Herojska priča iz naše istorije za koju VEROVATNO NISTE ČULI: Kako su dvojica poručnika rekla „NE“ fašistima i otišli u junačku smrt

FOTO ILUSTRACIJA: WIKIPEDIJA

Kada bi iz naše bogate istorije pokušali da izdvojimo nekoliko junačkih činova, bili bismo u velikom problemu, jer ne bismo znali odakle da krenemo i od koga da počnemo.

Advertisements

Lakše je, ali i tužnije sa jedne strane, tražiti ih u onim pričama koje su danas zaboravljene, a svojom jačinom i sudbinom glavnih junaka, zaslužuju da ih spominjemo svakoga dana.

Takve elemente sadrži priča o ratnom brodu „Zagreb“ i dvojici oficira, Milanu Spasiću i Sergeju Mašeri, zaboravljenim herojima koji su dali svoje živote tako što su pomenuti brod digli u vazduh, ne želeći da isti padne u ruke nacističkim neprijateljima.

Ratni brodovi napravljeni su sa svrhom odbrane većih brodova ili konvoja od raznih vrsta napada, a Kraljevina Jugoslavija mogla je da se ponosi upravo tradicijom izrade ovakvih razarača. Razarač „Zagreb“ izgrađen je 30. marta 1938. godine u Jadranskom brodogradilištu u Splitu, kao drugi razarač u istoriji Kraljevine Jugoslavije, piše portal „Povijest“.

Advertisements

Izgrađen je zajedno sa blizancem „Ljubljana“ prema nacrtima francuskih inženjera iz brodogradilišta u Nantu. Koštao je 112 miliona tadašnjih kraljevskih dinara. Zaplovio je 28. juna 1938. godine, a u operativnu je službu uvršten početkom novembra 1939. godine.

„Deo prve klase razarača Kraljevine Jugoslavije“

Njegove karakteristike bile su: standardni deplasman 1210 t, turbinski parni stroj marke „Parsons Marine Steam Turbine Company“ jačine 32362 kW, 44 000 KS, brzina 38 čvorova.

Bio je naoružan sa četiri poluautomatska topa marke „Škoda“ od 120 mm, zatim četiri protivavionska topa marke „Bofors“ od 40 mm, dva trocevna torpedna aparata francuskog tipa od 553 mm (prema nekim navodima šest torpednih cevi), dva mitraljeza od 12,7 mm, 30 mina, dva bacača dubinskih bombi i jednim klizačem dubinskih bombi.

Advertisements

Razarač je imao ugrađen rezervoar za naftu, a posledica toga bio je mali akcijski radijus brodova. Navedena osobina nije predstavljala veliku manu jer je namena razarača bila delovanje po Jadranskom moru. Težina mu je bila smanjena ugradnjom malih oplatnih čeličnih limova.

Oplata trupa iznad vodene crte bila je debela 5 mm. Razarač je bio obojen standardnim bojama Jugoslavenske kraljevske ratne mornarice: gore svetloplavo sive, a dole crvene boje. Posadu ovoga broda činilo je 145 ljudi.

Iste osobine imao je i razarač „Beograd“ (izgrađen 1937. godine u Nantesu i Splitu). S najstarijim razaračem „Dubrovnik“ sačinjavali su prvu klasu razarača Kraljevine Jugoslavije zvanu „Beograd“.

Važno je istći da je na bokovima broda bilo ispisano belo slovo „Z“ s leve strane, i slovo „3“ (ćirilično „Z“) s desne strane (u Kraljevini Jugoslaviji brodovi se nisu označavali punim imenom, već bi na bokovima broda bilo ispisano početno slovo imena broda). U razaraču su se nalazile dve srebrne krune, velika (težine 25 kilograma) i mala (težine 5 kilograma). Na krunama su se nalazili grbovi Zagreba. Velika kruna nalazila se na zapovedničkom mostu, a manja u oficirskom salonu.

