Građani Srbije koji se odluče da uzmu NEMAČKI PASOŠ treba da znaju i OVO!

FOTO: PIXABAY

Prema mnogim istraživanjima, većina mladih kao željenu zemlju u koju bi da emigriraju iz Srbije navode Nemačku. Ipak, da bi nakon svog odlaska dobili i status nemačkog državljanina potrebno je da pređu mnoge prepreke i pitanje je da li ih na kraju puta čeka nemački pasoš.

Advertisements

Najveći broj doseljenika sa naših prostora u Nemačku odlazi sa radnom dozvolom koja podrazumeva boravak i rad u toj zemlji, a potom nakon isteka vize i povratak u Srbiju.

Druga, podjednako česta opcija je i rad na crno, gde naši radnici ako ne žele da trpe zakonske kazne i zabranu ulaska na teritoriju Evropske unije odlaze na rad na tri meseca, koliko je dozvoljen boravak bez vize i potom se vraćaju u Srbiju gde moraju da provedu tri meseca da bi opet otišli na tri meseca. Procedura za dobijanje državljanstva nije ni izbliza toliko jednostavna, a jedan od osnovnih uslova je odricanje dosadašnjeg državljanstva.

Za one koji su rođeni u Nemačkoj i koji to nisu

Advertisements

Na sajtu njihovog Ministarstva stoji da u Nemačkoj važi zakon o poreklu, što znači da osoba kojoj su majka ili otac nemački državljanin automatski rođenjem postaje Nemac. Zatim, ako je jedan roditelj nemački, a drugi državljanin druge zemlje, dete može zadržati oba državljanstva i ne mora da se odrekne nijednog. Treći slučaj je kad je dete rođeno u Nemačkoj, a roditelji mu nisu Nemci. Tada, ono ima prava na nemačko državljanstvo ako ispuni određene uslove, a ako se ipak odluči za državljanstvo roditelja, sa 18 navršenih godina mora da se odrekne nemačkog.

A šta je sa svima ostalima koji bi da postanu Nemci

Za sve ostale, koji ne pripadaju nijednoj od ovih grupa postoji niz uslova koje moraju da ispune. Prvi je novčani – samo podnošenje zahteva košta 255 evra, dok je za dete koje podnosi zajedno sa roditeljima cena niža i iznosi 51 evro. Mlađi od 16 godina za dobijanje državljanstva moraju da opunomoće svoje roditelje. Da bi se zahtev odobrio treba ispuniti čitav niz uslova, od kojih je najvažniji da se osoba odrekne dosadašnjeg državljanstva. Takođe, potrebno je da dokaže znanje nemačkog jezika. Osim toga, onaj koji podnosi zahtev za državljanstvo mora da položi i „test za dobijanje državljanstva“ u kome se proverava poznavanje nemačkog pravnog i društvenog sistema. Za prolaznu ocenu je potrebno tačno odgovoriti na 17 od 33 postavljena pitanja na temu religije, pravne države i društvenih obaveza.

FOTO: PIXABAY

Koji su preduslovi za dobijanje nemačkog državaljanstva:

Advertisements

-Posedovanje neograničene dozvole boravka
-Ukupno 8 godina zakonskog boravka u Nemačkoj (7 u slučaju uspešno završenog kursa za integraciju)
-Neosuđivanost (izuzetak su presude za sitne prestupe)
-Nekorišćenje doprinosa prema SGB II ili SGB XII, recimo naknada za nezaposlene II, socijalna pomoć (izuzetak su situacije kada pomoć ne može da se zameni zaposlenjem, recimo u slučaju nesposobnosti za rad, seniora, samohranih roditelja ili mladih koji još pohađaju školu, uče zanat ili studiraju)
-Obavezno zdravstveno osiguranje i uplata doprinosa u penzioni fond (po pravilu 60 meseci obaveznog osiguranja kod Penzionog fonda)
-Poznavanje nemačkog jezika (najmanje nivo B1)
-Položen test za dobijanje državljanstva ili dokaz o završenom školovanju u Nemačkoj
-Poznavanje pravnog i društvenog poretka i uslova života u Nemačkoj
-Priznavanje slobodnog demokratskog Ustava Savezne Republike Nemačke
-Nepostojanje protivustavnih aktivnosti
-Odricanje od stranog državljanstva (izuzetak su slučajevi kada je to nemoguće ili moguće samo pod izuzetno teškim uslovima ili kada je u pitanju državljanstvo neke od zemalja članica EU i Švajcarske). Za supružnike nemačkih državljana, azilante i neke druge grupe koje nemaju navršenih 8 godina boravka, postoje specijalne odredbe.

Ako vam se dete rodi u Nemačkoj

Rođenjem u Nemačkoj dete stranih državljana dobija nemačko državljanstvo kada jedan od roditelja zakonski boravi u Nemačkoj osma godina i poseduje neograničenu dozvolu boravka (recimo, dozvolu za nastanjenje, pravo slobodnog kretanja EU-građana). Do svoje 18. godine dete može da poseduje nemačko državljanstvo i istovremeno i državljanstvo zemlje porekla roditelja. Posle toga dete mora da odluči da li će da zadrži nemačko ili strano državljanstvo. Ako se odluči za nemačko državljanstvo, mora da se odrekne stranog državljanstva najkasnije kada napuni 23 godine. Oba državljanstva i posle 23. godine moguće je zadržati samo u izuzetnim slučajevima.

FOTO: FREEPIK

Državljanin Nemačke po ubrzanom postupak

Advertisements

Samo u posebnim uslovima, kada nadležne službe procene da postoji opšti interes da se nekome dodeli državljanstvo po ubrzanom postupku to se može dogoditi. Najčešće su u pitanju sportisti ili izbeglice. Lakši postupak je i za građane Evropske unije, kao i za rodbinu onih koji su podneli zahtevi i ispunili sve uslove, kao i onima koji su venčani za Nemca.

U svakom slučaju, vrlo bitna stavka jeste da je osoba finansijski nezavisna, odnosno da je u stanju u najvećoj meri samostalno da se finansira. Samo u posebnim slučajevima dozvoljeno je korišćenje socijalne pomoći. Ovo pravo imaju osobe koje su dobile otkaz zbog propasti kompanije u kojoj su bile zaposlene, osobe koje izdržavaju malu decu ili osobe koje se trenutno obrazuju. Vrlo je važno da nisu prethodno kažnjavane i da su službeno prihvatile liberalno, demokratsko političko uređenje.

(Izvor: Blic)

PODELI SA DRUGIMA!
Advertisements