FOTO: YOUTUBE PRINTSCREEN

Prema starom verovanju, ženi je zabranjeno da ulazi u crkvu tokom mesečnog ciklusa jer je ona tada nečista. Crkva je i dan-danas podeljena po tom pitanju, ali otac Jovan je odlučio da nam objasni da li je ovo još samo jedna od mnogobrojnih paganskih zabluda.

Advertisements

– Mišljenje crkve je podeljeno, ali Sveti Grigorije Veliki je govorio da ženi ne treba braniti da uđe u crkvu tokom menstrualnog perioda jer to nije nešto što dolazi od nje same, nego jednostavno pripada njenoj prirodi – rekao je za naš portal otac Jovan. Tada nisu postojali ulošci, pa se ženama krv slivala niz noge.

Advertisements

– Bilo je zabranjeno ženi ući u crkvu zbog praktičnih razloga. Nisu postojali ulošci, pa su se plašili da krv ne isprlja crkveni pod – dodao je otac Jovan. Ipak, danas postoje higijenska sredstava koja ovo sprečavaju.

Većina ljudi i dalje veruje da je ženi koja ima menstrualni cilklus zabranjen ulazak u hram. To verovanje se prenosi sa kolena na koleno i vrlo je rasprostranjeno, iako je u pitanju čista paganska zabluda.

Advertisements
Loading...

Patrijarh Pavle je pokušao da iskoreni ovu zabludu i objasni vernicama da tokom „onih dana“ ne treba da izbegavaju odlazak u crkvu, jer je Bog ženi podario telo koje funkcioniše tako. Ono što nam je Bog podario, nikako ne može da bude nešto što nas prlja ili čini nepodobnim za odlazak u sveti hram.

– Kako savremena higijenska sredstva mogu da spreče da se slučajnim istečenjem krvi hram ne učini nečistim, smatram da i sa te strane nema smetnje da žena za vreme mesečnog pranja, uz potrebnu obazrivost i preduzete higijenske mere može dolaziti u crkvu, celivati ikone, primiti naforu i osvećenu vodicu, kao i učestvovati u pojanju – zapisao je patrijarh.

Sveti Grigorije, čudotvorac iz trećeg veka je još odavno pokušao da odvrati vernike od ove zablude: Ženama ne treba braniti da ulaze u hram u periodu kada imaju mesečni period, jer dejstvo koje naša priroda projavljuje na našem telu ne može se smatrati grešnim – zapisao je Sveti Grigorije.

Advertisements
Advertisements

PRIČEŠĆE TOKOM CIKLUSA

Ono u čemu je većina svetovnih ljudi složna, jeste to da žena ne bi trebalo da se pričešćuje tokom ciklusa.

– Može se napraviti izuzetak samo ukoliko je žena na samrtnoj postelji i treba poslednji put da se pričesti – govorio je patrijarh Pavle. Sa druge strane, Sveti Grigorije se sa ovim stavom nikada nije složio.

Advertisements
Loading...

– Nije ispravno ženu ili devojku koja ima menstruaciju lišiti svetog pričešća jer se mesečni ciklus ne dešava njenom voljom. Svi znamo za događaj o krvotočivoj ženi koji je opisan u jevanđelju. Žena koja je dugo godina patila od bolesti tečenja krvi, ponizno se približava Gospodu Hristu, dotiče rub njegove odeće i istog trenutka biva izlečena.

Advertisements

– Ako je dakle ta žena s pravom dodirnula odeću našeg Gospoda, zašto bi nekome na kome se projavljuje dejstvo ljudske prirode trebalo zabraniti pristup crkvi Božijoj? – zapisao je svetac pre skoro dve hiljade godina.

(Izvor: Telegraf)

Advertisements