Advertisements

„Pre početka agresije – vojne vežbe i pomoć lučkim radnicima“

Prvi zapovednik razarača „Zagreb“ bio je Konstantin Kosta Grubješić, kapetan vojnog broda. O službi i pomorskom životu razarača „Zagreb“ do početka agresije na Jugoslaviju, ima vrlo malo podataka.

Ono što je poznato jeste da je razarač „Zagreb“ 22. januara 1940. godine s brodovima „Beograd“ i „Ljubljana“ upućen iz Tivta na vojnu vežbu u Šibenik. U Mljetskom i Korčulanskom kanalu brodovi su služili kao meta podmornicama „Nebojša“ i „Smeli“ tokom njihovih vežbi torpednog napada, da bi potom razarači postali sami sebi meta.

Razarač „Zagreb“ vozio je poslednji u borbenom redu po uzburkanom Jadranu. Plovidba je bila uredna sve do ulaska u obalno svetlo Sveti Križ u Kanalu svetog Ante pored Šibenika, kada razarač „Ljubljana“ nije uspeo na vreme da skrene u pravcu bure, već se zaneo krmom i udario u stene ispod vile „Moj mir“.

„Ljubljana“ se tako isprečila ispred razarača „Zagreb“, ali je zapovednik „Zagreba“ Petar Krizomali pojačao rad mašina te je „Zagreb“ uspeo da zaobiđe „Ljubljanu“. Dok su ranjenu „Ljubljanu“ izvlačili, razarač „Zagreb“ pristao je u šibenskoj luci, gde je služio radnicima prilikom obavljanja podvodnih radova.

Članovi posade broda „Zagreb“ šest meseci su, sve do jula 1940. godine, pružali lučkim radnicima usluge vađenja, odvoženja na kopno, čišćenja i konzerviranja delova opreme i naoružanja.

„Razdoblje Drugog svetskog rata – napad na Kraljevinu Jugoslaviju“

Za to vreme Hitler sa svojim italijanskim saveznikom Benitom Musolinijem i japanskim carem Hirohitom kreće u svoj pakleni plan − osvajanje Evrope i sveta.

Prve „žrtve“ njihovog krvavog pohoda bile su Austrija, Čehoslovačka, Abesinija (Etiopija). Rat započinje 1. septembra 1939. napadom nemačkih trupa na poljsku luku Gdanjsk. Ubrzo potom padaju Danska, Norveška, Švedska, Holandija i Belgija. U Kraljevini Jugoslaviji vlada potpuno mirno stanje budući da je tadašnji princ Pavle Karađorđević u dobrim odnosima s Hitlerom.

Međutim, jugoslovenski susedi Mađarska, Rumunija, Bugarska, u razdoblju između decembra 1940. i marta 1941. godine pristupaju Trojnom paktu sklopljenom između Nemačke, Italije i Japana. 25. marta 1941. godine i Jugoslavija pristupa Trojnom paktu, što izaziva velike demonstracije građana. General Simović izvodi vojni udar i pada vlada Cvetković − Maček, a na vlast dolazi kralj Petar II.

Ovi postupci za posledicu su imali Hitlerovu odluku o napadu na Jugoslaviju pa nemački avioni već 6. aprila 1941. godine bombarduju Beograd. Kraljevska vojska nalazi se u potpunom rasulu pa ne uspeva da pruži dostojan otpor nemačkom agresoru. Kralj Petar II. Karađorđević 17. aprila 1941. godine potpisuje odluku o kapitulaciji Jugoslavije.

„Ratna mornarica Kraljevine Jugoslavije za vreme napada“

Ratna mornarica Kraljevine Jugoslavije uoči ratnog sukoba bila je sastavljena od jedne krstarice, četiri razarača, šest torpiljerki, četiri podmornice, šest minopolagača, pet manjih minopolagača, osam motornih torpiljerki, dva mala torpedna čamca, četiri rečna monitora, jednog broda-matice za hidroavione.

Posada ovih brodova bila je većinom moralna, disciplinovana i voljna da pruži otpor neprijateljskim snagama. Nažalost, jedan deo mornara imao je određene negativne osobine, npr. karijerizam, međusobnu netrpeljivost, korupciju itd.

