji ovu metodu rado primenjuju. U Japanu je danas postalo…

PUTIN OTKRIO IME TVORCA MOĆNE HIPERZVUČNE RAKETE, PA PORUČIO: Posedujemo oružje koje nema niko drugi u svetu

"Prvi put u svojoj istoriji Rusija poseduje najsavremenije oružje koje nema pandan u svetu", saopštio je ruski predsednik Vladimir Putin…

IMA SAT OD 10 DOLARA I JEDAN PAR CIPELA, A SADA JE POKLONIO 8 MILIJARDI DOLARA: Evo ko je čovek koji je oduševio planetu

Američki milijarder irskog porekla Čak Fini, vlasnik imperije djuti-fri šopova, ispunio je svoj životni san i poklonio svojih osam milijardi…

DOBRO RAZMISLITE KO ĆE VAM BITI KUMA NA VENČANJU: Postoji 5 stvari na koje mlada mora da PAZI

Mladina desna ruka kod priprema za venčanje i na samom venčanju njena je venčana kuma. Tokom planiranja venčanja kuma će…

SPREMA SE TAJNO TESTIRANJE 6G MREŽE, U OVIM GRADOVIMA! Velika objava trese svet, šta vi mislite o ovome?

Kompanija Google zatražila je odobrenje Federalne komisije za komunikacije za “tajno” testiranje nove generacije bežične internet-mreže u SAD. Kako stoji…

OVIH PORUKA SE DOBRO PAZITE AKO VAM STIGNU NA WHATSAPP: Blokiraće vam telefon i IZBRISATI prepiske

Korisnici WhatsApp mesindžera upozoreni su na opasnost koja cirkuliše mrežom! Takozvane crash code poruke mogu stići s poznatih ili nepoznatih…

CEO SVET JE U ŠOKU, GEJTS REKAO KAD ĆE SE ZAVRŠITI PANDEMIJA KORONE: Da li je ovo ISTINA?

U intervjuu za Foks Njuz, osnivač Majkrosofta je predvideo da će se za ljude u Sjedinjenim Državama život vratiti u…

RUSI U SIRIJI OTKRILI STRAŠAN PLAN: Evo kakav haos se sprema brže nego što je iko mislio

Teroristi planiraju da izrežiraju napad na dva sela u Idlibu kako bi optužili sirijsku vojsku za upotrebu hemijskog oružja, saopštio…

RUSI POVREDILI OSAM AMERIČKIH VOJNIKA U SIRIJI: Pentagon odgovara brutalnom demonstracijom sile

Amerika će na severoistok Sirije poslati dodatne snage i tehniku, bez obzira na izjavu predsednika Amerike Donalda Trampa da je…

Velika greška roditelja, koja može skupo da košta dete: Ne ispravljajte emocije, već ponašanje i reakcije vašeg deteta

Deca moraju biti svesna da su negativne emocije deo života, a osnovna lekcija koju treba naučiti je da ponekad morate…

Američko ratno vazduhoplovstvo otkrilo s čime će u boj ako dođe do sukoba s Rusijom i Kinom

Šef Komande globalnog udara američkog ratnog vazduhoplovstva Timoti Rej poručio je da će, ako Pentagon ne investira u modernizaciju nuklearnog…

„Najopasniji čovek na svetu“: Šta zapravo smera Si Đinping?

Fundamentalne promene odvijaju se u Kini, a u njihovom centru stoji predsednik Si Đinping. On se, upozorava portal „Politiko“, u…

Poboljšajte svoju zdravstvenu sliku uz OVAJ napitak: On je MELEM za ceo organizam

Surutka je tečnost koja ostaje nakon što se mleko zgruši, nastaje kod proizvodnje sira ili kazeina i koristi i ima…

VAŽNO DA ZNATE AKO TRAŽITE POSAO: Šokiraće vas zašto je jedan direktor odbio 97% kandidata

Direktor jedne IT kompanije otkrio razlog zbog kojeg je 97 odsto prijava za posao završilo u kanti za smeće! Vlasnik…

Nepečeni kremasti kolač sa bananama, spreman za tačno 15 minuta

Za pripremu ove poslastice nije vam potrebno ni pečenje ni kuvanje. Sastojci: 150 g petit keksa, 150 g turskog keksa,…

OVA 3 NAPITKA ČISTE ORGANIZAM OD OTROVA: Oni su spas od mnogih bolesti

Pijte ova tri napitka svakodnevno i posmatrajte kako se čisti vaš organizam! Vremenom se u telu sakupljanju toksini, a glavni…

3 recepta dr Branimira Nestorovića za lečenje najčešćih bolesti u Srbiji: Koristićete ih svaki dan

