Kategorije: Istorija

ALBANSKI NACIONALNI HEROJ JE SRBIN: Evo ko je zapravo bio Đurađ Kastriot SKENDERBEG

FOTO: WIKIPEDIA

Istoričar dr Predrag Petrović je trećinu svog života proveo u proučavanju porekla najvećeg junaka 15. veka Đurađa Kastriota Slenderbega. Ko su njegovi preci po muškoj i ženskoj liniji? Da li je Skenderbeg bio Srbin ili Albanac ili…? Kruna istraživanja predstavljaju dve knjige na preko 850 strana koje daju precizan i nedvosmislen odgovor. Dr Predrag Petrović objašnjava rezultate svog višegodišnjeg istraživanja.

Advertisements

Kako je ličnost Đurađa Kastriota Skenderbega i pored šest vekova od njegovog postojanja i delovanja postala za istoriju aktuelna, da bi o ovoj ličnosti u skorije vreme bilo napisano nekoliko istoriografskih studija sa sasvim novim aspektima tumačenja istorijskih događaja u kojima je bio učesnik?

– Đurađ Kastriot Skenderbeg je ličnost veoma značajna za istoriju otpora prema osmanlijskim osvajačima na Balkanu. Smatra se, da je Đurađ Kastriot bio i jedna od brana brzom prodoru muslimanstva na Balkan. Međutim, njegov značaj borca protiv Osmanlija tumačen je tendeciozno, kao borca za isključivo očuvanje albanske nacije, a njegova ličnost je predstavljena kao nacionalni albanski simbol, i ličnost, koja je znatno doprinela stvaranju albanske nacije, a i da je on podigao opštnarodni albanski ustanak protiv Turaka, što je pogrešno tumačenje istorijskih događaja. Nova tumačenja uloge Đurađa Kastriota pokušavaju da postave stvar na pravu osnovu i daju tumačenja koja su bliža istorijskoj istini.

Zašto je istoričar Oliver Jens Šmit uzburkao albansku javnost sa novim tumačenja događaja i ličnosti Skenderbega ?

– Švajcarski naučnik Oliver Jens Šmit je dao tumačenje uloge Đurađa Kastriota Skenderbega, da on nije isključivo albanski nacionalni heroj, doveo je u pitanje nacionalni albanski indetitet Skenderbegov, a i da Skenderbegov otpor Turcima nije bio opštenarodni ustanak, već njegova borba za obnavljanje očevine, odnosno kneževine Ivana Kastriota na prostorima koje je ona zauzimala.

Kojim aspektom u vezi Đurađa Kastriota ste se vi bavili u vašim skoro izdatim knjigama „Ko su Đurađ Kastriot – Skenderbeg i Kastrioti“ i „Da li je majka Đurađa Kastriota-Skenderbega, Vojislava Branković“?

– Tema koja je mene zanimala i koja je obrađivana u mojim knjigama je upravo razmatranje, ali isključivo na bazi dokumentarnih istoriografskih izvora, etničkog indetiteta Đurađa Kastrita Skenderbega i Kastriota i njihovih predaka Masareka, jer je to tema, koja je zanemarena od naše istorijske nauke i zloupotrebljavana od strane nekoliko nacionalnih balkanskih kvazinaučnih istorijskih sredina. Takođe sam se bavio i temom o otkrivanju indetiteta njegove majke koju Skenderbegovi biografi pominju kao Voisava Tribalda iza kojeg imena sa krije upravo – Vojislava Branković, kćer Grgura Brankovića starijeg brata Vuka Brankovića.

Advertisements

Da li smo sada bliži saznanju, ko je zapravo Đurađ Kastriot Skenderbeg, koji je njegov etnički indetitet i da li je svojatanje njegovo od strane albanskih istroičara zasnovano na istorijografskim dokumentarnim argumentima?

– Postoji čitav niz dokumentarnih argumenata, koje do sada naučna javnost nije uzimala u obzir pri tumačenju etničkog indetiteta Đurađa Kastriota Skenderbega, a koji mogu ovo pitanje meritorno i argumentovano dovesti do istorijske istine.