Dana 6. aprila 1941. godine haotično stanje u Jugoslaviji prelazi i u redove mornarice. Napad Nemaca za posledicu ima malodušnost, dezorijentisanost, međusobnu nacionalnu netrpeljivost, kao i demoralisanje. Posledica toga je da se u mornarici ne sprovode nikakvi planovi vezani za otpor okupatoru.

Advertisements

Naprotiv, velik deo flote ratne mornarice predao se Italijanima, osim podmornice „Nebojša“, motorne torpiljerke „Durmitor“ i „Kajmačkalan“ kao i deset hidroaviona koji su pobegli iz Boke Kotorske i prešli na stranu Saveznika. Naime, oni su se pridružili britanskim snagama u Egiptu.

Razarač „Zagreb“ tokom Aprilskog rata

Razarač „Zagreb“ u aprilu 1941. godine nalazio se u Tivtu kao član Prve torpedne divizije Kraljevske mornarice zajedno s razaračima „Dubrovnik“ i „ Beograd“, krstaricom „Dalmacija“, dve torpiljerke, četiri podmornice, jednim minopolagačem, jednim minonoscem i osam motornih torpiljerki.

Na čelu divizije bio je Milan Domanaiko, kontraadmiral. „Ljubljana“ nije mogla biti u sastavu Divizije jer se u to vreme nalazila na remontu na doku u Pomorskom arsenalu u Tivtu.

Dana 7. aprila 1941. godine italijanski avioni su iznenada napali Boku Kotorsku, bez objave rata. Što je bila retkost jer su svi ratovi, pa i Drugi svetski rat, počeli objavom ratnog sukoba. Posada broda „Zagreb“, na čelu sa zapovednikom Nikolom Krizomalijem, kapetanom vojnog broda, uspešno pruža otpor nadmoćnijem neprijatelju. „Zagreb“ nadzire površinu od Boke do Perasta, gde nemilosrdno pljušte italijanske bombe koje pristižu čak i iz Albanije.

Na brod tada pristiže i Nikola Ljutić, prvi oficir broda. Tri eskadrile italijanskih aviona primetile su razarač „Zagreb“ u plovidbi između Kamenara i Bijele, ali zahvaljujući umešnim manevrima kap. Krizomalija ne uspevaju da ga pogode. Važno je napomenuti da nijedan brod tokom osmodnevnog napada italijanskih aviona nije bio pogođen.

Posada razarača „Zagreb“ uspela je navodno čak i da obori osam neprijateljskih aviona, a jedan od njih pao je u predeo Kavče pored Tivta. Važno je istaći da su već tada na brodu bila prisutna mišljenja da bi „Zagreb“ trebalo da isplovi na Sredozemno more i priključi se Saveznicima, ali do ostvarenja tih misli nikada nije došlo.

Kontraadmiral Domanaiko želeo je s brodovima Prve torpedne divizije da isplovi iz bokokotorskog zaliva sve do ostva Krfa, gde su se nalazili britanski ratni brodovi, no nije nailazio na razumevanje zapovednika ostalih brodova Divizije.

Tokom Aprilskog rata, 10. aprila 1941. donesena je odluka o formiranju Nezavisne Države Hrvatske (NDH). Ovaj rat potrajao je do 15. aprila 1941. godine kada je zbog priprema za skorašnju i neizbežnu bezuslovnu kapitulaciju Kraljevine Jugoslavije ukazom zabranjeno napadati neprijateljske avione.

Jugoslavija pada

Dana 17. aprila 1941. godine Nemci predvođeni mađarskim, rumunskim i bugarskim saveznicima ulaze u Beograd. Slavko Kvaternik donosi odluku o uspostavljanju Nezavisne Države Hrvatske. Kralj Petar II. Karađorđević 18. aprila 1941. godine potpisuje kapitulaciju Jugoslavije.

