FOTO: YOUTUBE PRINTSCREEN

Veliki pustinjak iz okoline Aleksandrije ava Ilarion, molio se Bogu nekoliko godina da mu otkrije lukavstvo đavola, kako to oni uspevaju da odvedu ljude od dobrog puta, te ih čine robovima greha, i odvode ih u pakao. I jedne noći, pozove ga Anđeo da izađe na obližnji proplanak, da uzme sa sobom krst, i da se ničega ne boji.

Loading...

Ugledao je kako se nasred proplanka pojavljuje presto, i kako dolazi satana i seda na njega. Pljesnuo je dlanom od dlan, i vazduh i sva okolina se ispunila đavolima. Tada im reče: Sakupio sam vas ovde da mi kažete najbolju majstoriju, kojom obmanjujete ljude i zaglupljujete ih, i dovodite u moje carstvo, u večnu muku. Ko bude najbolji, daću mu da tri minuta upravlja paklom, i postaviću ga generalom nad ostalima.

Advertisements

I izađe jedan iz mnoštva đavola i reče: „Živ bio, tvoja mračnosti! Evo kako ja obmanjujem ljude! Kažem čoveku ovako: More čoveče, idi ti i u crkvu, i posti, i moli se, i čini čak i milostinju, i druga dobra dela. Ali ni sa đavolom nemoj kvariti odnose! Idi i u restoran, idi i u krčmu, na igranke, provode, na igre na sreću, da bi se i s ovim svetom proveselio! Pošto mi nemamo vlast da nateramo čoveka na zlo, ja mu ubacujem takve pomisli, da čini zlo, i mnogi, koji su glupi, slušaju te naše misli. Idu i u crkvu, ali posle idu u kafane, kod prijatelja, popiju, čak im i muzika svira; i onda im je džaba što su ujutro bili u crkvi, kada su se uveče vratili sa naše službe.“ „I jesi li mnoge tako obmanuo“ – upita ga satana? „Mnoge“ reče! Obmanuo si gluplje od sebe, ali nisi učinio ništa naročito – reče satana. Zašto – upita ovaj? Ti kažeš čoveku; i u crkvu, da ide i u krčmu, da ide i na zabave, da ide i na sveta mesta, da čini i dobro i zlo, ali i Gospod Hristos mu kaže u Evanđelju: „Niko ne može dva gospodara služiti (up.Mt.6,24),“ tj. meni i Bogu. Ti si ga podstakao da greši, jer možda nije znao, ali posle dolazi Anđeo Božji i kaže mu: „Čoveče, ne možeš hoditi dvema stazama, ili s đavolom, ili s Bogom. Drži se Boga, jer se nećeš spasiti.“ „I jesu li te posle napustili mnogi“ – upita satana ovog đavola? Pa, jesu – reče. Eto vidiš, rekao sam ti ja da si obmanuo gluplje od sebe. Zbog toga znaj da nisi dobro radio. Vodite ga i udarite mu deset batina, i pošaljite ga na dno pakla, jer je glup.

Tada izađe druti đavo i reče: „Živ bio, tvoja mračnosti!“ Ako te ja ne zadovoljim, drugi te neće zadovoljiti! „Da te vidim, junače“ – reče satana. Ja kažem: „More čoveče, nema Boga, nema đavola, nema Anđela, nema pakla, nema raja, nema večne muke, nema večne slave, sve je ovde, na ovom svetu! Ako imaš šta da jedeš i šta da piješ i imaš žena i novca mnogo, ako imaš poštovanje od ljudi, kuću i mnoga bogatstva, ovde je raj. A ako nemaš, ovde je pakao. Sve ti je na ovom svetu, posle smrti nema ničega.“ I jesi li obmanuo mnoge? „Mnoge“ – reče! „I ti si obmanuo gluplje od sebe“ – reče satana. Obmanuo si one koji ne poznaju Sveto Pismo. A tamo piše da ima Boga, da ima đavola, da ima Anđela, ima pakla, ima raja, ima večne muke, ima večne slave, ima kazne za greh, ima na nebu nagrade za dobro delo. Sveto Pismo je puno takvih učenja, i koji ga čitaju, ne veruju tebi. Čak i više od toga. Bog je čoveku dao savest. I čim pogreši, nešto, ga iznutra grize i kaže: Zašto si tako učinio? Može niko da ga ne kori. Može niko da ne vidi taj greh, ali savest čovekova radi u njemu, grize ga kao crv u drvetu: Zašto si to učinio i zašto si razgnevio Boga takvim gresima? Dakle, uzalud mu ti kazuješ da nema Boga, jer mu savest kazuje, a i Sveto pismo govori – da Ga ima. I ti si glup, i ne donosiš veliki doprinos carstvu pakla.“

Advertisements

I dobi ovaj đavo batina kao i prvi. Satana pozva sledećeg. Ali niko više nije smeo da izađe, jer se bojao batina i poruge.

