Kategorije: Istorija

ALBANSKI NACIONALNI HEROJ JE SRBIN: Evo ko je zapravo bio Đurađ Kastriot SKENDERBEG

FOTO: WIKIPEDIA

Istoričar dr Predrag Petrović je trećinu svog života proveo u proučavanju porekla najvećeg junaka 15. veka Đurađa Kastriota Slenderbega. Ko su njegovi preci po muškoj i ženskoj liniji? Da li je Skenderbeg bio Srbin ili Albanac ili…? Kruna istraživanja predstavljaju dve knjige na preko 850 strana koje daju precizan i nedvosmislen odgovor. Dr Predrag Petrović objašnjava rezultate svog višegodišnjeg istraživanja.

Advertisements

Kako je ličnost Đurađa Kastriota Skenderbega i pored šest vekova od njegovog postojanja i delovanja postala za istoriju aktuelna, da bi o ovoj ličnosti u skorije vreme bilo napisano nekoliko istoriografskih studija sa sasvim novim aspektima tumačenja istorijskih događaja u kojima je bio učesnik?

– Đurađ Kastriot Skenderbeg je ličnost veoma značajna za istoriju otpora prema osmanlijskim osvajačima na Balkanu. Smatra se, da je Đurađ Kastriot bio i jedna od brana brzom prodoru muslimanstva na Balkan. Međutim, njegov značaj borca protiv Osmanlija tumačen je tendeciozno, kao borca za isključivo očuvanje albanske nacije, a njegova ličnost je predstavljena kao nacionalni albanski simbol, i ličnost, koja je znatno doprinela stvaranju albanske nacije, a i da je on podigao opštnarodni albanski ustanak protiv Turaka, što je pogrešno tumačenje istorijskih događaja. Nova tumačenja uloge Đurađa Kastriota pokušavaju da postave stvar na pravu osnovu i daju tumačenja koja su bliža istorijskoj istini.

Zašto je istoričar Oliver Jens Šmit uzburkao albansku javnost sa novim tumačenja događaja i ličnosti Skenderbega ?

– Švajcarski naučnik Oliver Jens Šmit je dao tumačenje uloge Đurađa Kastriota Skenderbega, da on nije isključivo albanski nacionalni heroj, doveo je u pitanje nacionalni albanski indetitet Skenderbegov, a i da Skenderbegov otpor Turcima nije bio opštenarodni ustanak, već njegova borba za obnavljanje očevine, odnosno kneževine Ivana Kastriota na prostorima koje je ona zauzimala.

Kojim aspektom u vezi Đurađa Kastriota ste se vi bavili u vašim skoro izdatim knjigama „Ko su Đurađ Kastriot – Skenderbeg i Kastrioti“ i „Da li je majka Đurađa Kastriota-Skenderbega, Vojislava Branković“?

– Tema koja je mene zanimala i koja je obrađivana u mojim knjigama je upravo razmatranje, ali isključivo na bazi dokumentarnih istoriografskih izvora, etničkog indetiteta Đurađa Kastrita Skenderbega i Kastriota i njihovih predaka Masareka, jer je to tema, koja je zanemarena od naše istorijske nauke i zloupotrebljavana od strane nekoliko nacionalnih balkanskih kvazinaučnih istorijskih sredina. Takođe sam se bavio i temom o otkrivanju indetiteta njegove majke koju Skenderbegovi biografi pominju kao Voisava Tribalda iza kojeg imena sa krije upravo – Vojislava Branković, kćer Grgura Brankovića starijeg brata Vuka Brankovića.

Advertisements

Da li smo sada bliži saznanju, ko je zapravo Đurađ Kastriot Skenderbeg, koji je njegov etnički indetitet i da li je svojatanje njegovo od strane albanskih istroičara zasnovano na istorijografskim dokumentarnim argumentima?

– Postoji čitav niz dokumentarnih argumenata, koje do sada naučna javnost nije uzimala u obzir pri tumačenju etničkog indetiteta Đurađa Kastriota Skenderbega, a koji mogu ovo pitanje meritorno i argumentovano dovesti do istorijske istine.

Određena dokumentarna građa iz srpskih srednjovekovnih izvora, veoma bitna za analitički pristup ovoj temi, nije do sada uzeta u obzir u postavkama o etničkom indetitetu Kastriota, kao što je: Povelja cara Stefana Dušana iz 1347, Prostragma iz 1349/53, Svetoarhanđelovska hrisovulja iz 1348/52, zatim za Masareke, neposredne pretke Kastriota, „Janjinska hronika“, a ni objašnjenja V. Kačanovskog o nastanku „Memorije…“ Musakija i dr. dokumenti i zapisi. Neki dokumenti poznati naučnoj javnosti kao Dubrovačka povelja Aleksandru iz 1368 god. je pogrešno tumačena, te se i stoga smatra, da je situacija sa temom o etničkom indetitetu Kastriota ostala nedorečena i nedovoljno dokumentarno istražena i adekvatno tumačena.