Čuveni srpski pulmolog često preporučuje narodne lekove za saniranje različitih bolesti i stanja. „Kad se razbolimo odmah trčimo kod doktora,…

PRE NEGO ŠTO UKLJUČITE KLIMU U AUTU, OVO PROČITAJTE: Jednu STVAR svi radite, A ONA JE POTPUNO POGREŠNA

Važno je da ponovimo o klima uređajima ono što stručnjaci govore svakog ljeta - ne dozvolite da temperatura u autu…

Ajnštajnov recept za sreću: Svako jutro sebi postavite ovo pitanje – Ako je odgovor DA, na pravom ste putu

Albert Ajnštajn je ovo nazvao najvažnijim izborom u čovekovom životu. Šta je prvo što vam padne na pamet kad se…

Zahvalnost je ključ istinske sreće: Ova priča će vas naučiti da više cenite život

Živimo u vremenu gde nam je gotovo sve dostupno. Na raspolaganju nam je garderoba, dom možemo ukrasiti onako kako poželimo,…

10 najplaćenijih onlajn poslova: Za njih vam ne treba fakultetska diploma

Vrste poslova koje je moguće obavljati od kuće variraju od menadžera i supervizora do sve prodajnih agenata, a za većinu…

Doktori su tražili od supruga i mene da ABORTIRAM zbog deformiteta bebe. Nismo ih poslušali i OVAKO naš sin danas izgleda

Kada su im soapštili da će dobiti dete sa deformitetom, madi par je znao da želi da zadrži bebu bez…

Priča od koje ćete se naježiti: Ovako su srpski šarplaninci odbranili srpsko selo i seljane od američke vojske

Šarplaninci su pokazali američkim vojnicima i njihovim psima, šta je bitka i kako se brani ognjište i svoj dom! Ovo…

NA DRUŠTVENIM MREŽAMA SE UPRAVO POJAVILA NAJŠOKANTNIJA PONUDA U SRBIJI: Da li je ovaj čovek NORMALAN

Na društvenim mrežama se često susrećemo sa šokantnim sadržajem, a ova će vas poruka ostaviti bez teksta. Korisnik je sa…

SAMO ZA NAJPAMETNIJE! Koliko vremena vam je potrebno da pronađete kockicu sa 7 TAČKICA

Mozgalice kakve često možemo da "sretnemo" na internetu, predstavljaju svojevrstan izazov kome malo ko od nas uspeva da odoli. Jedna…

Najžilavije stvorenje na svetu može da preživi 25 SATI RADIJACIJE KAO U ČERNOBILJU, a naučnici su konačno otkrili kako je to moguće

Sićušni vodeni medved, poznat i kao mahovinasto prase, može da preživi radioaktivno zračenje u dozi koja odgovara izlaganju zračenju na…

Zašto neki ljudi neprekidno vode brigu o tuđim životima i osuđuju sve oko sebe: Evo šta to govori o njima

Kada govorimo o kritikovanju osoba postoje dve vrste, kažu psiholozi. Ono koje nam je prirodno urođeno, instinkt koji svaki čovek…

Neobična svetlost obasjala grob patrijarha Pavla: Narod se u čudu krsti i moli za ozdravljenje

Srbi su ga još za života smatrali za sveca, a u prilog zahtevima da bude i zvanično proglašen idu i…

Totalna transformacija enterijera bez ijednog potrošenog dinara: Ovih 5 stvari možete odmah da uradite

S vremena na vreme potrebna nam je promena izgleda enterijera, kako bismo se lepše osećali u prostorijama u kojima provodimo…

OVAJ RECEPT SE KORISTI VEĆ 20 GODINA I DAJE ODLIČNE REZULTATE: Nestorović ima rešenje za TEŽAK ZDRAVSTVENI PROBLEM

- Iseckajte kupus, prelijte ga vodom, neka bude pola kupus, pola voda i neka odstoji dva dana u frižideru. Posle…

Amerikanci u tajnosti proizveli i testirali moćni borbeni avion budućnosti

Treba li Putin da se zabrine zbog ovoga... Američko ratno vazduhoplovstvo (USAF) je, u potpunoj tajnosti, dizajniralo, konstruisalo i već…

5G dolazi i potpuno će promeniti način na koji koristimo internet i gledamo televiziju

Kada se budete odlučili da uvedete 5G u svoj dom, umesto desetina metara kabla, "kutija" i rutera, dobićete samo jedan…

OVE REČENICA UNIŠTAVAKU BRAKOVE I PORODICE: Dobro razmislite pre nego što ih izgovorite

Psiholog Lana Jerkander u tekstu opisuje svaku frazu koja može da ozbiljno naruši brak i porodicu. 1. Nametanje krivice: "Ponovo…