Sutra je poznati hrišćanski i narodni praznik Cveti. Dan, kada je Isus Hristos na magaretu, ušao u grad Jerusalim. Tom prilikom su ga pozdravljali narodi i deca, a u ruci su držali palmine i maslinove grančice. Glas o tome da dolazi Hrist, brzo se proširila i mnogi su želeli da...