U tekstu kapitulacije navedeno je da sva vojska Kraljevine Jugoslavije mora da se preda italijanskim i nemačkim snagama. Kako je međusobnom podelom teritorija između Italije i Nemačke deo Crnogorskog primorja, u čijem se sastavu nalazi i luka Tivat, pripao Italiji, celokupna Prva torpedna divizija trebala je da se preda Italijanima. Odredbe o statusu ratne mornarice navedene su u Odredbi o izvršenju primirja i glase:

“Ratna mornarica ostaje u svojim lukama. Minske i obalske barikade moraju da se naznače. Obrambena postrojenja ratne mornarice moraju se predati. Isplovljavanje trgovačkih brodova je zabranjeno. Brodovi koji se nalaze u vožnji moraju se vratiti nazad u jugoslovenske ili u luke sila Osovine.“

Među mornarima Kraljevine Jugoslavije vlada rezignirano raspoloženje.

Veliki deo brodova želi da se preda Italijanima, pa se tako razarač „Dubrovnik“, na čijem je čelu bio Vladimir Šaškiljević, predao, kao i razarači „Beograd“, torpiljerke „T1“, „T8“ i podmornice „Hrabri“, „Osvetnik“ i „Smeli“. Autor navodi činjenicu da je kapitulacija bila zabranjena tadašnjom Uredbom za primenu međunarodnog ratnog prava u Kraljevskoj mornarici iz 1939. godine.

Šta je odlučio „Zagreb“?

Jedini upitan brod ostao je razarač „Zagreb“. Dok su se italijanski, a prema nekim izvorima i hrvatski vojnici spuštali u kišom okupani Tivat, na brodu se odvijala prava drama. Brod je bio vezan na udaljenosti od tri metra od obale, u uvali Sveto Trojstvo i na dubini njegovog gaza, a bio je kamufliran granama masline, zbog straha od italijanskog bombardovanja. Na brodu je bio najnužniji broj članova posade, dok su se ostali članovi nalazili na kopnu.

Sa zvona tivatske crkve začula se podnevna zvonjava. U tivatskoj luci oglasila se pištaljka − znak da mornari iz luke treba da se vrate na brod. Neki oficiri se nisu odazvali tom pozivu, već su se u strahu od italijanskih vojnika razbežali.

Advertisements

Na palubi „Zagreba“ održava se sastanak na kojem su kapetan Krizomali, prvi oficir Nikola Ljutić, Milan Spasić (31), rođeni Boegrađanin i Sergej Mašera (28) rodom iz Gorice,ali je život proveo u Ljubljani , poručnici bojnog broda, inače najstariji oficiri na brodu.

Zapovednik Krizomali govori Mašeri i Spasiću da su svi pokušaji za isplovljavanje bezuspešni, budući da britanska mornarica nije „Zagrebu“ osigurala lozinke koje bi brod zaštitile od eventualnih britanskih napada. Krizomali je naveo da je posada broda dužna da postupi prema naredbi navedenoj u odluci o primirju i kapitulaciji. Ona je glasila:

„Prema klauzulama zaključenog primirja, dana 17. aprila 1941. godine, sve posade brodova Ratne mornarice dužne su da se iskrcaju, ne oštetivši pritom ništa na brodovima. U protivnom, odgovorna lica potpadaju pod udar prekog suda koji predviđa smrtnu kaznu.“

Ljutić se protivi toj naredbi te traži da se brod potopi, a njegovo mišljenje deli i poručnik Mašera. Mašera je čak naveo da uslovi kapitulacije vrede za sve strane pa prema tome i za razarač „Zagreb“, koji bi u slučaju napada imao pravo na odbranu.

Naime, ovu je odluku trebalo saopštini ostalim članovima posade, što je učinio Nikola Ljutić. Mornari ovu odluku nisu oduševljeno prihvatili, naprotiv, počeli su masovno da odlaze s broda, razbivši pritom neke delove broda, čak i brodsko oružje.

Autor ovaj njihov stav smatra opravdanim i u duhu zakona. Svaki član posade ratnog broda u ratnim okolnostima ne sme da se preda bez otpora i bez ispaljenog metka, već treba da se bori do zadnje kapi krvi, piše portal Povjest.