Povelje Stefana Dušana i Dubrovačka povelja razjašnjavaju pitanje, da je Branilo, pradeda Đurađa Kastriota, bio kefalija „dominusa“ Aleksandra, a prethodno čelnik u vojsci cara Stefana Dušana, koji je isticanjem u vojsci dostigao status nižeg plemstva i dobio feud na reci Gardi sa kastelom „Kastri“, starom vizantiskom tvrđavom, po kome su se i nazvali Kastrioti njegovi potomci i njihova porodica (inače jedna grana roda Masareka).

Takođe „Janjinska hronika“ u istoriografiji smatrana kao verodostojan hronički dokument, daje tačno opredeljenje, da su Masareci srpsko-slovenski rod iz kraja Zagorja i mesta Zagore kod Janjine pominjani kod istoričara Prokopija još posle prvih doseljenja slovenskih skupina u VI veku. Iz okoline Janjine iz Epira, za koji Đurađ Kastriot i govori, po njegovim biografima, da mu je postojbina, je njegov rod preseljen iza Drima, etničke granice srpsko-albanske, na padine Paštrika, blizu Prizrena. Tada je Branilo, Đurađev pradeda i zabeležen kao carev čelnik, od koga je moguće dalje dokumentarno pratiti dalji genetski niz predaka do samog Đurađa Kastriota Skenderbega i dalje posle njega njegovih potomaka do današnjeg vremena.

Takođe i po majčinoj liniji po Brankovićima, za koje je preko iznete istoriografske građe ustanovljeno, da je od njih Vojislava, majka Đurađa Kastriota, je moguće pratiti poreklo Đurađa Kastriota i dalje od XIV stoleća. Studija o etničkom indetitetu Kastriota je ujedno sabrala i svu dokumentarnu građu o precima Đurađa Kastriota Skenderbega na osnovu koje je i donet zaključak o nesporno njegovom osnovnom srpskom poreklu, koje je svakako moralo imati primese i određene uticaje albanske nacionalne sredine do izbeglištva Kastriota u Italiji, a iza toga svakako i uticaje italijanske nacionalne sredine.

Advertisements

Zaključak o srpsko-slovenskom poreklu se kod starijih generacija potvrđuje čitavim nizom argumenata do kojih se dolazi istraživanjem nacionalnog indetiteta Kastriota: njihova pravoslavna vera sa porodičnom slavom (karakterističnom specifičnošću za srpski indetitet) što nalazi istoričar I. Jastrebov, njihov status srpske vlastele, (koji u Dušanovo vreme mogu imati samo Srbi, Grci, ili Nemci), bliske rodbinske veze sa srpskim velikaškim kućam, hilandarski monasi iz njihove najuže familije, pa čak i genealogije sa srpskim poreklom sadašnjih Kastriota u Italiji i Španiji, kao i niz drugih argumenata, koji su potvda ovog nacionalnog indetiteta.

Stavovi albanskih istoričara, da je Đurađ Kastriot etnički Albanac i da su Kastrioti etnički Albanci, nisu zasnovani na argumentima, jer za to nema dokumentarnih dokaza. Čak se ni sam Đurađ Kastriot nije izjašnjavao, da je Albanac već, da je iz Epira, a Epir nije etničko odredište, već je u njegovo vreme to bilo područje na kome su živeli i Grci i slovenski doseljenici, a i albanski doseljenici. Albanski istoričari negiraju poreklo Đurađa Kastriota po Branilu, a takođe ne razmatraju ni poreklo Kastriota, kao grane roda Masareka. Do sada nisu dati sa njihove strane neki argumentovani dokazi za albansko etničko poreklo Kastriota, osim što su Kastrioti živeli u jednom periodu na albanskim etničkim područjima gde su imali svoje kneževine i Ivan otac i Đurađ Kastriot sin, krajem XIV i početkom XV i tokom druge polovine XV stoleća, što svakako ne može biti dokaz i o njihovoj isključivo albanskoj etničkoj pripadnosti, što zastupaju albanski istoričari. Srpski dokumentarni izvori o precima Kastriota sa njihove strane se apriori odbacuju, ili uopšte ne razmatraju.

Da li postoje i politički aspekti razmatranja o precima i potomcima Đurađa Kastriota?

