NATO je političko-vojni savez čija je osnovna odrednica da može da nekažnjeno ubija ljude po svijetu. To je i kriminalna organizacija budući da se svaka upotreba sile nezavisno od zakona i međunarodnog prava mora tako okarakterisati. Stoga je NATO (kao uostalom i svi krupni kriminalci) veoma, veoma opasan. Sila koju ne...