Ipak, posle nekog vremena izađe jedan grbavi, sa četiri reda rogova, jedna mu noga pačija, jedna konjska, i rep dugačak nekoliko metara. Živ bio, tvoja mračnosti – reče. Kako se zoveš – upita satana? Kusi se zovem. Vidim te starog i grbavog, čini mi se da ti znaš razne majstorije da obmanjuješ duše, i da ih dovodiš u moje carstvo. Kusi reče: Ni tvoja mračnost ne zna što znam ja! Da te vidim. Ja sam omatorio u borbi sa ljudskim dušama toliko hiljada godina, i mojom majstorijom mnoge duše odvodim u pakao. Kao što u zimu padaju pahulje snega, tako ja spuštam u pakao duše svakog dana. Ja ne kažem kao onaj prvi đavo, jer čovek zna da ne može služiti dva gospodara, i Anđeo ga lako privodi Gospodu. Ali ne kažem ni kao, drugi glupan, da nema Boga, nema đavola, nema Anđela, nema pakla, nema raja. Ne! Jer Sveto Pismo kaže da ima i Boga i đavola i Anđela i pakla. Ja kažem: More čoveče, ima Boga, ima đavola, ima Anđela, ima večne muke za greh i večne slave za dobro delo, ali imaš još vremena! Zar si glup? Baš od danas da započneš dobro delo? Ako je dete, kažem mu: More dete, ti od sada imaš da živiš! Dolazi mladost, treba da se oženiš, treba da se provodiš na svetu! A ako je mladić, kažem mu: Nakon što se budeš oženio i zasnovao domaćinstvo, posle toga ćeš otpočeti dobro delo. Sada jedi, pij, provodi se, čin sva zla, ta mlad si. Orostiće Bog, jer On poznaje čovekovu nemoć. Pokajanje ostavi za sutra, prekosutra, ostavi za dogodine, kasnije. Hoćeš da daješ milostinju, ne žuri! Pokaješ se pred smrt. Hoćeš da postiš, nemoj, istrošićeš zdravlje. Posti kad ostariš, post je za stare. Hoćeš da se moliš. Ne sada, izgubićeš mnogo sati moleći se Bogu. Pa sada imaš posla. Treba da gajiš decu, da stičeš kuću, da spremaš miraz. I zabunim ga životnim brigama, i stalno mu kazujem: Ostavi za drugi put. Ako mu Anđeo kaže: Podaj podušje za mrtve, ja kažem. Sada imaš da odevaš decu, da praviš svadbu, posle ćeš. Anđeo haže: More čoveče ispovedaj se i ostavi greh, ostavi razvrat, ostavi pijanstvo, duvan, psovke. A ja mu šapnem: Eh, zar još od sada? Kasnije, pred smrt, ispovedićeš se svešteniku, razrešiće te i gotovo. S tim me svi slušaju – reče đavo – i stalno odlažu dobro delo od danas do sugra. A greh je u čoveku, kao kad bi uzeo veliki ekser i čekićom počeo da ga ukivaš u drvo. Ako udariš par puta, lako se može izvaditi. Ako ga ukucaš do polovine, teže je, a ako ga sasvim ukucaš, treba da rascepiš drvo. Tako se i greh ukiva u ljudsku prirodu navikom. I ako čovek ne ostavi danas greh, kada je svež, što više stari, tim ga se teže može odvići. I tako mnoge ja odvodim u pakao s jednim jedinim savetom: Dobri ljudi, ima još vremena za dobro delo, ne budite glupi da ga otpočnete baš od danas ili baš od ovog časa! I uspeo sam i uspevam. Idi i vidi u paklu kolike sam gurnuo i guram ovim savetom.

Advertisements
Loading...

Tad mu satana reče: Bravo! Najbolji je savet da učiš čoveka da odlaže pokajanje i dobra dela, od danas do sutra. Zato ti dajem svoju krunu i štap da vladaš paklom tri minuta, i svi da naučite od njega to lukavstvo, da biste doveli što više duša u moje carstvo, da bi se s nama mučile u vekove vekova. – Nakon toga satana pljesnu rukama i sve nestade. A ava Ilarion ostade začuđen onim što je video. Tada mu Anđeo Gospodnji reče da ode u svoju keliju i zapiše što je video, da bi kasniji naraštaji znali kako je đavo lukav, i kako vara ljude da odlažu pokajanje od danas do sutra, od mladosti do starosti, do smrtne postelje, i tako ih odvodi u pakao.

(Mediji)