Advertisements

– Da, upravo uzroci takvom pristupu razjašnjenja pitanja etničkog indetiteta Kastriota su političke tendancije u tumačenja ovog pitanja početkom XX veka u austrougarskim naučnim krugovima, koje se smatralo vodećim za istoriogafiju balkanskih naroda. To je vreme velike ekspanzije i ambicija Austrougarske da zavlada Balkanskim narodima, pa i vreme izrazite antisrpske politike, koja se prenela i na istorijsku nauku. Svakako, da se nije uklapalo, do tada kod mnogih evropskih istoričara dato tumačenje o Đurađu Kastriotu i njegovom srpskom etničkom poreklu.

Može se uočiti, da su po ovom pitanju prelomne godine bile prve decenije XX veka, kada je većina istoričara za Đurađa Kastriota smatrala, da je srpskog etničkog porekla i godine posle ovog perioda kada je prema austro-nemačkoj istorijskoj postavci tumačeno, da je to albansko poreklo, što su kasnije preuzeli i albanski istoričari.

Politički aspekti su imali uticaja i kod rasprava o genealogiji Kastriota i kod potomaka Đurađa Kastriota Skenderbega u Italiji i Španiji u dokazivanjima koje su direktne linije njegovih potomaka, jer je sada važeći ustav Albanije ostavio mogućnost povratka monarhije, te su se povampirile dinastičke ambicije, a time i rasprave o direktnim naslednicima Đurađa Kastriota Skenderbega.

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Read more...

Da li ste za vraćanje služenja vojnog roka?

Pratite vesti o korona virusu i uvek budite u toku!

Podeli

Najnoviji tekstovi

„Mama pije kafu za ručak, a ručka nema. Korona je poremetila“: Poruka dečaka nasmejala region

Jedan mališan iz Hrvatske koji već nedelje provodi u izolaciji sa porodicom primetio je neobične navike svojih roditelja u doba…

Bil Gejts: „Ovo što se sada radi je KATASTROFA! Ovo je jedini način da pobedimo korona virus“

Osnivač Majkrosofta Bil Gejts u svom autorskom članku za Vašington post apelovao je na vlasti u SAD da sve zatvore…

Naučnici sigurni: Velike doze vitamina C mogu sprečiti razvoj raka i korona virusa, ali samo ako se uzimaju ovako

Ljudskom telu je potrebno mnogo vitamina i minerala, neke od njih moramo da dopunimo jer se ne sintetišu u samom…

SAVETI SRPSKE DOKTORKE IZ ČIKAGA: Osam stvari kojih se morate pridržavati da biste izbegli zarazu KORONA VIRUSOM

Jedan od najcenjenijih medicinskih stručnjaka srpskog porekla u Americi je svakako doktorka Biljana Pavlović Šurjančev, kardiolog, specijalizovana za slučajeve srčane…

Pedijatar Aleksandra Miletić odgovorila da li je sigurno izvoditi decu napolje tokom pandemije

Mnogi roditelji zabrinuti su zbog svoje dece i načina na koji provode dane tokom pandemije korona virusa. Već tri nedelje…

Naučnici su analizirali podatke MILION LJUDI i utvrđeno je da je OVO NAJSNAŽNIJI SIMPTOM KORONA VIRUSA i krajnje je neočekivan

Gubitak mirisa i ukusa mogao bi da bude najbolji način da utvrdite da li imate korona virus, tvrde istraživači. Naučnici…

UGLEDNI HRVATSKI EPIDEMIOLOG: Evo kako je došlo do nezapamćene TRAGEDIJE u Italiji … PRVI PUT SVI DETALJI BEZ CENZURE

"Kako je moguće da Italija danas ima gotovo 85.000 zaraženih i više od 9.000 umrlih? Ili da Španija ima 72.000…

Virusolog Aleksej Potekin: Ovo je istina o korona virusu

Mislim da je došlo vreme da ja kao biolog, koji se dugo bavi virusima na univerzitetu kažem nekoliko reči o…

KAKO DA ZNAMO DA LJUDI UMIRU OD KORONE, A NE OD STAROSTI ILI DRUGE BOLESTI: Stručnjaci odgovorili na sva pitanja

U jeku pandemije mnogi se pitaju koliki procenat prijavljenih žrtava koronavirusa stvarno umire od kovida 19, a ne od starosti…

NIJE ISTO: Koja je razlika između korona virusa i gripa

Na prvi pogled su simptomi korona virusa i gripa slični, ali postoje razlike. Simptomi koji prate korona virus su najčešće…

Nema šale kod Putina: Sedam godina robije za kršenje karantina

Oštri zakoni i amandmani usvojeni su u rekordnom roku, dok su regioni širom Rusije pratili Moskvu i uveli strogu zabranu…

Dr Saša Milićević objašnjava koja deca mogu razviti teške simptome izazvane korona virusom