Određena dokumentarna građa iz srpskih srednjovekovnih izvora, veoma bitna za analitički pristup ovoj temi, nije do sada uzeta u obzir u postavkama o etničkom indetitetu Kastriota, kao što je: Povelja cara Stefana Dušana iz 1347, Prostragma iz 1349/53, Svetoarhanđelovska hrisovulja iz 1348/52, zatim za Masareke, neposredne pretke Kastriota, „Janjinska hronika“, a ni objašnjenja V. Kačanovskog o nastanku „Memorije…“ Musakija i dr. dokumenti i zapisi. Neki dokumenti poznati naučnoj javnosti kao Dubrovačka povelja Aleksandru iz 1368 god. je pogrešno tumačena, te se i stoga smatra, da je situacija sa temom o etničkom indetitetu Kastriota ostala nedorečena i nedovoljno dokumentarno istražena i adekvatno tumačena.

Povelje Stefana Dušana i Dubrovačka povelja razjašnjavaju pitanje, da je Branilo, pradeda Đurađa Kastriota, bio kefalija „dominusa“ Aleksandra, a prethodno čelnik u vojsci cara Stefana Dušana, koji je isticanjem u vojsci dostigao status nižeg plemstva i dobio feud na reci Gardi sa kastelom „Kastri“, starom vizantiskom tvrđavom, po kome su se i nazvali Kastrioti njegovi potomci i njihova porodica (inače jedna grana roda Masareka).

Takođe „Janjinska hronika“ u istoriografiji smatrana kao verodostojan hronički dokument, daje tačno opredeljenje, da su Masareci srpsko-slovenski rod iz kraja Zagorja i mesta Zagore kod Janjine pominjani kod istoričara Prokopija još posle prvih doseljenja slovenskih skupina u VI veku. Iz okoline Janjine iz Epira, za koji Đurađ Kastriot i govori, po njegovim biografima, da mu je postojbina, je njegov rod preseljen iza Drima, etničke granice srpsko-albanske, na padine Paštrika, blizu Prizrena. Tada je Branilo, Đurađev pradeda i zabeležen kao carev čelnik, od koga je moguće dalje dokumentarno pratiti dalji genetski niz predaka do samog Đurađa Kastriota Skenderbega i dalje posle njega njegovih potomaka do današnjeg vremena.

Takođe i po majčinoj liniji po Brankovićima, za koje je preko iznete istoriografske građe ustanovljeno, da je od njih Vojislava, majka Đurađa Kastriota, je moguće pratiti poreklo Đurađa Kastriota i dalje od XIV stoleća. Studija o etničkom indetitetu Kastriota je ujedno sabrala i svu dokumentarnu građu o precima Đurađa Kastriota Skenderbega na osnovu koje je i donet zaključak o nesporno njegovom osnovnom srpskom poreklu, koje je svakako moralo imati primese i određene uticaje albanske nacionalne sredine do izbeglištva Kastriota u Italiji, a iza toga svakako i uticaje italijanske nacionalne sredine.

Advertisements

Zaključak o srpsko-slovenskom poreklu se kod starijih generacija potvrđuje čitavim nizom argumenata do kojih se dolazi istraživanjem nacionalnog indetiteta Kastriota: njihova pravoslavna vera sa porodičnom slavom (karakterističnom specifičnošću za srpski indetitet) što nalazi istoričar I. Jastrebov, njihov status srpske vlastele, (koji u Dušanovo vreme mogu imati samo Srbi, Grci, ili Nemci), bliske rodbinske veze sa srpskim velikaškim kućam, hilandarski monasi iz njihove najuže familije, pa čak i genealogije sa srpskim poreklom sadašnjih Kastriota u Italiji i Španiji, kao i niz drugih argumenata, koji su potvda ovog nacionalnog indetiteta.

Stavovi albanskih istoričara, da je Đurađ Kastriot etnički Albanac i da su Kastrioti etnički Albanci, nisu zasnovani na argumentima, jer za to nema dokumentarnih dokaza. Čak se ni sam Đurađ Kastriot nije izjašnjavao, da je Albanac već, da je iz Epira, a Epir nije etničko odredište, već je u njegovo vreme to bilo područje na kome su živeli i Grci i slovenski doseljenici, a i albanski doseljenici. Albanski istoričari negiraju poreklo Đurađa Kastriota po Branilu, a takođe ne razmatraju ni poreklo Kastriota, kao grane roda Masareka. Do sada nisu dati sa njihove strane neki argumentovani dokazi za albansko etničko poreklo Kastriota, osim što su Kastrioti živeli u jednom periodu na albanskim etničkim područjima gde su imali svoje kneževine i Ivan otac i Đurađ Kastriot sin, krajem XIV i početkom XV i tokom druge polovine XV stoleća, što svakako ne može biti dokaz i o njihovoj isključivo albanskoj etničkoj pripadnosti, što zastupaju albanski istoričari. Srpski dokumentarni izvori o precima Kastriota sa njihove strane se apriori odbacuju, ili uopšte ne razmatraju.

