Centar za istraživanje globalizacije je objavio jednu kanadsku studiju , gde je SAD u Drugom svetskom ratu ubile od 20 do 30 miliona ljudi u 37“zemalja žrtava“. Tu spada i bivša Jugoslavija. U studiji se govori da nakon raspada SSSR-a Jugoslavija nije više bila od koristi Vašingtonu, pa su Nemačka...