Na brodu ostaju zapovednik Krizomali, prvi oficir Ljutić, Mašera, Spasić, poručnik Žika Anđelić, inače prvi oficir razarača „Beograd“ koji saopštava Ljutiću zabrinutost zapovednika „Beograda“ zbog naglog odlaska posade „Zagreba“ na kopno.

Za to vreme Mašera i Spasić prema prethodnoj naredbi razoružavaju brod i pripremaju detonatorske vrpce, unose eksploziv u komore, a štapine postavljaju po palubi. O navedenim radnjama Mašera i Spasić izvestili su zapovednika Krizomalija, a potom pokazuju razočaranost postupcima vojnog vrha, posebno Mašera, čiju porodicu su italijani u Prvom svetskom ratu poterali iz rodne Gorice.

Za to vreme Ljutić izveštava posadu razarača „Beograd“ o tome da je „Zagreb“ miniran. O stanju „Zagreba“ Ljutić je izvestio i radnike u lučkom Arsenalu pa im je naredio da se pomere iz luke i ukrcaju na mali čamac jer će brod ubrzo eksplodirati.

Trenutak odluke

Advertisements

Oko 14 sati pada odluka da preostali članovi posade napuste brod. Na brodu se tada uz već spomenute članove nalazio i narednik Alfeldi i kormilar Stipe. Krizomali ostaje na brodu, nadajući se da će uspeti da izvrši predaju broda Italijanima, usput tražeći da mu se pripremi ručak, ne znajući da će razarač vrlo brzo otići u vazduh.

On se, naime, potajno nadao da će mu Italijani dozvoliti da unutar italijanskih oružanih snaga formira Sekciju hrvatske mornarice. Spasić mu kaže da ode do razarača „Dubrovnik“, upozorivši ga da ovde sigurno neće ručati. Krizomali ga potom opomene, na što mu Spasić odgovori neka požuri jer su štapovi dinamita zapaljeni.

U mali brod ukrcali su se potom Krizomali, Ljutić, Alfeldi i još neki članovi posade. Čamac se pod zapovedništvom kormilara Stipe uputio prema razaraču „Dubrovnik“. Ljutić se potom prisetio da su na brodu ostali Spasić i Mašera, na šta mu je Krizomali rekao da će oni ostati na brodu. Ljutić je oko 14 sati u smeru razarača „Zagreb“ poslao čamac na koji su trebali da se ukrcaju Spasić i Mašera, no obojica su odbili ukrcaj.

Italijanske kolone ulaze u Tivat, pritom pritajeno slaveći „osvajanje“ nove teritorije.

Mašera i Spasić ostaju na brodu i ubacuju ručne bombe u unutrašnjost broda. Njihova želja za ostankom na brodu bila je veća od izlaska na kopno i eventualnu sigurnost nad rascepkanom teritorijom sad već bivše Kraljevine Jugoslavije. Njihova prvotna želja bila je da isplove sa svojim brodom na more i pruže otpor neprijatelju.

Do toga nije došlo, već je naređena predaja broda. Tako su odlučili da potope brod i kao pravi rodoljubi svoje mlade živote daju domovini, odričući se pritom budućnosti pod tuđom vlašću, života sa svojim roditeljima, devojkama, stvaranja porodice. Sve je to nebitno prema jednoj ljubavi – onoj prema domovini.

Motivisani željom da na „Zagreb“ nikada ne stupi tuđa noga, odlučili su da potope brod i s njim podele svoju sudbinu. Mašera i Spasić odlaze na palubu da se pozdrave s ostalim članovima posade koji se sada nalaze na čamcu i plove u navodnu sigurnost i slobodu.

Mašera i Spasić ponovo odlaze u unutrašnjost broda, odakle se vraćaju u punoj ratnoj opremi. Razvijaju svilenu ratnu zastavu, koja će se zavijoriti poslednji put, ali se nikada neće spustiti. Nikada više na njemu neće vijoriti nijedna druga zastava, ni fašistička italijanska, ni nacistička nemačka.

Pritom se Mašera i Spasić, grleći se, opraštaju jedan od drugog. Skidaju sa svojih uniformi oficirske epolete-oznake činova, čekajući trenutak odluke i gledajući pritom u vrh obližnje planine Lovćen.