Da li postoje i politički aspekti razmatranja o precima i potomcima Đurađa Kastriota?

Advertisements

– Da, upravo uzroci takvom pristupu razjašnjenja pitanja etničkog indetiteta Kastriota su političke tendancije u tumačenja ovog pitanja početkom XX veka u austrougarskim naučnim krugovima, koje se smatralo vodećim za istoriogafiju balkanskih naroda. To je vreme velike ekspanzije i ambicija Austrougarske da zavlada Balkanskim narodima, pa i vreme izrazite antisrpske politike, koja se prenela i na istorijsku nauku. Svakako, da se nije uklapalo, do tada kod mnogih evropskih istoričara dato tumačenje o Đurađu Kastriotu i njegovom srpskom etničkom poreklu.

Može se uočiti, da su po ovom pitanju prelomne godine bile prve decenije XX veka, kada je većina istoričara za Đurađa Kastriota smatrala, da je srpskog etničkog porekla i godine posle ovog perioda kada je prema austro-nemačkoj istorijskoj postavci tumačeno, da je to albansko poreklo, što su kasnije preuzeli i albanski istoričari.

Politički aspekti su imali uticaja i kod rasprava o genealogiji Kastriota i kod potomaka Đurađa Kastriota Skenderbega u Italiji i Španiji u dokazivanjima koje su direktne linije njegovih potomaka, jer je sada važeći ustav Albanije ostavio mogućnost povratka monarhije, te su se povampirile dinastičke ambicije, a time i rasprave o direktnim naslednicima Đurađa Kastriota Skenderbega.

Advertisements
Advertisements

Zapratite nas!

Podeli

Najnoviji tekstovi

POČNITE VEĆ DANAS: Kreativni i jednostavni načini za uštedu novca

Ušteda novca nikada nije lagana. Možda ne zarađujete puno ili imate gomilu dugova kojih se pokušavate rešiti. Tada morate biti…

SHVATITE OVO OZBILJNO: 6 načina da odaberete video igre za decu

Video igre su danas popularni pokloni za decu. Kao roditelj, morate da osigurate da igre koje vaša deca igraju budu…

DA LI STE BILI OVDE: Ovo su 9 najpopularnijih destinacija u poslednjoj deceniji

Zemlje širom sveta držale su turiste na nogama uzbudljivim atrakcijama i prirodnim čudima. Ali koje zemlje su se najviše istakle?…

EVO KAKO DA SE ZAŠTITITE OD HAKERA I VIRUSA: 5 najboljih a besplatnih antivirusnih programa

Da, možete dobiti vrhunsku antivirusnu zaštitu potpuno besplatno. Evo nekoliko visoko ocenjenih antivirusnih programa. U suštini nema izgovora da u…

Jedinstveni načini za uštedu novca koje bi svako trebao da primenjuje

Neka u ovoj godini smanjite mesečne troškove i počnete sa štednjom! U stvari, malo prilagođavanja tu i tamo, bi ove…

ODUZIMAJU DAH: Ovo su najveći i najlepši pravoslavni manastiri u svetu

Manastiri su oduvek bili uporišta pravoslavlja i bastioni duhovnosti. Građeni su tokom vekova a kao rezultat toga, u njima se…

ŠEST PRELEPIH ČUDA SRBIJE: Ostavljaju bez reči svakog ko ih poseti

Srbija, južnoslovenska zemlja koja živi na stenovitim balkanskim planinama i zelenim panonskim ravnicama. Na ovoj listi smo naveli nekoliko popularno…

10 zabavnih činjenica o Srbiji

Bez određenog redosleda: Glavni grad Srbije je jedan od najstarijih gradova u Evropi Iskopavanja su potvrdila da naselja kontinuirano postoje…

Srednjovjekovna turneja: Najlepši zamkovi u Bosni i Hercegovini

Kada je reč o srednjovekovnim građevinama, Bosna i Hercegovina ima puno toga za ponuditi gde god se okrenete. Ostaci nekih…

Zanimljive stvari koje niste znali o Srbiji

Svi znaju o noćnom životu Beograda, novosadskim festivalima i mračnim 90-ima - ali šta je sa piramidama, pravljenjem sata i…

10 zastrašujućih razloga zbog kojih je UN kriv za genocid u Ruandi

Tokom 100 dana 1994. godine, ekstremisti Hutu-a brutalno su masakrirali 800.000 Tutsijaca. Bio je to jedan od najgorih genocida u…