Dr Saša Milićević, dečiji pedijatar i pulmolog govorio je u jutarnjem programu TV Pink o tome zašto ne smemo računati…

NEDOPUSTIVA PRAKSA kojom Srbi krše zdrav razum: Improvizovani kafići, tajni frizerski saloni i OVA BIZARNA IDEJA

Uprkos neumornim i konstantnim apelima domaćih i svetskih stručnjaka da se ostane kod kuće, kao i merama donetim u cilju…

Pandemija korone je mogla da se predvidi! KAKO SU OVE STVARI SKORO SVIMA PROMAKLE

Pandemija novog korona virusa koji izaziva bolest COVID-19, nije mogla biti predvidljivija, piše za BBC Future Brajan Volš, dopisnik Axiosa…

„OVAJ VIRUS JE OPASNIJI nego što je svetska medicina u početku mislila“ ISPOVEST NULTOG PACIJENTA U SRBIJI

Prvi je zaražen koronavirusom u Srbiji. Igor Đantar (43), uspešni privrednik iz Bačke Topole, nulti je pacijent, o kom je…

ČUVAJTE TO ZA NEKOG MLAĐEG, IMALA SAM DOBAR ŽIVOT: Baka (90) se odrekla respiratora, o njenoj žrtvi bruji Evropa

Suzan Hojlaerts (90) iz Binkoma u Belgiji pre dve nedelje počela je da oseća da teško diše. Izgubila je apetit.…

Važno obaveštenje Ministarstva zdravlja: Građani sa ovim simptomima odmah da krenu ka ambulantama

Građani koji imaju simptome oboljevanja od Covid-19 (povišena temperatura, kašalj, bol u grlu) treba da se odmah, bez odlaganja, upute…

OČAS POSLA! Kako da napravite masku za lice BEZ IGLE I KONCA

Preporuka, apel, molba, kako god želite, srpskih stručnjaka koji se bore da savladaju i zaustave virus u našoj zemlji jeste…

Simptomi korona virusa na koje posebno treba da obrate pažnju mladi ljudi

Iako su stariji ljudi i hronični bolesnici ugroženiji od korona virusa, ni mladi nisu imuni na novi virus Covid-19. Koji…

„Ovo je ratna zona, pacijenti leže u hodnicima, trebaju nam respiratori“

Šokantni snimak otkrio je haos u bolnicama u Njujorku, dok očajni doktori mole za još respiratora i medicinske opreme kako…

Da li ćete se vakcinisati kada vakcina protiv korona virusa bude bila dostupna?

Kao mladi istraživač 80-ih, Majkl Kinč je želeo da reši najveću medicinsku zagonetku veka i proizvede vakcinu protiv HIV-a? Međutim,…

15 najčešćih pitanja o koroni: Koliko stvarno opstaje na kvakama, da li smemo da pijemo brufen i šta ako imate astmu

Korona virus se proširio na ukupno 176 zemalja. Do sada je zaraženo više od 870.000 ljudi. Oporavilo se više od…

Doktorka iz Šapca pita one što i dalje šetaju: Kad ću opet moći da zagrlim roditelje i oporavim ruke

Jovana Veselinović (26), doktorka Urgentnog centra u Šapcu Opšte bolnice, objavila je na svom Fejsbuk profilu poruku. Ona je upućena…

Nobelovac predvideo epidemiju u Kini, tačan broj zaraženih i mrtvih: Sada otkriva kada će se i kako korona završiti

Profesor biologije sa Univerziteta Stanford i dobitnik Nobelove nagrade za hemiju dr Majkl Levit predviđa skori kraj pandemije korona virusa!…

Evo kada će građani dobiti najavljenih 100 EVRA

Ministar finansija Siniša Mali kaže da će paket ekonomskih mera za pomoć privredi biti 50 odsto budžeta države Srbije! On…

Sanovnik crv – Šta znači sanjati crve?

Sanjati crve može biti znak bolesti i svađe. Oni takođe mogu biti znak nadolazećih poteškoća i nevolja, a ponekad mogu…

Sanovnik autobus – Šta znači sanjati autobus?

Kada sanjate vozila, prevozno sredstvo kojim se vozite ima svoju simboliku. Kad sanjate da putujete autobusom, taj san može predstavljati…

Sanovnik sahrana – Šta znači sanjati sahranu – sanjati pogreb?

Sahrane su sastavni deo naših života i uobičajena su tema i u našim snovima. Sanjati sahranu je veoma neprijatno kao…

Sanovnik tuča – Šta znači sanjati tuču – potući se?

Sanjati da se tučete je jedan uobičajen san. Sanjati o tome kako se tučete sa nekim ili kako se neko…