BOŽJA PRAVDA NIKOGA NE ZAOBILAZI: Poštujte svoje roditelje da vas ne bi zadesila OVAKVA SUDBINA!

Foto: Pixabay

Ovo je je priča o legendi koja se jednom davno zbila u Carigradu i govori šta poštovanje roditelja donosi svakom detetu izašto treba poštovati i slušati savete svojih roditelja.

Advertisements

Za vreme Teodosija Velikog u Carigradu je živeo jedan čovek koji je bio bogat i imao je sina jedinca koji se zvaše Teofil. Ovaj bogati čovek u starosti je skroz osiromašio i jednog dana reče svom sinu ovako:

“Hajde da mi tebe prodamo i od toga novca da sebe prehranimo, tako ćeš i ti ostati živ, a i mi” I desi se to i prodade Teofila jednom spahiji.

Otac mu je pri tome dao jedan savet, da kada god prolazi pored crkve i ako je služi liturgija da uđe unutra i odsluša do kraja, čak iako ima nekog bitnog posla. Spahija je jako zavoleo mladića jer je bio plemenit i vredan i gledao ga je kao svoga i jeo je sa njima za vreme ručka.

Advertisements

Jednoga dana desi se to da je gospodin sa Teofilom kao svojim slugom otišao u carsku palatu ali je zaboravio protokol (knjigu) i posla Teofila da što brže ode kući i donese mu je. Teofil pohita brzo kući i kada je došao zatekao je gospodarevu ženu u preljubi sa jednim služiteljem.

Mladić se nije obazirao na njih već je po gospodarevoj želje hteo što pre da mu odnese knjigu. Međutim gospodareva žena se uplašila da je ovaj neće izdati gospodaru i smisli laž, da ju je Teofil hteo silovati i da ovaj drugi nije naišao moglo je svašta da bude, i ako njegova glava ne bude sutra odsečena da će ona da ode od njega sa svojim mirazom.

Kada je to čuo gospodar se jako naljuti na Teofila i obeća ženi da će ispuniti njen zahtev. Poslao je sudiji poruku da će sutra s pismom poslati jednog mladića i da se njemu odseće glava zapečati u platno i da mu se potom pošalje.

Sudija mu odgovori da to ne može da učini bez svedoka. Međutim gospodar reče da je taj sluga hteo da mu obečasti ženu i potom sudija prista na njegov zahtev. Sutradan gospodar posla Teofila sa pismom sudiji, i u putu on opazi da je u toku liturgija i uđe u Crkvu da odsluša bogosluženje do kraja.

Advertisements

Žena gospodara je bila jako nestrpljiva i posla ljubavnika sudiji da uzme Teofilovu glavu ako je sve gotovo. I tako sudija ne znajući ko je taj, odseče njegovu, zavi u platno i zapečati.

Kada se liturgija završila Teofil ode sudiji i ovaj mu dade glavu i reče da je odnese gospodaru, Teofil ne znajući šta nosi pođe kući. Kada ga gospodar i žena videše živa oboje se začudiše, gospođa obamre od čuda. Kada su ga pitali šta se desilo on im reče. Tako su i gospodin i njegova gospođa spoznali istinu i sud Božji, i zavoleše Teofila još više zbog njegove dobrote i čistote duše i tako ga spahija posini!

(Izvor: Opanak)

PODELI SA DRUGIMA!