10 stvari koje se mogu dogoditi vašem telu ako jedete Čia semenke svakog dana

Upravo su Azteci i Maje prvi naglasili važnost čia semenki, međutim savremeni svet je tek nedavno priznao ova semena kao…

Zabavne činjenice koje će vam život učiniti boljim

Zavalite se u stolicu, udobno se namestite i uživajte u ovoj fenomenalnoj listi najboljih i najneverovatnijih i zabavnih činjenica za…

Zabavne činjenice koje će vas ostaviti bez reči

2011. godine, 1/3 zahteva za razvod u SAD-u sadržavala je reč „Fejsbuk“ Upućivanje na društvene mreže je u porastu kada…

Neverovatne istorijske činjenice koje sigurno niste znali

Ćurke su nekada obožavali poput Bogova Dok je ćuretina trenutno omiljeni deo Amerike za Dan zahvalnosti, 300. godine pre nove…

Neverovatne činjenice o istoriji o kojima niste učili u školi

Piramide su sagradili robovi Drevni grčki istoričar Herodot opisao je ljude koji su gradili piramide kao robove, a Holivud je…

Top 10 najvećih izuma u istoriji čovečanstva

Ovo je jedna od onih subjektivnih lista sa kojima će se mnogi složiti a mnogi neće. Odabrali smo ono što…

Kako pronaći posao u Švajcarskoj ako znate engleski jezik

Sigurno ste razmišljali o tome da se preselite u Švajcarsku. Ili možda želite da isprobate sreću nekoliko meseci, s obzirom…

Zašto nikada ne biste trebali puniti telefon sa javnim punjačima

USB portovi za punjenje koji su se pojavili na aerodromima, u kafićima, pa čak i na otvorenim stanicama u gradovima…

STRUČNJACI TVRDE: Ovo je najzdravije povrće koje možete jesti

Ispunjeni ključnim antioksidansima za jačanje imuniteta, vlaknima, B vitaminima i mineralima, ovo je povrće koje može imati veliki uticaj na…

Neverovatne činjenice o tehnologiji koje će vas ostaviti bez reči

Ovo su činjenice koje će vas jednostavno ostaviti bez reči.  Google iznajmljuje koze Da, dobro ste pročitali, umesto da ljudi…

SVI SMO GLEDALI FILM „BEG IZ ALKATRAZA“: Ali ovih 9 činjenica o zloglasnom zatvoru sigurno niste znali

U 11.40 ujutro 11. avgusta 1934. godine, prva grupa zatvorenika Alkatraza - ukupno 137 - stigla je u zatvor koji…

Ovo su top 25 najposećenijih stranica Vikipedije 2019. godine

Milijarde ljudi posjetili su Vikipediju tokom 2019. godine a evo šta ih je najviše zanimalo. U popisu najpopularnijih članaka na…

Ove veb stranice imaju zadivljujuće fotografije koje možete koristiti besplatno

Sve veći broj veb sajtova ima neverovatne fotografije koje možete besplatno da koristite za svoj rad. Pripremili smo listu fenomenalnih…

Marija otkrila kako se živi u Nemačkoj: „Ne planiram da se vraćam dole“

Kao i većina ljudi koji su pošli u inostranstvo u potrazi za boljim životom, Marija je godinama radila puno za…

Ovo je jedna od najboljih razvojnih šansi Srbije

Jedna od najboljih razvojnih šansi Srbije je IT sektor, koji je prošle godine prodao usluge u vrednosti od 1,1 milijarde…

Nažalost, ovo veliko srpsko groblje nećete naći u udžbenicima

Na mestu najvećeg koncentracionog logora na teritoriji Austrougarske, danas se nalazi srpsko vojno groblje u malom mestu Jindrihovac u Češkoj…

Prelepe drvene brvnare već od 150 evra po kvadratu

Svi mi imamo idiličnu sliku u glavi kada čujemo za brvnaru. Može da se nalazi na proplanku, pored jezera, reke.…

DA LI SE SEĆATE: Činjenice o legendarnom Nokia 3310 mobilnom telefonu

Nokia 3310 je za mnoge bila njihov prvi telefon. Od boja do slobode koju je mobilni telefon predstavljao, Nokia je…

Krenula je sa samo 10 evra u džepu, nakon dve godine zaradila za kuću i auto

Ako želimo uspeti ne možemo gledati da li je neki posao muški ili ženski. Tako je i Valentina rešila da…