Oko 17 sati, kada su najbliži brodovi bili udaljeni od njih oko pola kilometra, na brodu su se začule dve jake eksplozije i pojavila se ogromna vatra. Veliki oblaci dima izbijali su s broda, a pramac se razdvojio na dva dela, dok su tela dvojice oficira odletela u vazduh. Delovi broda leteli su na sve strane, a deo brodskog topa završio je u predelu Brdište. Olupina razarača „Zagreb“ jednim delom je potonula na plitko muljevito dno.

Zapovednik Krizomali odmah pokušava da dođe do broda, nadajući se da su se Mašera i Spasić predomislili i isplovili s broda. Mogao je samo raportirati zapovedniku broda „Dubrovnik“ Šaškiljeviću da je „Zagreb“ dignut u vazduh i da su na njemu herojski poginuli Mašera i Spasić. Vest o njihovoj pogibiji izazvala je oduševljenje među posadom „Dubrovnika“, kao i među posadom štabnog broda „Beli orao“, na koji je u međuvremenu prešao kontraadmiral Domanaiko.

„Nesrećan kraj prve klase jugoslovenske ratne flote“

Telo Milana Spasića pronađeno je nekoliko dana nakon potonuća kod Ostrva cveća. Sahrana je održana na Savinskoj Dubravi uz sve vojne počasti. Pripadnici Kraljevske mornarice na grob su mu položili dva venca na čijim je vrpcama pisalo „Milanu i Sergeju − Klasni drugovi“. Na sahrani bili su prisutni i pripadnici italijanske vojske koji su iskazali poštovanje, zadivljeni samim hrabrim činom mladog oficira.

Telo Sergeja Mašere nikada nije pronađeno. Doduše, u novembru 1985. godine sveštenik Rogina iz Bokokotorskog zaliva predao je pronađenu lobanju u ljubljanski Institut za sudsku medicinu, gde je s velikim stepenom sigurnosti utvrđeno da pripada Sergeju Mašeri. Lobanja je 17. aprila 1987. godine pokopana na ljubljanskom groblju.

Mašera i Spasić su 1973. godine proglašeni narodnim herojima pa im je dodeljen Orden narodnog heroja. Ni ostali brodovi Prve torpedne divizije nisu imali srećan kraj. Razarač „Dubrovnik“ Italijani su prozvali „Premuda“ pa je u njihovom sastavu bio do kapitulacije Italije 8. septembra 1943. godine kada su ga preuzeli Nemci i nazvali ga „TA 32“. Nemci su ga potopili 24. aprila 1945. godine u Đenovi.

Razarač „Beograd“, koji je pre Drugog svetskog rata prenosio zlatne rezerve u Veliku Britaniju, zaplenjen je od Italijana koji su ga preimenovali u „Sebenico“ i u čijem je borbenom sastavu bio do 11. septembra 1943. godine kada su ga zaplenili Nemci koji su mu promijenili ime u „TA 43“. Dana 1. maja 1945. godine, dok se „TA-43“ nalazio u tršćanskoj luci, partizani su ušli u Trst gde su ga i potopili, piše portal Povjest.

Razarač „Ljubljana“ 17. aprila 1941. bio je na popravku u doku Arsenala u Tivtu. I njega su Italijani zaplenili pa nakon popravke uvrstili u svoju flotu pod imenom „Lubiana“. Saveznički avioni su ga potopili pred tuniškom obalom 1. aprila 1943. godine.

U Tivtu spomenik, u Beogradu ulica

Heroji Milan Spasić i Sergej Mašera, pored titula nacionalnih heroja, dobili su i počast kakva im i dolikuje. U gradskom parku u Tivtu imaju svoj spomenik, dok u beogradskom naselju Žarkovo, postoji ulica imena „Ulica poručnika Spasića i Mašere“.

Ostaje nada da će legenda o herojstvu dva poručnika ostati da živi i da njihov herojski gest, nikada neće ostati pod velom paučine u senci zaborava.

(Izvor: Blic)

Advertisements